Muuttavatko nuoret työelämäämme aiempia sukupolvia enemmän?

Vuosi toisensa jälkeen työelämään saapuu uusia nuoria, jotka muokkaavat meille tuttuja toimintamalleja heille sopiviksi. Tämänhetkiset nuoret, diginatiivit, eivät ole esimerkiksi tottuneet elämään ilman älypuhelimia. Heidän odotuksensa työelämältä saattavat yllättää, ne liittyvät ennen kaikkea hyvään työilmapiiriin ja vuorovaikutukseen työpaikalla.

[Alt-teksti: Kaksi kesäisesti pukeutunutta nuorukaista istuu kaupunkipuiston reunamuurikiveyksellä älypuhelimiinsa syventyneinä.]
Kuva 1. Nuorten odotukset työelämästä ovat muuttuneet. (natureaddict 2016)

Rahaa tärkeämpää on hyvä esihenkilö

Nykynuoret odottavat työelämältä merkityksellisyyttä ja hyvää työilmapiiriä sekä elämyksiä ja kokemuksia, joita työ voisi heille mahdollistaa. Nuoret ovat itsenäisiä, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita sekä vapautta ja luovuutta arvostavia. Heille rahaa tärkeämpää on hyvä esihenkilö, joka ansaitsee asemansa. Nuoret vierastavat meille tuttuja hierarkiamalleja, eivätkä välitä statuksista. Titteleillä ei ole heille merkitystä, vaan luottamus ja kyky johtaa ansaitaan työpaikan arjessa päivittäin. (Silta 2020.)

Osuuskauppa Hämeenmaalle tehdyn tutkimuksen mukaan työelämään tutustumisjaksolla olleet tai sille pian siirtyvät yläasteikäiset nuoret odottavat TET-jaksolta hyvän fiiliksen lisäksi työkokemusta ja mahdollisuuksia oppia uutta. Nuorten viihtyvyyteen työpaikalla vaikuttaa merkittävästi vuorovaikutus; työkaverien, työnantajan ja työpaikan ilmapiirin merkitys korostuivat kyselyn ja työpajojen vastauksissa. Nuorille on tärkeää, että työpaikalla on helposti lähestyttäviä henkilöitä, jotka auttavat tarpeen tullen. (Vesalainen 2021.)

Työnantajan pitää olla kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista

Nykynuoret tarvitsevat joustavan ja monipuolisen työnantajan, joka mahdollistaa heille arvojensa mukaisen ja merkityksellisen työn (Rusila 2014). Osuuskauppa Hämeenmaan tutkimuksessa nuoret toivoivat työnantajalta ymmärrystä ja tukea. Heille oli tärkeää, että heidät otetaan vastaan omina itsenään ja heitä autetaan oppimaan työpaikan toimintatavat. (Vesalainen 2021.) Nuorten vaatimukset haastavat työnantajia, mutta antavat heille samalla hyvinvoivan, itseohjautuvan ja määrätietoisen työntekijän, josta halutaan pitää kiinni.

Mitä mahdollisuuksia uusi sukupolvi tuo?

Uusi sukupolvi tuo työelämään muutoksien lisäksi vapautta. Itseohjautuvat ja vapautta rakastavat nuoret pyrkivät vapauttamaan nykyisiä työaikanormeja sekä tasapainottamaan elämää työn ja vapaa-ajan välillä. (Rusila 2014.) Nuoret haluavat minimoida työn negatiivisia puolia ja korostaa eettisiä pelisääntöjä ja avointa keskustelukulttuuria. Stressi, uupumus ja uhraukset ovat jäämässä menneeseen työelämään, ja tilalle on tulossa entistä enemmän vapaa-aikaa, jota voi viettää kotona puolison, perheen tai harrastusten parissa. (Silta 2020.)

Kirjoittajat

Vilma Vesalainen on valmistumassa LAB-ammattikorkeakoulusta tradenomiksi. Hän työskentelee HR-palveluissa ja on kiinnostunut nuorten työelämän odotuksista ja valmiuksista sekä tulevaisuuden työelämästä.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

Rusila, H. 2014. Liisa Välikangas: Z-sukupolvi työelämässä. [Viitattu 16.11.2021]. Saatavissa: https://businesslike.fi/z-sukupolvi-tyoelamassa-liisa-valikangas/

Silta. 2020. Z-sukupolvi haastaa työelämän ja johtamisen. [Viitattu 16.11.2021]. Saatavissa: https://www.silta.fi/uutiset-ja-blogi/z-sukupolvi-haastaa-tyoelaman-ja-johtamisen

Vesalainen, V. 2021. Nuorten näköinen perehdytysmateriaali TET-harjoittelijoille. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden koulutus. Lahti. [Viitattu 16.11.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112421496

Kuvat

Kuva 1. natureaddict. 2016. pokemon-pokemonit-puhelin-peli-1553971. Pixabay. [Viitattu 29.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/pokemon-pokemonit-puhelin-peli-1553971/