TikTokia ei tule sivuuttaa markkinoinnissa

Covid-19:n aikana sosiaalisen median alusta TikTok on nostanut suosiotaan, ja suosio kasvaa yhä. TikTok on uusin alusta, jossa on alettu tehdä yritysten markkinointia. Suomalaisista yrityksistä vain hyvin pieni osa hyödyntää TikTokia, vaikka sen käyttöä kannattaisi harkita.

Opinnäytetyössä (Pöysti 2023) selvitettiin mikroyrityksien markkinoinnin ongelmia ja sitä, kuinka markkinointia voitaisiin kehittää. Työssä kävi ilmi, etteivät yrittäjät ole vielä selkeästi jalkautuneet TikTokiin. Ulkomailla on huomattu TikTokin mahdollisuus markkinoinnissa, mutta Suomessa kanavan kapasiteettia ei hyödynnetä niin laajasti kuin voisi.

TikTok on oiva alusta markkinoinnin tekoon, sillä kenen tahansa video voi päästä trendaamaan eli nousta suosituksi. Sisällön ei tarvitse olla niin vakavaa, joten alusta on hyvä heille, jotka haluavat välittää kevyttä ja helposti samaistuttavaa sisältöä. On täysin oma valinta, tekeekö mainontaa orgaanisesti vai maksettua mainontaa, kunhan sitä tekee. Alustalla tehdään paljon haastevideoita ja matkitaan muita videoita, ja tämä helpottaakin sisällön keksimisessä omalle tilille.

Kuva1. TikTok-sovelluksen etusivu avattuna puhelimessa. (Cottonbro studio 2020)

Sosiaalisen median alustat seuraavat toisiaan

Alusta on herättänyt pikkuhiljaa myös vanhemman sukupolven kiinnostuksen, joten alusta tulee tulevaisuudessa varmasti kehittymään ja sen käyttäjäkunta laajenemaan. Näin on tapahtunut aikaisemmille sosiaalisen median alustoille, kuten Facebookille ja Instagramille. Siksi juuri nyt olisi oiva aika liittyä TikTokiin ja hyödyntää sitä oman yrityksen markkinoinnissa. Tällä hetkellä on oudompaa, mikäli yritystä ei löydy Facebookista tai Instagramista, ja tulevaisuudessa sama voi päteä TikTokiin. Mitä aikaisemmin alustalle siirtyy, sitä helpommin siellä tulee tulevaisuudessa pärjäämään. (Havo 2022.)

Vaikka sosiaalisen median alustat seuraavat toisiaan, eroavat ne silti toisistaan. TikTokin yksi parhaista ominaisuuksista on juuri se, että kuka tahansa pystyy siellä menestymään. Alusta on siitä hyvä, että se antaa paljon anteeksi. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka video ei onnistuisi juuri sillä tavalla kuin itse suunnitteli, voivat muut käyttäjät pitää videota juuri sen ”epäonnistumisen” takia hauskana ja hyvänä julkaisuna.

Alustalla kannattaa olla aktiivinen ja tehdä julkaisuja useamman kerran viikossa sekä tykätä ja kommentoida muita videoita. Yksi erinomainen tapa saada omaa yritystään ja käyttäjää alustalla näkyväksi on luoda video, johon haluat muiden käyttäjien tekevän dueton tai keksimällä uuden haasteen, joka toivottavasti lähtee trendaamaan.

Kirjoittajat

Jessica Pöysti on markkinoinnin opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Cottonbro studio. 2020. Kädet, iPhone, teknologia, näyttö. Pexels. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-iphone-teknologia-naytto-5081930/

Havo, V. 2022. TikTokin nousu: opas markkinoijille. Meltwater. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.meltwater.com/fi/blog/tiktokin-nousu-opas-markkinoijille

Pöysti, J. 2023. Mikroyrityksien markkinoinnin ongelmat. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305047586