Tilitoimistoalan tulevaisuudennäkymiä ja kilpailuetuja Etelä-Karjalassa

Kesällä 2021 RoboCamp-hankkeessa kartoitettiin puhelinkyselyllä Etelä-Karjalassa toimivien tilitoimistojen näkemyksiä taloushallintoalan tulevaisuudesta ja kilpailueduista (LAB 2021). Selkeitä teemoja vastauksissa olivat tilitoimiston konsultoivampi rooli, alan sähköistyminen ja automaatio. Tärkeinä pidettiin asiakaspalvelua, asiantuntijuutta ja uusia teknologioita.

Kohti konsultoivaa asiantuntijuutta

Vastauksissa esille tuli asiantuntijaroolin korostuminen. Lukuja on osattava tulkita, prosesseja valvoa ja poikkeamiin puuttua. Työn luonne koettiin haarautuvaksi: automaatiosta ja sähköistymisestä huolimatta työtä riittää, sekä avustavaan että asiantuntijuuden suuntiin. Jotkut raportoivat reippaasta kasvusta toimialalla ja siitä, että koronavaikutukset ovat olleet lisätyöllistäviä. (LAB  2021.)

Tulevaisuus nähtiin myös työläänä: tekeminen lisääntyy ja hajoaa pienemmiksi osiksi. Lisäksi velvoitteet verottajan suuntaan kasvavat. Koettiin myös, että tietotekniikan kehitys johtaa siihen, että tilitoimisto joutuu toimimaan help deskinä asiakkaille. Muutama vastaajista toivoikin pääsevänsä eläkkeelle ennen kuin ”kaikki menee sähköiseksi”. (LAB 2021.)

Verohallinnon ohjelmistohanke huolestuttaa

Taloushallinnon tulevaisuuteen liittyen suurimpana huolenaiheena vastaajilla oli verohallinnon suunnittelema taloushallinto-ohjelmistohanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota pienimpien yritysten käyttöön maksuton palvelu viranomaisraportointiin ja taloushallintoon. Palvelussa kuitit ja laskut olisivat sähköisessä, rakenteisessa muodossa aina veroilmoituksiin asti ja automaatio viety niin pitkälle kuin mahdollista (Verohallinto 2020).

Taloushallintoliitto, tilitoimistot ja ohjelmistoala ovat kritisoineet hanketta. Kyse on julkisilla verovaroilla kustannetusta ratkaisusta, joka haittaa ohjelmistoalan kilpailukykyä ja vie tilitoimistoilta pienasiakkaat. (Herrala 2021.)

Kilpailuvaltteina tehokkuus ja hyvä palvelu

Alan kilpailukykyyn liittyvissä vastauksissa korostuivat sähköisyys, tehokkuus ja hyvä asiakaspalvelu. Menestyvä tilitoimisto vastaa asiakkaan vaihteleviin tarpeisiin ja toimii neuvonantajana sekä kumppanina. Joustavuutta, asiantuntijuutta ja palveluosaamista pidettiin kilpailuetuna. Pienen toimiston kilpailuvalttina voi olla yksilölliseen palveluun panostaminen. Asiakkaat voivat tulla vapaasti toimistolle keskustelemaan, eikä ”laskuteta joka minuutista”. (LAB 2021.)

Prosessit tulisi virittää mahdollisimman tehokkaiksi ja hyödyntää uusia teknologioita. Pitäisi olla ketterä toimija ja kyetä uudistamaan omaa toimintaa; kehittymään asiakkaan ja yhteiskunnan mukana. (LAB 2021.)

Kuva 1. Lisää tehokkuutta työntekoon saa laittamalla ohjelmistot ja automaatio kuntoon, ettei rutiineihin käytetä aikaa. (Firmbee 2014)

Hinnat alalla ovat kilpailtuja. Vastauksissa tuotiin kuitenkin esille, että kun hinnoittelu on tehty oikein, asiakkaita kyllä riittää. Jokaisella asiakkaalla on yksilölliset tarpeet ja hyvällä yhteistyökyvyllä saadaan luotua pitkiä asiakassuhteita. Näin on varmasti tulevaisuudessakin. (LAB 2021.)

Kirjoittajat

Anita Montonen opiskelee laskentatoimen tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulussa.

Marianne Viinikainen työskentelee taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja taloushallinnon osuudesta vastaavana projektipäällikkönä RoboCamp-hankkeessa.

Lähteet

Herrala, O. 2021. Verottaja rakentaa pienyrityksille maksutonta taloushallinto-ohjelmaa – Ohjelmistoala ja tilitoimistot raivostuivat hankkeesta. Kauppalehti. [Viitattu 2.7.2021]. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/verottaja-rakentaa-pienyrityksille-maksutonta-taloushallinto-ohjelmaa-ohjelmistoala-ja-tilitoimistot-raivostuivat-hankkeesta/423de063-5aee-4934-97b8-95aab8bb180f

LAB. 2021. RoboCamp-hanke. Puhelinkysely. Julkaisematon aineisto.

Verohallinto. 2020. Yhteiskehittämällä tukea pienyrittäjän digitalisaatioon. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2020/yhteiskehitt%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4-apua-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-digitalisaatioon/

Linkit

LAB. 2021. RoboCamp-hankkeen kotisivut. [Viitattu 2.7.2021]. Saatavissa: https://robocamp.fi/

Kuvat

Kuva 1. Firmbee. 2014. Toimisto-liiketoiminta-kirjanpitäjä-620822. Pixabay. [Viitattu 11.8.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/toimisto-liiketoiminta-kirjanpit%c3%a4j%c3%a4-620822/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *