Tilojen ja palvelujen yhteiskäyttöä pohdittiin jakamistalouden työpajassa

Helmikuussa 2022, Päijät-Hämeen liitto ja LAB-ammattikorkeakoulu järjestivät yhdessä työpajan, joka on osa Interreg Europe rahoitteista CECI (Citizen involvement in circular economy implementation) -hanketta. Hankkeessa osallistetaan asukkaita alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin.

Tyhjät tilat hyötykäyttöön -työpaja

Tyhjät tilat ja vähän käytetyt tavarat mietityttävät ja erityisesti se, miten näiden käyttöä voisi tehostaa. Jakamistaloudesta ja tilojen paremmasta hyödyntämisestä kiinnostuneita henkilöitä kokoontui asian ääreen pohtimaan päijäthämäläisiä ratkaisuja CECI-hankeen järjestämään Tyhjät tilat hyötykäyttöön -työpajaan. Se oli jatkoa Jakamistalouden Hackathonille, mikä järjestettiin keväällä 2021 (Interreg Europe 2021). Molempien ideointien tavoitteena oli tuoda alueen ihmisiä yhteen ja kehittää jakamistalouden ratkaisuja. Työpajoissa syntyneitä ajatuksia hyödynnetään CECI-hankkeen Kiertotalouden ratkaisuja asukkaille Päijät-Hämeessä-toimintasuunnitelman tekemisessä (Päijät-Hämeen liitto 2021). Kevään 2021 Hackathonissa noussutta Tyhjät tilat hyötykäyttöön ideaa haluttiin nyt jatkojalostaa ja sille suunnattu työpaja kokosi parikymmentä henkilöä mukaan.

Näyttökuva esityksestä nimeltä Hukkatilojen ratkaisuja. Kuvassa vasemmalla näkyy Helsingin keskustan kartta, johon on merkattu vuokratiloja. Oikealla on kuva toimistotilasta ja kuvan päällä näkyy englanninkielinen otsikko: Adaptive re-use is going mainstreem.
Kuva 1: Näyttökuva Universon Hukkatilojen ratkaisuja -esityksestä (Kuva: Katerina Medkova)

Alkuun työpajan vetäjä Universo kertoi lyhyesti olemassa olevista ratkaisuista meiltä ja maailmalta, muun muassa Timmi-varausalustasta. Alustuksen jälkeen osallistujat jakautuivat ryhmiin ideoimaan ja kehittämään uusia ratkaisuja. Neljä ryhmää työsti itseään kiinnostavia teemoja: Tilojen vuokrausalustat – Timmi, Kierrätysostoskeskus, Tekstiilien kierrätyskeskus, Tilojen ja palvelujen yhteiskäyttöä taloyhtiö- ja korttelitasolla.

Keskustelu oli vilkasta ja Miro-alusta täyttyi muistiinpanoista. Jokaisesta teemasta etsittiin vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, sekä lopulta pohdittiin sitä, miten haasteet taklataan ja asiassa edetään. Aamupäivän tuotoksia purettiin yhdessä ja jokainen ryhmä esitteli tuotoksensa.

Näyttökuva, jossa näkymä Miro-työkalun sivusta. Pienissä kuvissa näkyy työryhmän tuloksia. Nämä on järjestelty SWOT-analyysin mukaisesti vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin.
Kuva 2: Kuvakaappaus työpajatyöskentelystä Miro -alustalla (Kuva: Katerina Medkova)

Tyhjien tilojen varauksen tehostamista pohdittiin kahdessa ryhmässä

Tilojen ja palvelujen yhteiskäyttöä taloyhtiö- ja korttelitasolla pohtiva ryhmä tiedosti, ettätyhjiä tiloja on paljon tarjolla, mutta tieto niiden saatavuudesta, omistajuudesta ja mahdollisuuksista on hajallaan. Tarvitaan mukaan toimija, joka kokoaisi tilat yhteen ja tarjoaisi niitä vuokralle. Tärkeää olisi myös yhteen koottu tieto eri tilojen sopivuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin, niiden kalustuksesta, ylläpidosta ja siivouksesta. Varaamisen tulisi olla helppoa ja joustavaa sekä tilojen omistajille että niiden tarvitsijoille. Ryhmässä oltiin yksimielisiä siitä, että tilojen väliaikainenkin käyttö hyödyttää ja tuo euroja tilan omistajalle, verrattuna siihen, että tila on tyhjillään kuluttamassa energiaa. Osallistujat näkivät, että olisi hyvä tehdä aiheesta selvityshanke, mikä kävisi läpi toimijat ja nykyiset toimintamallit, selvittäisi tilat ja tarvitsijat sekä kehittäisi joustavaa mallia tyhjien tilojen täyttämiseksi.

Lahdessa on jo käytössä Timmi-varausalusta (TIMMI 2022.), joka mahdollistaa tilavarauksien tekemisen sähköisesti. Aluksi osallistujat tutustuivat Timmiin tarkemmin. Sen nähtiin tuovan lisäarvoa erityisesti yhdistyksille ja järjestöille, mutta se on nykyisin vielä vähäisellä käytöllä. Alustan käyttöä lisäisi selkeiden ohjeiden laatiminen ja erityisesti mainonnan tehostaminen. Myös Lahden kaupungin vahvempi panostus alustan kehittämiselle nähtiin tärkeänä. Kehittämisessä voisi hyödyntää alueen oppilaitoksia ja opiskelijoita, erityisesti palvelumuotoilun alalta.  

Kirjoittajat

Katerina Medkova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen viestintäpäällikkönä.

Johanna Snell työskentelee projektikoordinaattorina CECI-hankkeessa Päijät-Hämeen liitossa.

Marjut Villanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana ja toimii CECI-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Interreg Europe. 2021. CECI Article: Developing Sharing Economy services. Viitattu 14.3.2022. Saatavilla https://www.interregeurope.eu/ceci/news/news-article/12999/ceci-article-developing-sharing-economy-services/  

Päijät-Hämeen Liitto. 2021. Kiertotaloudesta liiketoimintaa ja palveluja asukkaille. Viitattu 14.3.2022. Saatavilla https://paijat-hame.fi/kiertotaloudesta-liiketoimintaa-ja-palveluja-asukkaille/

TIMMI. 2022. TIMMI Itsepalveluautomaatti. Viitattu 14.3.2022. Saatavilla http://timmi.fi/tuotteet/timmi-itsepalveluautomaatti/#:~:text=TIMMI%20Itsepalveluautomaatti%20tarjoaa%20yksinkertaisen%20ohituskaistan,joissa%20henkil%C3%B6kuntaa%20ei%20ole%20paikalla.

Linkkit

Linkki 1. Interreg Europe. 2022. Project Summary. CECI. Viitattu 14.3.2022. Saatavilla https://www.interregeurope.eu/ceci/