Torilla kohdattiin asunnottomien yönä

Vuosittain 17.10. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä järjestettävä Asunnottomien yö on Suomen suurin vuosittain toistuva sosiaali- ja terveyspoliittinen mielenilmaus, jossa muistutetaan jokaisen perusoikeudesta asuntoon (Vva ry 2023). Lahden Asunnottomien yö -tapahtuman järjestäminen oli tänä syksynä ensimmäistä kertaa LAB-ammattikorkeakoulun ja koulutuskeskus Salpauksen yhteisvastuullisesti koordinoima. Mukana oli monipuolinen verkosto erilaisia toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat osallistuivat muun muassa toimimalla viestinnässä, ruoka- ja takkipisteillä sekä juontotehtävissä.  

Kaikki ovat tervetulleita

Asunnottomien yötä on Lahdessa vietetty vuosien saatossa ulko- ja sisätapahtumana. Nyt tapahtuma palasi juurilleen Lahden kauppatorille.  Valtakunnalliseen teemaan ”kenelle kaupunki kuuluu” sopi hyvin tori kaikille avoimena paikkana, johon on mahdollista ja helppo tulla.

Tänä vuonna kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että tapahtuma on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ei päättäjien puheita, vaan spontaaneja kohtaamisia ja keskusteluja esim. nuotio- ja ruokapisteillä.  VVA ry:n (2023) ohjeen mukaisesti minkäänlainen syrjintä, rasismi tai näihin viittaavat tunnukset eivät kuulu Asunnottomien yöhön.  

Keskeistä tapahtumassa oli luoda yhteisöllinen ja välittävä ilmapiiri. Toimijoiden teltat, ruoanjakopiste ja esiintymisteltta muodostivat kehän, jonka keskellä oli tulipaikka. Tämä muodostelma mahdollisti erilaiset kohtaamiset ja ohjelman seuraamisen joustavasti.   

Kuva 1. Tulen äärellä kohtaamisia ja makkaran paistoa. (Kuva: Paju Suomalainen) 

Asunnottomien yö kokemuksena

Asunnottomien yö on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä, jotta saataisiin ennaltaehkäistyksi ongelmien kasautumista sekä lisätyksi näkyvyyttä yhteiskunnassa melko näkymättömällekin asialle. Tapahtuma oli luonteeltaan yhteisöllinen ja mahdollisti tasavertaisia kohtaamisia ja ilon hetkiä. Lisäksi eri toimijoiden pisteistä sai asumiseen ja asunnottomuuteen liittyvää tietoa ja apua.  

Lämmin tunnelma välittyi koko illan, kun asunnottomien yössä jaettiin takkeja, villavaatteita ja lämmintä ruokaa. Illan kylmetessä keskellä tapahtumapaikkaa pystyi nuotiolla paistamaan makkaraa, ja ihmiset vaihtoivat ajatuksia kohdatessaan toisiaan.   

Asunnottomaksi voi jäädä kuka tahansa, oli sitten työssäkäyvä, opiskelija tai perheellinen. Monissa tapahtumassa kuulluissa puheenvuoroissa nousi esille ajatus siitä, että asunnottomuuden taustalla voi olla monenlaisia elämän kriisejä. Niin tilaisuuden toimijoissa kuin kävijöissäkin asunnottomien yö herätti ajatuksia osattomuudesta ja siitä, mitä itse voisi tehdä niiden hyväksi, joilla ei ole omaa kotia. Toisinaan tilanteen ratkaisemiseksi tarvittaisiin moniammatillista tukea, toisinaan taas pienemmätkin eleet ja toisten ihmisten huomioiminen voivat olla jollekulle kaikki kaikessa.    

Kirjoittajat 

Elisa Puolakka ja Anna Vento ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. 

Taina Heininen-Reimi työskentelee sosiaali- ja terveysalan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet

Vva ry. 2023. Kampanjat. Vailla vakinaista asuntoa ry. Viitattu 9.11.2023. Saatavissa https://vvary.fi/kampanjat/