Teknologiaa yritysten työhyvinvoinnin ja osaamisen tarpeisiin

Työn, terveyden ja hyvinvoinnin tueksi on olemassa monia teknologiaratkaisuja. Yritysten on tärkeä valita tarpeisiinsa sopivia teknologioita. Teknologiakehittäjien on hyvä tuntea yritysten tarpeita, jotta kehitettävät teknologiaratkaisut tukevat aidosti yritysten toimintaa.

LAB-ammattikorkeakoulun Työn Syke -hankkeessa (LAB 2023) on kartoitettu erilaisia teknologiaratkaisuja työn, hyvinvoinnin ja osaamisen tueksi. Kartoitus paljasti monia teknologiaratkaisuja. Niitä kehitetään myös jatkuvasti lisää.

Henkilöstö- ja työhyvinvointikyselyistä ja osaamiskartoituksista löytyy automatisoituja ratkaisuja datan keräämiseksi reaaliaikaisesti. Erilaisia alustoja on työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin johtamiseksi. Teknologisten innovaatioiden ja puettavan teknologian avulla voidaan esimerkiksi mitata työntekijöiden kuormittumista ja tukea työntekijöiden palautumista.

Kuva 1. Teknologia kannattaa valjastaa palvelemaan työhyvinvointia. Mahdollisuuksia on hyvinvoinnin johtamisesta palautumisen edistämiseen ja osaamisen kehittämiseen. (geralt 2016)

Lisäksi on monia erilaisia sovelluksia, ohjelmistoja, järjestelmiä ja verkkovalmennuksia työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi. Pelit, simulaatiot, koneoppiminen, tekoäly, robotiikka, automaatio sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus mahdollistavat työn, hyvinvoinnin ja osaamisen tukemisen.

Valinnassa korostuvat yritysten tarpeet

Teknologiaratkaisujen joukosta yritysten on tärkeä löytää tarpeitaan vastaavia teknologioita, jotta yritykset voivat aidosti hyötyä teknologiaratkaisuista (CIPD 2020). Yritysten omien tarpeiden tunnistaminen on kehittämistyön perusta (Innokylä 2022). Johdon ja HR-asiantuntijoiden lisäksi on tärkeä kuulla työntekijöiden tarpeita (CIPD 2020). Millaisia työhyvinvoinnin ja osaamisen tarpeita on? Entä teknologian käyttöön liittyviä asenteita ja tarpeita? Miten valmiita ollaan jonkin teknologian käyttöönottoon?

Yrityksissä tunnistetut tarpeet on tärkeä tuoda teknologiaratkaisujen kehittäjien tietoon, jotta voidaan kehittää tarvelähtöisiä teknologioita. Työn Syke -hankkeessa (LAB 2023) rakennetaankin toimintamalli, jonka avulla yritysten tarpeet ja teknologiaratkaisut voivat kohdata.

Kirjoittaja

Sari Soutukorva (TtM, AmO, ft) työskentelee LABin hyvinvointiyksikön lehtorina ja toimii Työn Syke -hankkeessa (LAB 2023) asiantuntijana. Hän on kiinnostunut tutkimaan ja kehittämään työelämää ja työhyvinvointia – erityisesti aivoterveyden edistämisen näkökulmasta.

Lähteet

CIPD. 2020. Workplace technology: the employee experience. Lontoo: Chartered Institute of Personnel and Development. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/reports/workplace-technology-2_tcm18-80853.pdf

geralt. 2016. Altmann, G. Binääri, kyborgi, kybernetiikka. Pixabay. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/bin%C3%A4%C3%A4ri-yksi-kyborgi-kybernetiikka-1536651/

Innokylä. 2022. Kehittäminen käyntiin – Tunnista tarpeet ja aseta tavoitteet. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/ajankohtaista/kehittaminen-kayntiin-tunnista-tarpeet-ja-aseta-tavoitteet

LAB. 2023. Työn Syke ‒ Teknologiatyökaluja työn, osaamisen ja työhyvinvoinnin tueksi. Hanke. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/tyon-syke