Transformatiivinen kokemus pyörämatkailussa

Matkailuun liittyy yleensä olennaisena asiana ympäristön muutos; pääsy hetkeksi luontoon eroon kaupungin vilskeestä tai olosuhteiden vaihtuminen sateisesta syyssäästä lämpimään etelän aurinkoon. Usein tämän muutoksen buustaama hyvinvointivaikutus jää väliaikaiseksi, mutta joskus matkailu saattaa toimia vaikuttimena myös henkilökohtaiseen kasvuun. Tällöin puhutaan transformatiivisesta matkailusta, joka tänä päivänä on eräs matkailun nousevista kansainvälisistä trendeistä (Skift 2023). Luontomatkailussa tämä trendi näkyy käytännössä esimerkiksi erilaisissa retriiteissä tai osallistavassa ympäristönhoidossa, jota toteutetaan monissa kansallispuistoissamme (Metsähallitus 2023).

Haussa parempi minä

Transformatiivisen kokemuksen aktivaattoreina hyvinvointimatkailussa voivat olla hyvinvointiin, fyysiseen kuntoon ja vireystilaan liittyvät tekijät. Päijät-Hämeessä tämän tyyppistä toimintaa toteuttavat esimerkiksi alueen kaksi urheiluopistoa, joiden tarjoamien kurssien sisällöissä pyöräily on eräs nousevista teemoista (Vierumäki 2023, Liikuntakeskus Pajulahti 2023). Näiden palvelujen kysynnän kasvussa näkyy ihmisten halu elää terveemmin ja hyvinvointimatkailuun tällä hetkellä liittyvä vahva noste (Visit Finland 2023). Toisessa ääripäässä samaa trendiä pyörämatkailun näkökulmasta todentavat erilaiset tapahtumat, jotka testaavat fyysistä suorituskykyä ja itsensä voittamista (esimerkiksi: Ironman Lahti).

[Alt-teksti: vanhanaikainen pihapiiri tummine rakennuksineen, kesäisellä pihanurmikolla neljä retkeilijää polkupyörineen.]
Kuva 1. Pyörämatkailu on transformatiivista matkailua, jossa muutosten vaikuttimeksi saattaa nousta esimerkiksi paikalliset kulttuuriympäristöjen kokeminen. Kuva Hollolan talomuseosta. (Kuva: Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke)

Kestävä tulevaisuus inspiroi muutokseen

Myös vastuullisen kulutuskäyttäytymisen kautta saavutettu kestävämpi tulevaisuus voi toimia matkailuelämykseen liittyvän muutoksen kantavana voimana. Tämä näkyy Päijät-Hämeessä esimerkiksi Heinolan ja Lahden kaupungin toteuttamissa kestävän liikkumisen edistämistyössä, jolla on yhteyksiä myös matkailuun (Heinolan kaupunki 2023; Lahden kaupunki 2023).

Ekologisen liikkumisen näkökulma ja sen heijastuminen matkailun kehittämiseen näkyy eräänä teemoista myös LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023).

Paikallisen kokemuksen aitous houkuttelee

Pyörämatkailussa muutoksen aktivaattoreina edellä mainittujen fyysiseen aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen liittyvien tekijöiden lisäksi näkyy vahvasti myös luonnon ja kulttuurin kokeminen. Hitaan matkanvauhdin vuoksi pyörämatkailu antaa hyvän mahdollisuuden nähdä ja kokea paikallista elämää ja syventyä kulttuuriperintönähtävyyksien tarinaan. Eräs mahdollisuus tähän on 27.5. Päijät-Hämeen pyöräilyväen yhdessä ideoimassa Salpausselkä Bike Fest -tapahtumassa, jossa tutustutaan esimerkiksi Hollolan maaseudun kulttuuriperintöön.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen (LAB 2023) projektipäällikkönä. Transformatiivinen matkailu on eräs pyörämatkailuun heijastuvista matkailun ajankohtaisista trendeistä.

Lähteet

Heinolan kaupunki. 2023. Kulje kestävästi ympäri vuoden -Ota arkiliikunta elämäntavaksi. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.heinola.fi/ajankohtaista/kulje-kestavasti-ympari-vuoden-ota-arkiliikunta-elamantavaksi/

LAB. 2023. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Lahden kaupunki. 2023. Kestävä liikkuminen lahden suuntana. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/opiskelemaan-lahteen/kestava-liikkuminen-lahden-suuntana/

Liikuntakeskus Pajulahti. 2023. Teemaviikonloput. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://pajulahti.com/vapaa-aika/aikuisille/teemaviikonloput/

Metsähallitus. 2023. Lomailu auttaa Suomen uhanalaisimpia ympäristöjä -Haku Metsähallituksen paimenviikoille 2023 alkaa. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.metsa.fi/tiedotteet/aku-metsahallituksen-paimenviikoille-2023-alkaa/

Skift. 2023. Skift trends report. The rise of transformative travel. Singapore Tourism Board. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://skift.com/insight/skift-trends-report-the-rise-of-transformative-travel/

Vierumäki. 2023. Parasta täytettä vapaa-aikaan. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://vierumaki.fi/kurssihaku

Visit Finland. 2023. Hyvinvointimatkailu. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/hyvinvointimatkailu