Tuleville terveydenhoitajille tietoisku risteilyllä

Terveydenhoitajaliitto järjesti terveydenhoitajaopiskelijoille ammatillisen risteilyn 17.‒19.3.2022 Viking Line M/S Gabriellalla. Koulutusristeilyn aiheet olivat mielenterveys, päihteet ja seksuaalisuus terveydenhoitajan työssä, ja tapahtuma oli osa LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelua. Risteilyllä oli opiskelijoita 11 ammattikorkeakoulusta.

Kannabiksen käytön nykytila ja miten puuttua sen käyttöön

EHYT ry:n tavoitteena on edistää hyvinvointia vähentämällä päihde- ja pelihaittoja. Linkki EHYT ry:n sivuille löytyy tästä. Asiantuntija Kim Kannussaari EHYT ry:stä kertoi kannabiksesta, sen käytöstä ja puheeksi otosta Suomessa. Kannussaaren neuvot puheeksiottoon olivat konkreettiset sekä tarpeelliset, koska puheeksiotto voi olla hankalaa. Varsinkin päihteiden käyttöä kartoittaessa kannattaa kysyä kannabiksen käytöstä erikseen, sillä jotkut eivät miellä kannabista huumeeksi. Puheenvuorossa muistutettiin myös, että moni jättää huumeidenkäytön kertomatta rangaistuksien tai stigman pelossa. Hyvä huomio oli, että kaiken ikäisillä voi olla päihdeongelma, ja siksi siitä ei saa jättää kysymättä omien oletusten takia. (Kannussaari 2022.)

Terveydenhoitaja seksuaaliterveyden edistäjänä

XAMK-Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori, terveydenhoitaja (YAMK) ja seksuaalipedagogi Haija Kankkunen käsitteli esityksessään seksuaalisuuteen vaikuttavia ulottuvuuksia sekä sen kehitykseen liittyviä asioita. Erityisesti keskityttiin terveydenhoitajan rooliin seksuaaliterveyden edistäjänä. Kankkusen mukaan terveydenhoitajalle tärkeintä on asiakkaan voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Hoitajan on pystyttävä pohtimaan, miten oma kasvatus, historia ja kulttuuri vaikuttavat hoitajuuteen, suhtautumiseen sekä seksuaalisuuden kohtaamiseen. (Kankkunen 2022.)

Lapsiperheiden mielenterveyden vahvistaminen

Asiantuntija Arja Taipale MIELI ry:ltä kertoi, mitä mielenterveys on, miten sitä voi vahvistaa ja miten ottaa nämä asiat puheeksi asiakastilanteissa. Taipale korosti, että kaikilla on oikeus hyvään mielenterveyteen ja toimet tulee kohdentaa kaikkiin perheisiin, ei vain huolta herättäviin (Taipale 2022).

Kuva 1. Lapsen mielenterveyden ja hyvinvoinnin pohja luodaan pitkälti vanhempien kautta. (Kuva: Mari Kronqvist)

Taipale kehotti kiinnittämään huomiota vanhemmuuden tukemiseen, sillä lapsen mielenterveyden ja hyvinvoinnin pohja luodaan pitkälti vanhempien kautta. Terveydenhoitajien on hyvä ymmärtää, ettei heidän tehtävänsä ole ratkoa ongelmia perheen puolesta, vaan auttaa perhettä tunnistamaan perheen voimavarat ja auttaa heitä huomioimaan ne arjessa. (Taipale 2022.)

Kirjoittajat

Mari Kronqvist ja Johanna Ekokoski ovat LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita, jotka osallistuivat Terveydenhoitajaliiton opiskelijoille suunnatulle ammatilliselle risteilylle osana mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelua.

Kati Nirkko työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kannussaari, K. 2022. Kannabis ‒ missä mennään tällä hetkellä ja miten puuttua asiaan. Esitys Terveydenhoitajaliiton ammatillisella risteilyllä 17.3.2022.

Kankkunen, H. 2022. Jutellaan seksuaalisuudesta ‒ Terveydenhoitaja seksuaaliterveyden edistäjänä. Esitys Terveydenhoitajaliiton ammatillisella risteilyllä 18.3.2022.

Taipale, R. 2022. Lapsiperheiden mielenterveyden edistäminen. Esitys Terveydenhoitajaliiton ammatillisella risteilyllä 18.3.2022.

Linkit

Linkki 1. EHYT ry. 2022. Tietoa meistä. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://ehyt.fi/