Tutkijavaihto laajensi näkemystä kansainvälisen yhteistyön merkityksestä tekstiilien kiertotaloudessa

LAB-ammattikorkeakoulun teknologian ja Muotoiluinstituutin yksiköt ovat olleet vuosina 2022–2023 mukana valtakunnallisessa Telavalue-hankkeessa, joka on jatkoa aikaisemmille tekstiilien kiertotaloutta Suomessa edistäville Telaketju-hankkeille. Telaketju on valtakunnallinen aktiivinen yhteistyöverkosto, jossa LABin lisäksi tutkimusorganisaatioina toimivat VTT ja Turun ammattikorkeakoulu. Linkki Telaketjun verkkosivustolle. Verkostossa on mukana myös erikokoisia toimialan yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntien jätelaitoksia edistämässä tekstiilien kestävää tuotantoa, käyttöä ja kiertoa.

Telavalue-hankkeen teknologian ja muotoilun TKI-asiantuntijat viettivät marras-joulukuun taitteessa viikon tutkijavaihdossa Valencian yliopiston Alcoyn kaupungissa sijaitsevalla kampuksella.  Linkki Alcoyn kampuksen englanninkieliselle verkkosivustolle. Tavoitteena oli kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saralla, liittyen erityisesti tekstiilien kiertotalouteen. Tutkijavaihdossa päästiin tutustumaan Alcoyn kampuksen tekstiili- ja materiaalilaboratorioihin sekä teollisen muotoilun koulutukseen.

Kuva 1. Valencian yliopiston Alcoyn kampuksen henkilöstö otti LAB-ammattikorkeakoulun teknologian ja muotoilun asiantuntijat lämpimästi vastaan osana Telavalue-hankkeen tutkijavaihtoa. (Kuva: Annariina Ruokamo)

Avainasemassa materiaalien tutkiminen ja hyödyntäminen 

Ensimmäinen vierailupäivä suuntautui tekstiilitekniikan laboratorioihin. Oli mielenkiintoista päästä näkemään, mitä Alcoyssa tutkitaan tekstiilien osalta ja minkälaisia laitteita tutkimukseen käytetään. Kierroksen aikana tutustuttiin niin tekstiilien värjäykseen kuin kutomakoneen toimintaankin (kuva 2). Tekstiililaboratoriossa pystytään myös selvittämään muun muassa tekstiilien maatumista sekä maatumisprosessin aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Automattinen kutomakone kutomassa punaista ”tervetuloa Alcoyn kampukselle -tekstiä” luonnonsävyisillä langoilla.
Kuva 2. Tekstiililaboratorion kutomakone työsti LABin tiimille tervetuliaistekstin silmänräpäyksessä (Kuva: Annariina Ruokamo)

Tekstiililaboratorioiden lisäksi Alcoyn kampuksella on kattavat materiaalitekniikan laboratoriot, joihin tutkijavaihdossa päästiin tutustumaan. Materiaalipuolella tutkimus keskittyy kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen erilaisissa käyttökohteissa. Testattavina materiaaleina käytetään esimerkiksi kierrätyskuituja (kuva 3) ja muovijätettä, joista tuotetaan komposiitteja. Tutkijavaihtotiimi löysikin monia yhtymäkohtia tutkimukseen, jota tehdään myös LABin hankkeissa ja kiertotalouslaboratoriossa. 

Kellertävää, denimin sinistä ja mustaa kierrätettyä kuitumateriaalia isoissa säilytyspusseissa.
Kuva 3. Materiaalitekniikan laboratoriossa työstettyjä kierrätyskuituja. Vasemmassa kuvassa keltaiset ovat paloammattilaisten työvaatteista kierrätettyä kuitua ja siniset kierrätettyä denim-kuitua, jota lopputuotteessa sekoitetaan PET-pulloista kierrätettyihin kuituihin. Oikealla olevassa kuvassa on polyamidista valmistetuista kalaverkoista prosessoitua materiaalia. (Kuvat: Annariina Ruokamo ja Helena Kalliomäki)

Koulutuksessa vahva painotus teknillisessä osaamisessa

Vaikka tekstiilitekniikan laboratoriot tarjoavat laajat fasiliteetit laadukkaan tutkimuksen tekemiseen sekä teknilliselle koulutukselle, varsinainen muoti- ja tekstiilialan tutkimus ja koulutus muotoilun kontekstissa puuttuu. Teollisen muotoilun linja kampuksella on, mutta koulutus painottuu insinööritieteisiin. Pääpainon ollessa teknillisessä osaamisessa, muotoilun osuus luonnollisesti jää sen varjoon.

Yksi esimerkki tästä on tekstiiliosastolla käynnissä oleva materiaalitutkimus antibakteerisiin sairaalatekstiileihin liittyen. Alcoyn kampuksella tehdään tutkimusta materiaalien ominaisuuksien kehittämiseksi, mutta tuotekehityksen osalta muotoiluosaamista tai koulutusta ei ole. Suunnitteilla onkin tuoda insinööriopintojen rinnalle muotoiluopetusta erityisesti muodin ja tekstiilien osalta jo ensi vuoden aikana uuden koulutusohjelman muodossa. Tähän liittyen Alcoyn kampuksen henkilöstöä kiinnostikin erityisesti LABin muotoiluinstituutin opetustarjonta ja yhteistyömahdollisuudet koulutuksen osalta.

Vihertävät ja luonnonsävyiset pyöreä ja neliömäinen mallikappale, sekä valkeassa astiassa oliivipuun kuivaneita lehtiä ja oksia.
Kuva 4. Opiskelijoiden valmistamia materiaalikokeiluja, joissa raaka-aineena on käytetty oliivien sadonkorjauksessa muodostunutta ainesta: kuivia oliivipuun lehtiä ja rungon ja oksien palasia. Seuraava askel olisi suunnitella näistä valmis tuote. Materiaali soveltuu käytettäväksi esimerkiksi akustiikkalevyissä. (Kuvat: Enni Arvez ja Helena Kalliomäki)

Kirjoittajat 

Enni Arvez työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii LAB-ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä Telavalue-hankkeessa sekä asiantuntijana Tekstiilit kiertoon 2.0 -hankkeessa.

Annariina Ruokamo työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii asiantuntijana Telavalue- ja KESTO-hankkeissa sekä opettaa sivutoimisesti puettavan muotoilun koulutusohjelmassa.

Helena Kalliomäki työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii asiantuntijana Telavalue-hankkeessa sekä projektipäällikkönä ja asiantuntijana KESTO-hankkeessa.

Linkit   

Linkki 1. Telaketju. 2023. Mitä Telaketju tekee. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://telaketju.turkuamk.fi/mita_telaketju_tekee/

Linkki 2. Universitat Politècnica de València. 2020. Alcoi Campus. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://www.upv.es/otros/como-llegar-upv/campus-alcoy/index-es.html