kansainvälinen yhteistyö

6 artikkelia

New social services – Lahdesta Eurooppaan hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja

Lahteen kokoontui 21.–23.5.2024 osallistujia neljästä Euroopan maasta tutustumaan erilaisiin palveluihin, työkaluihin ja lähestymistapoihin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintovierailun järjestelyistä vastasivat […]

Tutkijavaihto laajensi näkemystä kansainvälisen yhteistyön merkityksestä tekstiilien kiertotaloudessa

LAB-ammattikorkeakoulun teknologian ja Muotoiluinstituutin yksiköt ovat olleet vuosina 2022–2023 mukana valtakunnallisessa Telavalue-hankkeessa, joka on jatkoa aikaisemmille tekstiilien kiertotaloutta Suomessa edistäville Telaketju-hankkeille. Telaketju on valtakunnallinen aktiivinen […]

Lähiyhteisöt mukaan sosiaaliseen ja osallisuutta edistävään työhön

Sosiaalityön tulevaisuusselvityksen (2019) mukaan tulevaisuuden sosiaalityö toimii mahdollisimman lähellä ihmisten elämänpiiriä; sosiaalityö on matalalla kynnyksellä tavoitettavaa lähipalvelua, jolle on ominaista kasvokkainen tai etäyhteyksin tapahtuva vuorovaikutus, […]

Pelaamalla yhteistyötä tutkimukseen

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimusosapuolena ammatillisen koulutuksen kehittämisen MOSAIC-hankkeeseen. LAB oli järjestämässä työpajan ammatillisen huippuosaamisen foorumissa 25.–26.9.2023 Amsterdamissa. EU:n työllisyyskomissaari Nicolas Schmit sekä Alankomaiden opetusministeri Robbert Dijkgraaf […]