Työelämäjakso luonnonkivialalla

Työelämäjakso on opettajalle erinomainen mahdollisuus päivittää ymmärrystä työelämän ajankohtaisista tarpeista. Yritys-Hunter -projekti (LAB 2022) tarjosi mahdollisuuden tutustua Kivi ry:n kautta luonnonkiviteollisuuteen.

Työelämäjakso alkoi tilannekartoituksella. Siinä selvisi, että alan tilannetta voisi kehittää kirkastamalla mielikuvaa luonnonkiven ympäristöystävällisyydestä. Kotimainen luonnonkivi on lähes ikuinen rakennusmateriaali, jonka hiilijalanjälki on hyvin matala. Rakennuskiven lisäksi luonnonkiviteollisuudessa syntyy sivuvirtana niin sanottua sivukiveä, jolle olisi hyvä löytää lisää käyttökohteita.

Infomateriaalilla ala tutuksi

Ensimmäiseksi työn alle otettiin tavoite luonnonkiven mielikuvan kirkastamisesta. Päätimme tuottaa interaktiivisen infomateriaalin, jota voidaan käyttää erilaisina versioina kohdennettuna erilaisille käyttäjäryhmille. Infomateriaalia voidaan käyttää koulutusmateriaalina alan opetuksessa. Toisaalta se sopii tietopaketiksi suunnittelutehtäviin, joissa tarvitaan tietoa luonnonkiven ominaisuuksista ja mahdollista käyttökohteista.

Infomateriaali tuotettiin yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Kivi ry:n kesken. Toimintamalli, jossa materiaalia tuotetaan yhdessä alan toimijoiden kanssa, on osoittautunut toimivaksi (LähiTapiola 2020; YTP ry 2022) ja saanut kiitosta opiskelijoilta materiaalien ajankohtaisuuden ja autenttisuuden osalta. Ajankohtainen materiaali lisää tietoisuutta toimialasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Tietoisuuden lisääminen on hyvä väline etenkin työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla. Se lisää potentiaalisten työntekijöiden kiinnostusta alalle hakeutumiseen.

[Alt-teksti: kartta louhimoalueesta, johon on merkitty sivukiveä sisältävä varastoalue.]
Kuva 1. Kuvakaappaus tuotetusta infomateriaalista. (Kuva: Sami Heikkinen)

Ideoita tuotekehityksen tueksi

Toinen tunnistettu tarve liittyi tuotekehitykseen. Työelämäjakson aikana syntyi ajatus ideakilpailun järjestämisestä ammattikorkeakouluopiskelijoille. Kilpailun tavoitteena on tunnistaa uusia tapoja, joilla sivukiveä voitaisiin hyödyntää materiaalina monipuolisemmin erilaisissa käyttökohteissa. Uusien käyttökohteiden tunnistaminen auttaa sivuvirran tehokkaammassa hyödyntämisessä ja toisaalta pienentää tarvetta käyttää neitseellisiä materiaaleja näihin kohteisiin.

Yhteistyö alan kattojärjestön kanssa on tehokas tapa tunnistaa alaan liittyvät kehitystarpeet. Tämä kanava on tärkeä väylä ajankohtaisten työelämätarpeiden tunnistamisessa korkeakouluyhteisön sisällä. Tarpeiden tunnistamisen kautta yrityselämälle voidaan tarjota nopeita ratkaisuja esimerkiksi ideakilpailun ja infomateriaalin tuotannon muodossa.

Pitkäjänteisenä ja systemaattisena toimintana työelämäjaksot tarjoavat hyvän kuvan kentän ajankohtaisista tarpeista ja auttavat pidemmällä aikajänteellä koulutuksen sisältöjen kehittämisessä. Näin työelämään valmistuvien ammattilaisten taidot vastaavat paremmin kentän tarpeita.

Kirjoittaja

Sami Heikkinen on lehtori LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

LAB. 2022. Yritys-Hunter – kohtaa osaaja ajoissa. Hanke. Viitattu 21.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

LähiTapiola. 2020. LABin ja LähiTapiolan yhteistyöstä syntyi opintojakso, joka ensi vuonna on tarjolla kaikille Suomen AMK-opiskelijoille. Viitattu 20.12.2022. Saatavissa https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/uutishuone/tiedotteet/tiedotteet/uutinen/1509566010934

YTP ry. 2022. Ympäristöteollisuus- ja -palvelut ry. Rakennuspurkualalle kaivataan lisää tekijöitä – uusi verkkokurssi vahvistaa kiertotalousosaamista. Viitattu 20.12.2022. Saatavissa https://ytpliitto.fi/rakennuspurkualalle-kaivataan-lisaa-tekijoita-uusi-verkkokurssi-vahvistaa-kiertotalousosaamista/.