Ukrainalaiset asiakkaat ovat löytäneet Razomin ohjauspisteen

Razom-hanke (LAB 2023) tukee Ukrainan sotaa paenneiden työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Yksi toimintamuoto on viikoittain palveleva ohjauspiste, joka aloitti toimintansa Lahdessa tammikuussa. Ohjauspiste on avoinna torstaisin kello 16.00–18.00 Harjula-keskuksessa osoitteessa Harjulankatu 7. Ohjauspisteellä LABin, Salpauksen ja Harjulan asiantuntijat ohjaavat ukrainalaisia löytämään työ- ja opiskelumahdollisuuksia Suomessa.

Razomin ohjauspiste on osoittanut tarpeellisuutensa jo ensimmäisten kuukausien aikana. Toiminnan kulmakivet ovat omakielisyys, yhteisöllisyys ja voimavaralähtöisyys. Ja mikä tärkeintä – ohjauspisteellä on aikaa.

[Alt-teksti: virastomainen tila, jossa on pöytiä ja tuoleja. Pöydän ääressä istuu neljän henkilön ryhmä tutkien pöydällä olevia papereita ja keskustellen.]
Kuva 1. Iuliia Polyanovska ja Svitlana Mäkinen ohjaavat asiakkaita ukrainaksi. (Kuva: Marja Kiijärvi-Pihkala)

Ukrainalaiset saapuivat Suomeen tilapäisen suojelun direktiiviin perustuvalla oleskeluluvalla. Heidän toimeentulonsa perusta on vastaanottoraha, ja heillä on ollut oikeus työntekoon heti saapumisensa jälkeen. Ukrainalaisia onkin onnistunut työllistymään yllättävän paljon siitä huolimatta, että vain kolmannes osaa englantia (Polyanovska 2023). Poikkeuksellisen tilanteen johdosta työnantajat ovat olleet valmiita etsimään mahdollisuuksia työllistää tulijoita myös ilman yhteistä kielitaitoa.

Valtaosalle työpaikan löytäminen on kuitenkin iso haaste. Jos opinnot ovat jääneet Ukrainassa kesken, on hyvä kartoittaa ensin mahdollisuudet saattaa opinnot loppuun täällä Suomessa. Monet saapuneet ammattilaiset joutuvat huomaamaan, että työllistymistä ei välttämättä takaa pitkäkään työkokemus ilman kielitaitoa. Uudelleen- ja lisäkouluttautuminen on edessä useassa tapauksessa.

Miten voin auttaa sinua?

Razom-ohjauspiste toimii julkisten palveluiden välimaastossa täydentäen niitä. Ohjauspisteelle voi tulla, kun ei hahmota, kenen viranomaisen puoleen tulisi kääntyä tai mihin tahoon ottaa yhteyttä. Erilaiset kysymykset kietoutuvat yhteen, kun ei vielä tiedä, minkälainen oma polku voisi olla Suomessa. Tarpeisiin vaikuttaa myös se, onko ihmisen tavoite jäädä Suomeen vai palata Ukrainaan sodan jälkeen.

Ohjauspisteelle tulijaa tervehtii kahvin ja teen tuoksu. Tavoitteena on luoda heti ovelta asti lämmin ja luottamuksellinen tunnelma – me olemme täällä sinua varten. Ohjauspisteellä pystytään palvelemaan ukrainaksi ja venäjäksi. Korkeakouluopiskelijoita auttavat englanninkieliset ohjaajat, jos se asiakkaalle sopii.

[Alt-teksti: virastomainen tila, jossa pieni tyttö kokoaa lasten palapeliä lattialla ja hänen vieressään istuu nainen ja kirjoittaa.]
Kuva 2. Ohjauspisteelle voi tulla lasten kanssa. Razomin työntekijöillä on aikaa myös heille. (Kuva: Svitlana Mäkinen)

Käytännössä Razomin ohjauspisteellä etsitään avoinna olevia työpaikkoja, avustetaan hakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisessa sekä neuvotaan erilaisten lomakkeiden täyttämisessä. Usein oleellista on myös palveluohjaus: Keneltä voin kysyä päivähoitopaikoista? Mistä saan apua sairauteeni? Toimiva arki koostuu erilaisista paloista. Ohjauspisteellä asiakas itse saa määritellä, mistä palasista hän haluaa nyt puhua ja mihin hän toivoo apua.

Linkki Razom-hankkeen internetsivulle. (Linkki 1)

Kirjoittaja

Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee LABin Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana toimien hankkeiden suunnittelijana ja projektipäällikkönä.

Lähteet

Polyanovska, I. 2023. Tarvekartoitus vauhdittaa ukrainalaisten osallisuutta. LAB Focus. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tarvekartoitus-vauhdittaa-ukrainalaisten-osallisuutta/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Razom. Hanke. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/en/project/razom-yhdessa-together