Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 5

Valmennusmateriaalia lasten ja nuorten valmentajille

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (URDIS) (LAB 2022) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2022) kanssa kehittävät seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Blogissa esitellään hankkeessa toteutettua opiskelijayhteistyötä.

URDIS-hankkeessa rakennetaan lasten ja nuorten valmentajien käyttöön tarkoitettua verkkomateriaalia, johon LABin fysioterapian opiskelijat tuottavat sisältöä. Tavoitteena on lisätä yleistä tietoa nuorten monipuolisesta ja kehittävästä harjoittelusta ja antaa konkreettisia esimerkkejä ja valmiita harjoitusvideoita valmentajien ja urheilijoiden tueksi. Materiaali palvelee eri tasoisia valmentajia, esimerkiksi lasten vanhempia, jotka vapaaehtoisina vetävät treenejä sekä uusia ja jo kokeneempia valmentajia.

Opiskelijayhteistyöllä resursseja ja oppia

Fysioterapiaopiskelijat suunnittelivat pienryhmissä syksyn aikana lapsille ja nuorille sopivia tavoitteellisia harjoituksia, leikkejä tai pelejä. Opiskelijat pääsivät itse harjoittelemaan ja toteuttamaan videoiden kuvaukset lähipäivinä. Harjoitteissa näkyy fysioterapeuttien ammattitaito (Kuva 1). Valmiit videot antavat valmentajille toimivia ja nopeita ratkaisuja harjoittelun suunnitteluun.

Videoita voidaan hyödyntää myös valmentamisen poikkeustilanteissa – kun valmentaja joutuu lyhyellä varoitusajalla ohjaamaan itselle vieraamman ominaisuuden harjoittamista tai kun urheilijalle pitää keksiä loukkaantumisen takia soveltuvaa tekemistä.

[ALT-teksti: Kaksi opiskelijaa kopittelevat kuntopallolla tasapainoalustan päällä]
Kuva 1. Bosupallolla tehtävässä harjoittelussa keskityttiin vartalon ja alaraajan hallintaan. (Kuva: Onni Hämäläinen)

Opiskelijat kokivat harjoitteiden suunnittelu- ja toteutusvaiheen antoisina. Erilaisten teemojen ympärille syntyneet harjoituskokonaisuudet herättivät videointipäivien aikana paljon keskustelua ja kokosivat yhteen syksyn aikana opittuja teemoja. Lisäksi opiskelijat pääsivät tutustumaan kuvaamiseen ja hyvän videon toteutuksessa huomioitaviin seikkoihin. Taitoihin, joita yhä useampi fysioterapeutti tarvitsee työelämässä.

Avaimet opiskelijayhteistyön onnistumiseen

Hankkeeseen sidotun opiskelijayhteistyön onnistumisen ja resurssoinnin kannalta aikainen suunnittelu osoittautui erityisen tärkeäksi. Jo hankkeen kirjoitusvaiheessa oli huomioitu yhteistyö opiskelijoiden kanssa sisällyttämällä videoinnit sopivaan kurssikokonaisuuteen. Opiskelijoiden näkökulmasta yhteistyö ei lisännyt opiskelukuormaa, ja se oli sovitettu kurssin oppimistavoitteiden mukaiseksi.

[ALT-teksti: Ryhmä opiskelijoita tekee eläinliikkeitä liikuntasalin lattialla]
Kuva 2. LABin ensimmäisen verkkopainotteisen fysioterapiakoulutuksen opiskelijat innostuivat testamaan liikkeitä. (Kuva: Onni Hämäläinen)

Valmennusmateriaalit käyttöön kevään 2023 aikana

LABin ja Haaga-Helian opiskelijat tuottavat valmennusmateriaalia myös osana opinnäytetöitä. Opinnäytetöissä tuotetaan etävalmennusopas sekä materiaaleja vammojen ennaltaehkäisyyn.

Valmennusmateriaalit on tarkoitus julkaista kevään 2023 aikana, ja ne ovat kaikkien saatavilla. Lisätietoja ja materiaalin julkaisua voit seurata EKLU:n nettisivuilta.

Kirjoittaja

Onni Hämäläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä fysioterapian lehtorina sekä asiantuntijana Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys -hankkeessa (LAB 2022).

Lähteet

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2022. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa: https://www.eklu.fi/  

LAB. 2022. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys 

Linkit

Linkki 1. EKLU ry. 2022. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Viitattu 12.12.2022. Saatavissa https://www.eklu.fi/palvelut/seuratoiminta/urheiluseurojen-digitaidot-ja-re/