Geomatkailun kasvun kolme mahdollistajaa

Geopark-alueet ovat maailmanlaajuisesti suosittuja matkailukohteita, joiden vahvimman vetovoimatekijän muodostavat niiden kansainvälisesti arvokkaat geologiset kohteet (European Geoparks Network 2024). Näiden pienten ja suurten luonnonihmeiden lisäksi alueilla on kuitenkin myös niiden teemasta ja toiminnasta nousevia vahvuuksia -asioita, jotka saattavat tulevaisuudessa auttaa nostamaan niihin kohdistuvan matkailukysynnän kokonaan uudelle tasolle.

Tarinallistamisesta sisältöä matkailuun

Jokaisella maailman 195 virallisesta UGG-alueesta on jo statuksen hakuvaiheessa määritelty pääteema, joka tiivistää niiden geologisen erityislaatuisuuden (UNESCO 2024a). Nämä teemat ja niiden hahmottamiseen koottu tieto kätkevät mielenkiintoisia tarinan aiheita, joita alueiden matkailusektorit nostavat esiin. Kuten Euroopan geoparkien muodostaman yhteistyöverkoston vuosittain juhlistettavana geodiversiteettipäivänä julkaisema video tuo esille, hyödynnetään tarinallistamista geopark-yhteisössä myös teemaan liittyvinä laajempina kokonaisuuksina (European Geoparks Network 2013). Suomen geopark-alueilla kenties näkyvimpänä tarinallistamisen teemana on tällä hetkellä kulttuuriperintö (Rokua Geopark 2024; LAB 2024a).  

[Alt-teksti: kaksi pientä lasta juoksemassa hiekkarannalla aurinkoisena päivänä.]
Kuva 1. Manamansalo on eräs Rokua Geoparkin tarinallistamisen kohteista. (Kuva: Harri Tarvainen, Rokua Geopark)

Näkyvää ja tunnistettua vastuullisuutta

UNESCOn alueina kaikki UGG-alueet ovat vahvasti sitoutuneet kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan (UNESCO 2024b). Matkailussa vastuullinen toiminta nostaa yritysten asiakastyytyväisyyttä sekä koettua laatutasoa ja usein myös laskee tuotantokustannuksia (Visit Finland 2024a). Vastuullisen matkailun trendi on vahvistunut selkeästi 2020-luvulla, eikä merkkejä sen heikentymisestä ole näkyvissä (Visit Finland 2024b). Matkailutoimijan näkökulmasta on siksi yhä tärkeämpää myös osata tehdä toimintansa vastuullisuus näkyväksi asiakkaille, missä geopark-alueiden matkailusektoria auttaa merkittävästi niiden UNESCOn sertifikaatti sekä kyseisen järjestön hyvä tunnettuus.

Yhteisöllisyys kehittämisen voimavarana

Kolmas geopark-alueiden matkailun kasvun mahdollistaja on yhteisöllisyys. Kaikilla geopark-alueilla on laaja ja monimuotoinen yhteistyöverkosto, joka on sitoutunut alueen kehittämiseen. Tämä näkyy alueiden elinkeinotoiminnassa, opetuksessa ja kasvatuksessa sekä markkinoinnissa.

[Alt-teksti: viisi henkilöä neuvotteluhuoneessa pöydän ääressä, kaikilla tietokoneet edessä pöydällä.]
Kuva 2. Suomen geopark-alueet tekevät yhteistyötä geomatkailun kehittämisessä. (Kuva: Kati Komulainen)

Yhteisöllisyys ei vahvista toimintamahdollisuuksia ainoastaan alueiden sisällä, vaan myös laajemmissa verkostoissa kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Tämä on geopark-alueille ominainen ja erityinen ominaisuus, jota ei lähimainkaan samassa laajuudessa ole havaittavissa esimerkiksi kansallispuistoilla. Juuri siksi se on geopark-alueille kohdistuvan matkailun kasvun mahdollistajista kaikkein kiinnostavin.

Kirjoittaja 

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa (LAB 2024b). Hankkeessa luodaan geomatkailulle valtakunnallista ja kansainvälistä vetovoimaa.

Lähteet

European Geoparks Network. 2013. Geoparks: Destinations for Tourism and Geotourism. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://www.europeangeoparks.org/?page_id=151

Global Geoparks Network. 2023. Geodiversity day. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=2ogxSbzsPaE

LAB. 2024a. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi

LAB. 2024b. Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/geopuistot-kestavan-matkailun-vetovoimatekijoiksi

Rokua Geopark. 2024. Kiehtovat tarinat Rokua Geopark -alueen vetovoimatekijöiksi. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://www.rokuageopark.fi/fi/humanpolis/hankkeet/kiehtovat-tarinat-rokua-geopark-alueen-vetovoimatekijoiksi

UNESCO. 2024a. UNESCO Global Geoparks. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about

UNESCO. 2024b. UNESCO Global Geoparks. Sustainable development goals. Viitattu 15.1.2024. Saatavissa https://en.unesco.org/global-geoparks/focus

Visit Finland. 2024a. Vastuullinen matkailu. https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/vastuullinen-matkailu

Visit Finland. 2024b. Kestävä kehitys ja tulevaisuuden trendit. Viitattu 15.1.2024. https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/tuotekehitysteemat/kulttuurimatkailu/culture-creators/kestava-kehitys-ja-tulevaisuuden-trendit