Uudenlaiset urapolut esittelyssä

Toukokuussa Luumäellä järjestettiin Uudenlaiset urat -tapahtuma, jossa kuultiin kolmen some-ammattilaisen arjesta ja työstä. LeiskaGG, Joona Hellman ja Pinkku Pinsku kertoivat lukiolaisille, miten ovat päätyneet vaikuttajan työhön, mikä työssä on parasta ja mikä vaikeinta. Tilaisuus kuului  Plan B -hankkeen (LAB 2024) tapahtumiin, joissa on tarkoitus tutustua uudenlaisiin uratarinoihin. Työelämän rakenne on viime vuosina ollut kovassa murroksessa; perinteiset alat ovat joko häviämässä tai eivät enää kiinnosta uusia alalle tulijoita.

[Alt-teksti: koulun liikuntasali, joka on täynnä väkeä tuoleilla istumassa ja seuraamassa näyttökankaalle heijastettua kuvaa.]
Kuva 1. Somevaikuttaja Pinkku Pinsku pitämässä puheenvuoroaan Taavetin lukiossa. (Kuva: Erno Salmela)

LeiskaGG on paikallinen pelistriimaaja, joka tekee muun opiskelun ja työn ohessa sisältöä pelaamiseen liittyen. Joona Hellman ja Pinkku Pinsku ovat valtakunnallisella tasolla tunnettuja ja tekevät päätyökseen vaikuttajan työtä.

Yleisössä oli 90 lukiolaista Savitaipaleen ja Taavetin lukioista. Juuri nuoret erilaisille aloille kouluttautujat ovat maakuntien tulevaisuus. Nuorten on tärkeä kuulla erilaisista tavoista tehdä töitä myös omalta paikkakunnalta. Tulevaisuutta on vaikea kuvitella ja uudenlaisia töitä mahdoton keksiä, jos mistään ei tule uusia syötteitä ja ajatuksia.

Sitra on omissa tulevaisuusskenaarioissaan hahmotellut sitä, miten voi kasvaa yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi ja vaikuttaa omalta osaltaan siihen, millaiseksi maailma rakentuu (Dufva ym. 2021). Sitran ohje on tehdä itsestään ilmiö (Laaksolahti 2021). Ei siis tarvitse tietää kaikesta perusteellisesti tai toimia asiantuntijana, vaan voi lähteä toimimaan yksilöstä käsin. Omin sanoin oman tarinan kertominen voi vaikuttaa toisiin ihmisiin ja osaltaan muuttaa kokonaista yhteiskuntaa.

Helppoa työtä somessa

Vaikuttajan työhön liittyy paljon ennakkokäsityksiä ja työ saattaa näyttäytyä melko pinnallisena ja helpon rahan lähteenä (Karhu 2024). Näkyvän osan takana voi kuitenkin olla paljon erilaista piiloon jäävää työtä. Erilaista osaamista tarvitaan esimerkiksi videoiden editointiin, kirjanpitoon, markkinointiin, myyntiin, hinnoitteluun, sopimuksiin ja yleensäkin relevantin sisällön tuottamiseen liittyen.

Pinkku Pinsku ja Joona Hellman mursivat myyttejä omissa puheenvuoroissaan. He kertoivat, miltä tuntuu, kun koko oma elämä on somessa ja miten erilaisiin julkisuuden lieveilmiöihin on ollut osin mahdoton varautua etukäteen. Hellman puhui avoimesti myös omista mielenterveyden haasteistaan. Hellman tunnetaan innostavana, herkkänä ja avoimena somevaikuttajana. Hellman muistutti opiskelijoita, että jokainen heistä on osa turvallista kouluympäristöä ja vastuussa turvallisesta tilan rakentumisesta.

Vaikuttajat puhuivat rehellisesti työn varjopuolista, mutta myös siitä, miksi työ kiinnostaa ja kannustivat jokaista menemään kohti omia kiinnostuksen kohteita. He myös vastasivat nuorten kysymyksiin rahasta, koulutuksesta ja urapolusta. Tilaisuuden lopuksi kerrottiin myös erilaisista koulutusvaihtoehdoista, joista voi saada osaamista someammattilaisen uralle. Tilaisuuteen osallistuneet nuoret vaikuttivat keskittyneiltä ja kiinnostuneilta päivän aiheesta. Suurin osa heistä myös vastasi saaneensa tilaisuudesta uutta tietoa erilaisista koulutuksista ja työstä.

Kirjoittaja

Maina Seppälä on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija sekä Plan B -hankkeen projektipäällikkö.

LähteetDufva, M., Grabtchak, A., Ikäheimo, H-P., Lähdemäki-Pekkinen, J. & Poussa, L.  2021. Vaikuta tulevaisuuteen. Sitran selvityksiä 174. Viitattu 19.6.2024. Saatavissa https://media.sitra.fi/app/uploads/2021/01/vaikuta-tulevaisuuteen.pdf

Karhu, N. 2024. Vaikuttajauupumus nuorilla sosiaalisen median vaikuttajilla. Opinnäytetyö. Haaga-Helia. Viitattu 19.6.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/857150/Karhu_Nenna.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Laaksolahti, H. 2021. Haluatko vaikuttaa yhteiskuntaan? Viisi vinkkiä muutoksentekijälle. Sitra. Viitattu 19.6.2024. Saatavissa https://www.sitra.fi/blogit/haluatko-vaikuttaa-yhteiskuntaan-viisi-vinkkia-muutoksentekijalle/

LAB. 2024. Plan B. Hanke. Viitattu 19.6.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/planb