Kikkailua hinnanalennuksilla?

Vuoden 2023 alussa tuli muutoksia kuluttajansuojalain alehinnoittelun sääntelyyn   (Kuluttajansuojalaki 1978/38). Lakimuutoksella pyritään parantamaan kuluttajien asemaa alennusmarkkinointiin liittyvissä tilanteissa. Ennen muuta hintojen keinotekoinen korottaminen ennen alennusmyyntejä pyritään saamaan Suomessa kuriin lakimuutoksella. Muutokset perustuvat Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöönpanoon (HE 14/2022; KKV 2022). 

Viime syksynä alemyynneissä käytännössä lisättiin tuotteiden hintalappuihin myyntihinnan ohella tuotteen hintahistorian alin hinta kuluneen 30 päivän ajalta (Kemppinen 2023).

Hintaopas toteutti lokakuussa 2023 kyselytutkimuksen tilaustyönä, jossa selvitettiin muun muassa kuluttajien ostotottumuksia ja kulutussuunnitelmia. (Kuluttajakompassi Q4 2023). Samassa yhteydessä hintaopas keräsi dataa myös kuluttajahintojen kehityksestä. Hintaoppaan kokoaman datan mukaan monien suosittujen hyödykekategorioiden hinnat olivat korkealla syys-lokakuussa (Matinvesi-Bassett 2023). Tämä voi johtua inflaatiosta, joka oli tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 5,6 % (Tilastokeskus 2023). Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä mahdollisuutta, että kyse olisi osa yritysten uudenlaista hinnoittelustrategiaa lakimuutoksen jälkeen.

Ruotsissa vastaava lakimuutos tuli voimaan 2022 (Konsumentköplag 2022:260). Siellä jopa 15 % hinnoista nousi ennen Black Fridayta edeltävän 30 päivän ajanjakson alkamista (Perttunen 2023; Matinvesi-Bassett 2023).  

Kuva 1. Kilpailua käydään hintojen nostolla ja alentelulla. (geralt 2014)

Hinnat ylös ennen loppuvuoden alesesonkia

Lakimuutos antaa kaupalle mahdollisuuden muuttaa hinnoittelustrategiaa ja nostaa kuluttajahintoja pidemmällä aikavälillä, jolloin viimeisen 30 päivän alimman hinnan ilmoittamisen vaikutus vähenee. Hintaseurannan keräämän datan perusteella keskihinnat lokakuussa 2023 nousivat noin 20 kysytyimmässä tuotekategoriassa verrattuna vuoden 2023 keskimääräisiin hintoihin (Matinvesi-Bassett 2023). Hintojen nousu erityisesti lokakuun aikana viittaa siihen, että yritykset tavoittelivat mahdollisimman korkeita alennusprosentteja yhdessä vuoden tärkeimmistä alennussesongeista (Linnake 2023).

Lakimuutos on tuonut läpinäkyvyyttä hinnoitteluun ja kuluttajan on helpompi hahmottaa tuotteen todellinen hintataso ostopäätöstä tehdessään, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että hinnanalennuksilla pystytään edelleenkin kikkailemaan hieman pidemmällä aikavälillä.

LAB-ammattikorkeakoulun markkinaoikeuden ja markkinoinnin juridiikan kursseilla perehdytään myös alennusmarkkinointiin ja siinä tapahtuviin keskeisiin muutoksiin.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet 

geralt. 2014. Altmann, G. Tarra, banneri, liiketoimintaa. Pixabay. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tarra-banneri-liiketoimintaa-473635/

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Finlex. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220014?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=he%2014%2F2022  

Kemppinen, J. 2023. Kuluttajansuojalain muutoksen vaikutuksia alehinnoitteluun. LAB Focus. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kuluttajansuojalain-muutoksen-vaikutuksia-alehinnoitteluun/

KKV. 2022. Kuluttajansuojalakiin monia muutoksia vuoden 2023 alussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Viitattu  24.1.2024. Saatavissa https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kuluttajansuojalakiin-monia-muutoksia-vuoden-2023-alussa/

Konsumentköplag 2022:260. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/konsumentkoplag-2022260_sfs-2022-260/

Kuluttajakompassi Q4. 2023. Hintaopas. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://uutishuone.hintaopas.fi/media/251067/kuluttajakompassi-q4-23

Kuluttajansuojalaki 1978/38. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Linnake, T. 2023. Mitä ihmettä tapahtui hinnoille Black Fridayn alla? Hintaopas teki melkoiset laskelmat. Ilta-Sanomat. Viitattu 15.3.2024. Saatavissa https://www.is.fi/digitoday/art-2000010005357.html

Matinvesi-Bassett, L. 2023. Uusi alennusmyyntilaki saattaa johtaa hintojen nousuun. Hintaopas. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://uutishuone.hintaopas.fi/posts/pressreleases/uusi-alennusmyyntilaki-saattaa-johtaa-hintoje

Perttunen, M. 2023. Uusi alennusmyyntilaki vaikuttaa nyt ensimmäistä kertaa Black Friday -tarjouksiin – miten se näkyy marraskuun lopun kampanjoissa? Markkinointiuutiset. Viitattu 19.3.2024. Saatavissa https://www.markkinointiuutiset.fi/artikkelit/uusi-alennusmyyntilaki-vaikuttaa-nyt-ensimmaista-kertaa-black-friday-tarjouksiin-miten-se-nakyy-marraskuun-lopun-kampanjoissa

Tilastokeskus. 2023. Kuluttajahintaindeksi 2023 syyskuu. Viitattu 24.1.2024. Saatavissa https://www.stat.fi/julkaisu/cl8bg2mc35gr70cvvrqaqps6c