Uusi maailma tehdään puusta – puutekniikan insinöörikoulutuksen markkinointi

LAB-ammattikorkeakoulu on Suomen ainoa puutekniikan insinöörejä kouluttava oppilaitos ja osaajien tarve puutuotetoimialan yrityksissä on suuri. Pieni viestintätoimisto on LAB-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta kehittänyt puutekniikan opiskelun ja alan vetovoimaa vuodesta 2015 lähtien. 

Kevään 2020 yhteishaun markkinointiin etsittiin kumppania, joka suunnittelee ja toteuttaa kampanjakokonaisuuden valituissa digitaalisissa kanavissa. Kilpailutuksen kautta kumppaniksi valikoitui digimarkkinointitoiomisto Flumenia Oy.  

Kuva, joka sisältää kohteen mies, henkilö, etu, päällä pitäminen

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Uuden sivuston mainos Instagramissa. Kuva: Kimmo Pitkänen.

Digitaalisen markkinoinnin eri kanavat koulutuksien markkinoinnissa 

Kampanjointi alkoi tammikuussa 2020. Puutekniikan alasta on tuotettu tarinoita, joissa opiskelijat kertovat kokemuksiaan opiskelusta. Näitä tarinoita hyödynnettiin markkinoinnin sisältöinä. Videokampanja näkyi nuorten suosimissa kanavissa, kuten YouTubessa ja Instagramissa ja vertailun vuoksi myös Facebookin uutisvirrassa. Lisäksi kampanja näkyi myös Instagram-tarinoissa. Hakijoiden tiedonhaun tarpeeseen vastasi Google Ads -mainonta.  

Eri markkinointikanavilla on erilainen rooli kampanjoinnin eri vaiheissa. YouTube-videot ja videot sosiaalisen median kanavissa herättävät kiinnostusta ja tuovat esiin mahdollisuuksia, joita mainoksen nähnyt käyttäjä ei välttämättä ole sillä hetkellä ajatellut.  

Kampanja toistui eri kanavissa ja liikennettä verkkosivustolle tuli myös Googlen hakukoneen kautta orgaanisesti ja maksetun mainonnan kautta.  

Kuva, joka sisältää kohteen näyttökuva, kaupunki, nainen, merkki

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 2. Mainoksia uutisvirrassa (IG ja FB). Kuva: Sanna Virtanen.

Kampanjan tuloksia 

Todellisten tulosten mittaaminen on koulutusmarkkinoinnille tyypillinen haaste. Tietoa on saatavilla useilla verkkosivustoilla ja lopullinen päätös eli Opintopolun hakulomakkeen täyttäminen tapahtuu erillisellä hakusivustolla.  

Puutekniikka.infon kautta Opintopolun hakulomakkeelle siirtyi 76 kävijää, joista kolmasosa siirtyi sinne mainoskampanjan perusteella. Suurin osa näistä kävijöistä on tullut Googlen ja Googlen hakukonemainonnan kautta, jolloin käyttäjällä on todennäköisesti ollut jo tietoa hakemastaan asiasta.  

YouTuben videokampanja kohdennettiin 18–24-vuotiaiden suosimille kanaville (mm. suositut tubettajat: esim. Roni Back, Lakko, Miklu jne.). Videot keräsivät yhteensä 111 254 mainosnäyttöä. YouTuben kautta tullut verkkosivuston suora liikenne oli vähäistä, mutta videon katseluita oli noin 20 prosenttia mainoksen nähneistä käyttäjistä. Videota oli klikattu tai katsottu minimissään 30 sekuntia noin 21 000 kertaa. 

Facebookissa ja Instagramissa mainontaa näytettiin yhteensä 363 031 kertaa 47 376 yksittäiselle käyttäjälle. Kampanja on kerännyt paljon mainosnäyttöjä, se on näkynyt laajasti yksittäisille käyttäjille kampanjan aikana, mutta klikkausmäärä kokonaisuudesta on pieni.  

Parhaimmat tulokset kampanjoinnista olivat kuitenkin saatavilla vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Kevään 2020 yhteishaussa oli kasvua verrattuna viime vuoden ensisijaisiin hakijoihin. Päätoimisten opiskelijoiden hakumäärä kasvoi 29 prosenttia ja monimuoto-opiskelijoiden hakumäärä 13 prosenttia. 

Yhteenveto yhteishaun kampanjoinnista 

Koulutusmarkkinoinnissa on tärkeää miettiä eri kanavien roolia osana hakijan näkökulmaa: milloin ja miten opiskelijat tekevät valintoja alasta ja opiskelupaikasta, ja millaiset sisällöt tukevat tätä valintapäätöstä? Yhteishaun ajankohdan markkinointi ei ole riittävä herättämään kiinnostusta alaa kohtaan.  

Kampanjan suunnittelussa on hyvä huomioida se, että kampanjointia tehdään hyvissä ajoin kanavissa, joiden tavoitteena on herättää kiinnostusta ja tietoisuutta alaa kohtaan esimerkiksi opiskelijoiden kokemuksilla. Hakusanamainonnalla varmistetaan, että tieto saadaan sellaisen käyttäjän nähtäville, joka itse hakee asiaa. 

Kirjoittajat 

Sanna Virtanen, markkinointistrategisti, digimarkkinoinnin tekijä & kouluttaja, Flumenia Oy 

Kimmo Pitkänen, viestintäasiantuntija, toimitusjohtaja, Pieni viestintätoimisto Tampere Oy 

Jari Suominen, puutekniikan lehtori, LAB ammattikorkeakoulu. 

Lähteet 

LAB. 2020. Uusi maailma tehdään puusta. [Viitattu 16.10.2020]. Saatavissa: https://puutekniikka.info/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *