Uutta kiertotalouden liiketoimintaa jätemuoveista

Käynnissä olevassa KIEMURA-hankkeessa rakennetulla muovien pesu- ja kierrätyslinjastolla on testattu ja pilotoitu erilaisten, polttoon menevien muovien käsittelemistä ja palauttamista materiaalikiertoon. Voiko tästä syntyä uutta kiertotalouden liiketoimintaa, mitä siihen kuuluu ja mikä on kehitetty ratkaisu? 

Kuva 1. Pienennettyä jätemuovia (Joni Alhonen, JA-Media 2020). 

Kiertotalouden liiketoimintamallit 

Kiertotalous tuo mukanaan myös viisi uudentyyppistä pääliiketoimintamallia, jotka ovat Sitran (2018) mukaan: 

  1. Tuote palveluna: Asiakas maksaa vain lopputuloksesta tai toiminnosta, ilman koneen tai laitteen omistamista. Näin voidaan säästää merkittävästi laitteiden hankintakuluissa sekä nostaa niiden käyttöastetta, joka taas vähentää uusien tuotteiden valmistustarvetta. 
  1. Uusiutuvuus: Tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa käytetään uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja, mukaan lukien biohajoavat/kompostoitavat materiaalit. Suunnittelussa otetaan myös huomioon tuotteiden päivitettävyys ja uusiokäyttö. 
  1. Tuote-elinkaaren pidentäminen: Vähennetään uusien tuotteiden tarvetta, jätteiden syntyä sekä energian ja resurssien kulutusta suunnittelullisilla keinoilla, kuten ekosuunnittelulla, tuotteiden päivitettävyydellä, huollettavuudella ja korjattavuudella. Tähän kuuluu myös tuotantoa, kuten päivitysosien valmistusta sekä huolto. 
  1. Jakamisalustat: Edistetään tuotteiden ja palveluiden vuokrausta ja myyntiä, jakamista ja vaihtamista sekä tuotteiden uudelleenkäyttöä yhdistämällä kysyntä ja tarjonta sähköisillä alustoilla. Näin mahdollistetaan toisaalta resurssien käyttöasteen parantamisen leasing- ja vuokrauspalvelujen avulla sekä tuetaan käyttämättömien resurssien omistajuuden vaihtamista. 
  1. Resurssitehokkuus ja kierrätys: Vähennetään uusiutumattomien resurssien kulutusta sekä palautetaan jäte- ja sivuvirrat raaka-aineiksi. Tämä liittyy koko tuotantoon ja arvoketjuun, kuten materiaalien takaisinoton hyödyntämiseen käänteisen logistiikan avulla sekä kierrätystä ja materiaalien hyödyntämistä uusiotuotteissa. 
Kuva 2. Erotellut muovijakeet (musta ja valkoinen) erillisissä astioissa (Joni Alhonen, JA-Media 2020). 

KIEMURAn ratkaisu 

KIEMURA-hankkeessa kehitetty muovijätteen kierrätyslaitteisto voi toimia teknologisena pohjana etenkin tuote palveluna -muotoisen kiertotalousliiketoiminnan syntymiselle. Tällaisen laitteiston haltija voisi tarjota kestävää muovijätteen puhdistus-, erottelu- ja granulointipalvelua sekä jätteen haltijoille että uusiomuoveja tuottaville tahoille. Laitteisto on alun perin suunniteltu mobiiliksi, jolloin se voitaisiin siirtää käyttöpaikasta toiseen kysynnän mukaan. Tämä parantaisi laitteiston käyttöastetta ja samalla parantaisi logistiikan ympäristövaikutuksia. Muovijätettä ei tarvitsisi kuljettaa käsittelypaikalle ja palata tyhjällä kuormalla takaisin, vaan käsittely tapahtuisi jätelogistiikan luontaisissa solmukohdissa, kuten jätelaitoksilla tai -asemilla. Kehitetty laitteisto edistää jo lähtökohtaisesti resurssitehokkuutta ja kierrätystä, tarjoten hyvän pohjan uudelle kiertotalouden liiketoiminnalle. 

Kaaviokuva, kuinka jätemuovi käsitellään ja muutetaan uusiomuoviksi. Jätemuovin pienentäminen, pesu, erottelu, kuivaus, ekstruderointi ja granulointi. Lopputuloksena on käyttövalmista uusiomuovia.
Kuva 3. KIEMURA -kierrätyslaitteiston konsepti (Ossi Martikka). 

Kirjoittaja

Ossi Martikka toimii KIEMURA-hankkeessa asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet  

Sitra. 2018. Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia. Verkkojulkaisu [Viitattu 6.7.2020]. Saatavilla: https://nyvuosiyrittajana.fi/wp-content/uploads/2018/04/Kiertotalouden_liiketoimintamalleja_Sitra.pdf 

Linkit 

Kiemura. 2020. Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut. [Viitattu 9.11.2020]. Saatavilla: https://lab.fi/fi/kiemura 

Kuvat

Kuva 1. Alhonen, J. JA-Media. Pienennettyä jätemuovia. [Viitattu 9.11.2020]. Julkaisematon.  

Kuva 2. Alhonen, J. JA-Media. Erotellut muovijakeet (musta ja valkoinen) erillisissä astioissa. [Viitattu 9.11.2020]. Julkaisematon. 

Kuva 3. Martikka, O. KIEMURA -kierrätyslaitteiston konsepti. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *