Opiskelijan viikko LABlanssissa

Opiskelijalähtöinen toiminta on keskiössä LABlanssi-hankkeessa (LAB 2023). LABlanssiin pääsee mukaan noin 60 opiskelijaa, jotka suorittavat yhden arkiviikon mittaisen harjoittelun tässä ensihoitoyksikössä opettajan ja kehittäjäensihoitajan ohjaamana.

Mitä LABlanssi-viikon aikana tapahtuu, siitä kertoo ensihoidon opiskelija Eeli Kokkonen, joka suoritti harjoittelunsa lokakuussa 2023. 

Maanantai

Ensimmäinen päivä alkoi pukeutumalla työvaatteisiin sekä vanhan vuoron kanssa kuulumisten vaihtamisella. Kahvin keittäminen kuuluu myös tärkeänä osana työyhteisön aamurutiineihin. Tämän jälkeen aamuun kuuluu auton sekä työvälineiden kunnon ja riittävän kulutusmateriaalin määrän tarkastaminen, jotta oltaisiin valmiina tehtävälle kuin tehtävälle. Aamutarkastuksen ohessa oli myös hyvää aikaa kerrata työvälineitä ja niiden käyttöä. Myöhemmin kävimme LABlanssin viikko-ohjelman mukaisesti läpi lääkkeitä, joita perustason ensihoitaja voi antaa potilaalle konsultoimatta lääkäriä.

Tehtäviä maanantaina oli kolme: pyörällä kaatunut, jolla oli kasvoissa tikattavaa haavaa, potilas, jonka verensokeri oli matala, sekä hoitolaitossiirto terveyskeskuksesta keskussairaalaan potilaan melko nopeasti heikentyneen yleistilan takia.

Tiistai

Kävimme opettajan kanssa läpi viranomaisverkkoa eli Virveä, ensihoidon kirjausjärjestelmää Merlot:ia ja potilastietojärjestelmä Lifecarea kattavasti läpi. Päivän ensihoitotehtävinä oli äkillisesti pyörtynyt henkilö, potilas, jonka yleistila oli alentunut, sekä rintakipuinen henkilö.

Kuva 1. LABlanssin tunnistaa yksikkötunnuksesta EK323. (Kuva: Pauliina Huovila)

Keskiviikko

Tämä päivä oli rauhallisempi, joten kävimme kattavasti läpi kaikki hoitotason lääkkeet sekä niiden käyttöindikaatiot. Siivosimme auton ja tarkastimme autossa olevat kulutustavaroiden käyttöpäivämäärät.

Päiväämme sisältyi myös edustustehtävä, kun esittelimme maakunnallisessa vanhustenviikon juhlassa LABlanssin toimintaa.

Päivän ainoa tehtävä oli potilas, jolla oli aivoverenkiertohäiriöön viittaavia oireita sekä yleistilan laskua.

Torstai

Kävimme läpi ambulanssissa olevien ruiskupumppujen sekä vieritestauslaite i-STAT:n ja Oxylog-ventilaattorin käyttöä. Päivän tehtäviä olivat päänsä lyönyt ja yleistilaltaan heikentynyt potilas sekä mopolla ojaan kaatunut henkilö.

Perjantai

Perjantai oli tehtävämäärällisesti kiireellisempi. Ensimmäiseksi kävimme katsomassa rytmihäiriöpotilasta. Toinen tehtävä oli heikentynyt yleistila ja kotona pärjäämisen hankaluus; kolmas tehtävä oli tuore haava. Neljäs liittyi päihteiden väärinkäyttöön, kun potilas oli huumausaineiden käyttämisen jälkeen saanut kohtauksen. Viimeinen tehtävä oli potilaan äkillinen yleistilan lasku.

Viikko LABlanssissa oli opiskelijalle hyvin opettavainen ja odotusten mukainen ja toi hyvää kertausta. Tehtävistä kertyi paljon käytännön vinkkejä työelämään sekä tuleviin opintoihin.

Ensihoidollisesta näkökulmasta viikko antaa opiskelijoille paljon rohkaisua hoitaa itsenäisesti myös vaikeampia tehtäviä ja on tukena tulevaisuuden opinnoissa käytännönläheisen lähestymistapansa vuoksi.

Kirjoittajat

Eeli Kokkonen on kolmannen vuoden ensihoitajaopiskelija (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta.

Kaisa Seppänen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, joka toimii LABlanssi-hankkeessa (LAB 2023) projektipäällikkönä. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

LAB. 2023. LABlanssi ‒ Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. Viitattu 16.10.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto