Lastensuojelupäivät asiantuntijuutta vahvistamassa

Osallistuimme valtakunnallisille Lastensuojelupäiville 3.-4.10.2023 Turun Logomossa. Lastensuojelun keskusliiton järjestämillä Lastensuojelupäivillä on Suomessa pitkät perinteet, ja tänä vuonna ne järjestettiin 59. kerran. Vuosittain pidettävä tapahtuma kokoaa laajasti yhteen lastensuojelun parissa työskenteleviä ihmisiä, ja tänäkin vuonna osallistumispaikat päiville loppuunmyytiin jo ennakkoon.  

Tänä vuonna tapahtuman teemana oli lupa loistaa, ja teeman tarkoituksena oli pysäyttää osallistujat tärkeän asian äärelle: jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Lastensuojelussa ja laajemmin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori tulee nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään. Meidän kaikkien yhteinen tehtävämme on huolehtia siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa loistaa.  

Ajankohtaiset ilmiöt opetus- ja hanketyöhön

Asiantuntijoita kokoavat verkostot ja seminaarit ovat tärkeässä osassa opettajien ajantasaisen ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Lastensuojelupäivillä pysähdymme ajankohtaisten ilmiöiden äärelle, käymme niistä yhteistä keskustelua ja pohdimme lastensuojelutyön kehittämistarpeita sekä omia mahdollisuuksiamme vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kokemusasiantuntijoiden sekä ammattilaisten puheenvuorot, paneelikeskustelut, työryhmät, näyttelyosasto ja kohtaamiset eri toimijoiden kanssa antavat paljon eväitä oman asiantuntijuutemme tarkasteluun ja kehittämiseen.

Ammatillisen reflektion tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kehittää osaamista ja siksi onkin tärkeää pysähtyä oleellisten faktojen ja tuntemusten äärelle. Osaamisperustaiseen opetukseen liittyy valmius tarkastella asiantuntijuutta uusien oivallusten ja syvemmän tietämyksen kautta. (Peura ym. 2020.) Kollegan kanssa jaettu kokemus ja yhteinen reflektio innostaa sekä motivoi opetuksen ja hankkeiden kehittämiseen, lisää työhyvinvointia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

[Alt-teksti: piirroskuva lapsista, jotka vaivalloisesti yrittävät kurkottaa taivaalla olevia sanapilviä ja vieressä teksti when children aren´t involved in decisions, they just can't reach their rights - no matter how hard they try.]
Kuva 1. Lapset tavoittelevat oikeuksiaan Skotlannissa laaditussa piirroksessa (Harris 2023). (Kuva: Mia Ikonen)

Ohjenuorana lasten oikeuksien yleissopimus

Togetherin (Scottish Alliance for Children´s) johtaja Juliet Harris kertoi asiantuntijapuheenvuorossaan, että Skotlannissa pyrkimyksenä on käyttää lasten oikeuksien yleissopimusta perustana kaikessa lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Harris avasi tapaustutkimusta, jossa selvitettiin lasten kokemuksia heidän osallisuudestaan ja lasten oikeuksien toteutumisesta Skotlannissa (Harris 2023).

Etenkin lasten ajatukset sekä heidän piirtämänsä kuvat olivat mielenkiintoisia ja pysäyttivät tämän tärkeän asian äärelle – lapsen ääni tuli vahvasti näkyväksi. Lasten oikeudet ja niiden toteutuminen on tärkeä tarkastelun kohde tässä ajassa ja etenkin sosiaalialan työkentällä.

Kirjoittajat

Ulla Huhtalo ja Mia Ikonen toimivat sosiaalialan lehtoreina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Harris, J. 2023. Shining a Light on Children´s Human Rights in Scotland. Esitys valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä. 3.10.2023. Turku.

Peura, A., Kaila, M. & Helin-Salmivaara, A. 2020. Ammatillinen reflektio kehittää lääkärin osaamista. Duodecim. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo15425