Vastuullisuusteot ja -suunnitelmat näkyviksi vastuullisuusklinikalla


Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden ja erityisesti vastuullisen viestinnän teemoihin ja kysymyksiin pureuduttiin VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen ensimmäisellä vastuullisuusklinikalla Lappeenrannan kampuksella huhtikuussa. Hankkeen aikana tullaan järjestämään useampia eriteemaisia vastuullisuusklinikoita. (LAB 2024.)

Tarkoituksena on, että hankkeessa luotava vastuullisuusklinikan toimintamalli jää hankkeen jälkeen osaksi LABin ja LUT-yliopiston kestävän liiketoiminnan koulutustarjontaan. Siten alueen yritykset hyötyvät myös jatkossa oppilaitos- ja opiskelijayhteistyöstä, mikä tarjoaa mahdollisuuden tiiviimpään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, potentiaalisen ja osaavan työvoiman löytämiseen sekä tuo jatkuvuutta vastuullisuuden kehittämistyöhön.

[alt-teksti henkilöitä kokoontuneena ja istumassa luokkatilassa.]
Kuva 1. Vastuullisuusviestintä kiinnosti useiden eteläkarjalaisten yritysten edustajia. (Kuva: Teija Launiainen)

LABin opiskelijat tuottivat yrityskohtaiset vastuullisuusviestinnän kehittämissuunnitelmat

Vastuullisuusklinikalle osallistuvat pk-yritykset saivat tukea vastuullisuusviestintänsä kehittämiseen ja vastuullisuustekojen ja -suunnitelmiensa näkyväksi tekemiseen omille sidosryhmilleen. Työpajatyöskentelyssä oli mukana LABin opiskelijoita kartoittamassa yritysten vastuullisuusviestinnän haasteita ja mahdollisuuksia.

Opiskelijoiden työ jatkui yritysten parissa vastuullisuusklinikan jälkeen, ja toukokuussa oli vuorossa yrityskohtaisten raporttien purkutilaisuudet. Tapaamiset poikivat myös lisää yhteistyötä, ja yhteiskehittäminen saa jatkoa muun muassa tulevan syksyn opintojaksoilla.

[Alt-teksti LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita istumassa luokkatilassa.]
Kuva 2. LABin opiskelijoiden työpanos oli merkittävä vastuullisuusklinikan toteutuksessa. (Kuva: Teija Launiainen)

Vastuullisuudesta ei voi olla viestimättä

Apulaisprofessori Laura Olkkonen LUT-kauppakorkeakoulusta piti vastuullisuusklinikalla esityksen aiheesta Miten rakentaa vastuullisuustyötä kestävälle pohjalle ja miten sidosryhmät arvioivat vastuullisuustekoja? Hänen vahva näkemyksensä oli, että vastuullisuudesta ei voi olla viestimättä.

Asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on todennäköisesti jo jokin mielikuva yrityksen vastuullisuudesta, ja jos vastuullisuusmielikuvaan haluaa vaikuttaa, kannattaa toimia ja viestiä suunnitelmallisesti. Yritys viestii aina jo pelkällä olemassaolollaan ja visuaalisesti esimerkiksi toimitiloillaan: mistä materiaaleista toimitila on rakennettu ja miten suuri tai pieni rakennus on. (Olkkonen 2024.)

On selvää, että vastuullisuusviestinnän takana tulee olla aitoja vastuullisuustekoja ja/tai -suunnitelmia. Vastuullisuudesta tulee osa yrityksen normaalia toimintaa ja toimintaa ohjaava arvo, kun vastuullinen viestintä ja toiminta kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa.

Puhutaanko viiden vuoden päästä enää erikseen vastuullisuusviestinnästä? Onko se silloin business as usual? Samaa voidaan kysyä kokonaisvaltaisen vastuullisuuden kohdalla. Vastuullisuuteen ohjaa vahvasti EU:n lainsäädäntö, ja sidosryhmät odottavat vastuullisia tekoja ja viestinnällisesti läpinäkyvää toimintaa. Käynnissä on vahvoja muutosvoimia, jotka puoltavat strategisen ja toiminnallisen vastuullisuuden kehitystä kohti normaalia liiketoimintaa. VALVE-hanke toimijoineen ja sidosryhmineen on omalta osaltaan kirittämässä muutosta kohti vastuullisia ja kestäviä toimintatapoja.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, VTM, MBA, TKI-asiantuntija, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan -hankkeen projektipäällikkönä.  

Lähteet


LAB. 2024. VALVE – Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/valve-vastuullisuusosaamista-ja-verkostoja-etela-karjalaan

Olkkonen, L. 2024. Miten rakentaa vastuullisuustyötä kestävälle pohjalle ja miten sidosryhmät arvioivat vastuullisuustekoja? Esitys VALVE-hankkeen vastuullisuusklinikalla Lappeenrannassa. 16.4.2024.