Ohjelmistorobotiikka kustannustehokkuuden edistäjänä

Ohjelmistorobotiikka (RPA, robotic process automation) kasvattaa suosiotaan liiketoiminnan automaatioratkaisuna. Yksi suurimmista syistä suosioon on sen kustannustehokkuus verrattuna manuaaliseen työhön. (Asatiani & Penttinen 2016). Ohjelmistorobotiikan oikeanlaisella hyödyntämisellä voidaan optimoida resurssien käyttöä ja lisätä tietoprosessien kokonaistehokkuutta, mikä voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. (Rhodes 2023.) CGI:n digitaalisaatioratkaisujen johtajan Niko Halosen mukaan robotiikalla voidaan saavuttaa jopa 85 % säästöt työvoimakustannuksista ja ehkäistä inhimillisiä virheitä tietojen käsittelyssä (CGI 2016).

Ohjelmistorobotti työssään

Esimerkki kustannustehokkuutta edistävästä ohjelmistorobotista esitetään Salakan (2024) opinnäytetyössä, jossa rakennettiin robottitoteutus asiakastietojen siirtämiseen anonyymina pysyvälle yritykselle. Ohjelmistorobotti työstää kokonaisen liiketoiminnan tietoprosessin itsenäisesti alusta loppuun. Sen avulla viedään asiakastietojärjestelmään asiakas- ja laskutustietoja sekä energian käyttöpaikkojen tietoja. Tehtävä on aiemmin hoidettu käsin, ja ohjelmistorobotti säästää nyt kuuden työviikon manuaalisen työn. Robottitoteutuksen kustannustehokkuus kasvaa sitä mukaa, kun vastaavia työprosesseja tehdään lisää.

Myös teleoperaattori Elisa on onnistunut hyödyntämään kustannustehokkaasti robotisointia. Yksi Elisan robottitoteutuksista työskentelee virheellisten viitenumeroiden parissa. Robotti tutkii asiakkaan laskun sekä maksusuorituksen, ja korjaa viitenumeron vastaamaan laskun tietoja. Aikaisemmin tämä rutiininomainen tehtävä vaati manuaalista työtä. Elisan teknologiajohtajan Ville Raution laskelman mukaan Elisa säästää ohjelmistorobotilla kolmen ihmisen työpanoksen. (Elisa Oy 2019.)

Jokaisen yrityksen kannattaa ehdottomasti tutustua ohjelmistorobotiikkaan ja hyödyntää sitä enemmän, erityisesti rutiininomaisissa tietotyöprosesseissa. Robotisointitoteutukset muun muassa vähentävät resurssikustannuksia, tehostavat prosesseja, vähentävät virheitä ja lisäävät työntekijätyytyväisyyttä (Cooper ym. 2019). Kaikki nämä yhdessä parantavat asiakaskokemusta.

Kuva 1. Tulevina vuosina ohjelmistorobotiikan käyttö kasvanee yhä erilaisissa prosesseissa. (TheDigitalArtist 2018)

Ohjelmistorobotiikan tulevaisuus

Todennäköisesti ohjelmistorobotiikan käyttö kasvaa edelleen tulevina vuosina. Robotiikan entistä tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn yhdistämistä.

Nykyiset ohjelmistorobotit ovat loistavia rutiininomaisiin toistuviin tietotyötehtäviin, mutta eivät kykene esimerkiksi päätöksiin itsenäisesti. Tekoälyn myötä robotisointitoteutuksista on mahdollista tehdä entistä itsenäisempiä ja älykkäämpiä. Uuden sukupolven ohjelmistorobotit pystyvät tekemään omatoimisesti päätöksiä ja tulkitsemaan entistä haastavampia tilanteita. Raution mukaan maailmalla on jo tehty ohjelmistorobottitoteutuksia, joissa tekoälyä on hyödynnetty. Näissä toteutuksissa tekoäly ymmärtää mitä ohjelmistorobotin tulee tehdä ja kertoo tämän robotille. Ohjelmistorobotin voidaan sanoa olevan toteutuksen kädet ja jalat, joita tekoäly ohjaa. (Elisa 2019.)

Kirjoittajat

Niina Salakka valmistui liiketalouden tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta ja työskentelee palveluvastaavana.

Sanna Kokkonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina.

Lähteet

Asatiani, A., & Penttinen, E. 2016. Turning robotic process automation into commercial success-case OpusCapita. Journal of Information Technology Teaching Cases. 6/2016, 67–74.

CGI. 2016. CGI paketoi ohjelmistorobotiikan helpoksi asiantuntijapalveluksi. Blogi. Viitattu 28.4.2024. Saatavissa https://www.cgi.com/fi/fi/uutiset/cgi-paketoi-ohjelmistorobotiikan-helpoksi-asiantuntijapalveluksi

Cooper, L.A., Holderness, D.K., Jr., Sorensen, T.L. & Wood, D.A. 2019. Robotic process automation in public accounting. Accounting Horizons, 33(4), 15–35.

Elisa Oy. 2019. Ohjelmistorobotiikka – oikotie keinoälyn hyötyihin? Blogi. Viitattu 28.4.204. Saatavissa https://yrityksille.elisa.fi/ideat/ohjelmistorobotiikka-oikotie-keinoalyn-hyotyihin/

Rhodes, John. 2023. The Financial Impact of RPA: a Cost-Benefit Analysis. Blogi. Viitattu 28.4.2024. Saatavissa https://www.linkedin.com/pulse/financial-impact-rpa-cost-benefit-analysis-john-rhodes

Salakka, N. 2024. Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen yrityksen prosessien tehostamisessa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 28.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405028738

TheDigitalArtist. 2018. Käsitellä, asiaa, virtaus, logistiikka. Pixabay. Viitattu 10.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/k%C3%A4sitell%C3%A4-asiaa-virtaus-logistiikka-3829727/