Verkkokurssien toteuttaminen käyttäjät huomioiden 

Verkkokurssien luonti vaatii suunnittelua, kohderyhmän kiinnostuksen kohteiden pohdintaa, sisällön muokkausta ja pedagogista otetta (Redesan 2020; Digivallankumous 2022). Tässä blogitekstissä nostetaan huomioita Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia (DITTO) -hankkeen verkkokurssien tekoprosessista. 

Verkkokurssialustojen vertailu ja kurssisisällöt 

LAB-ammattikorkeakoulun DITTO-hankkeen tarkoituksena on esitellä ja opettaa sovelluksia, joita sekä yrittäjät että työnhakijat voivat hyödyntää arjessaan. Digitaidot tarkoittavat tässä yhteydessä esimerkiksi etäkokous- ja projektinhallintatyökalujen perustaitoja.  

Hanketiimi aloitti työnsä etsimällä sopivaa verkkokurssialustaa. Haluttiin löytää alusta, jota on helppo ylläpitää ja kurssin suorittaminen onnistuu vähällä vaivalla. Benchmarkkauksen jälkeen löydettiin alusta, joka täytti kriteerit hyvin.  

Verkkokurssien on tarkoitus kasvattaa ymmärrystä välineistä, joiden avulla voi järjestää etäkokouksia, toteuttaa yhteissuunnittelua, luoda omaa markkinointimateriaalia ja tunnistaa tietoturvaan liittyviä asioita. Kurssien suorittamisen jälkeen voi omatoimisesti syventää osaamistaan. 

Ylhäällä DITTO-, EU sosiaalirahasto-, Vipuvoimaa EU:lta sekä LAB-logot. Kirjautumisikkuna ja sen alla kuva rusinapullaviipaleista, kaksi lautasella sekä maitolasi.
Kuva 1. Vuolearning-alusta valikoitui hankkeen verkkokurssialustaksi. Kuvakaappaus Vuolearningin kirjautumissivulta. (Kuva: Sini Roine, Heikki Nuutinen)

Yksityiskohdat varmistavat oppimisen

Hankkeen tarkoituksena on antaa perusdigitaitoja. Verkkokurssin suorittajalla voi olla hyvin vähäiset digitaidot. Yksityiskohtia on hiottava, jotta hän saa sovelluksen käytön aloittamiseen tarvittavan tiedon ja tuen.

Verkkokursseja toteuttaessa on pohdittava, millainen on toimiva runko kursseille. Rungon on oltava johdonmukainen ja sen pitää toistua jokaisella kurssilla, jotta suorittaja ei hämmenny siirtyessään kurssilta toiselle. (Mozo 2022.) 

Verkkokursseja toteuttaessa hanketiimi on ottanut huomioon, millainen näkymä käyttäjällä on, kun hän kirjautuu ensimmäisen kerran sovellukseen. Maksullisten tai oppilaitosversioiden tutut ominaisuudet eivät välttämättä toimi maksuttomassa versiossa ja näkymä voi olla erilainen.  Näkymän lisäksi tärkeä yksityiskohta on, millä tavalla asioista kerrotaan. Tarinan tulee edetä johdonmukaisesti ja esimerkiksi aiemmin käytettyä kieltä toistaen. Verkkokurssin suorittaja voi hämmentyä, jos aiemmin on puhuttu muokkauksesta ja seuraavassa kohdassa editoinnista. 

Verkkokurssien testaus ja lanseeraus

Tekstiä kirjoittaessa, tammikuussa 2023, verkkokursseja on valmiina muutama. Valmiit kurssit opastavat Trello, projektinhallintatyökalun ja Miro, yhteissuunnittelutyökalun käyttöä. Kursseja ovat testanneet hankkeen ohjausryhmän jäsenet ja muutamat LABissa työskentelevät henkilöt. Ensimmäiset palautteet olivat kehittäviä. Palautteissa muun muassa peräänkuulutettiin käytännönesimerkkejä, jotta kurssin jälkeen on helppo käyttää sovellusta omassa työssään.  

Seuraavaksi kursseja testaavat kohderyhmän edustajat eli Etelä-Karjalan alueen yrittäjät ja työttömät työnhakijat. Palautetta halutaan käytettävyydestä, johdonmukaisuudesta, sisällöistä ja hyödyllisyydestä. Kurssit julkistetaan kesällä 2023. 

Kirjoittaja

Sini Roine toimii LAB-ammattikorkeakoulussa asiantuntijana Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia (DITTO) -hankkeessa. Verkkokurssien toteuttaminen on ollut inspiroivaa ja opettavaista myös tekijälle itselleen.

Lähteet

Digivallankumous. 2022. 10 vinkkiä, joiden avulla onnistut tekemään verkkokurssin. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.digivallankumous.fi/10-vinkkia-joiden-avulla-onnistut-tekemaan-verkkokurssin/ 

Mozo, J. 2022. DITTO-hankkeen sisäinen palaveri 18.10.2022.

Redesan. 2020. 4 tärkeää askelta ensimmäisen verkkokurssin rakentamisessa. Viitattu 14.12.2022. Saatavissa https://www.redesan.fi/4-tarkeaa-askelta-ensimmaisen-verkkokurssin-rakentamisessa/

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. Digitaalisuudesta tuottavuutta, teknologiasta oivalluksia (DITTO). Viitattu 31.1.2023. Saatavissa  https://www.lab.fi/fi/projekti/digitaalisuudesta-tuottavuutta-teknologiasta-oivalluksia