Verkkokurssit voivat helpottaa tai vaikeuttaa opintojen suoritusta

Koronapandemian aikana etätyöskentely on yleistynyt, osin pakotettuna, osin siksi, että se on todettu toimivaksi. Esimerkiksi keväällä 2021 Jyväskylän ammattikorkeakoulun hakijoista jo liki puolet haki pääosin verkossa toteutettaviin monimuoto-opintoihin (Lukinmaa 2021). Oppiminen verkon välityksellä voi jopa olla opiskelun mahdollistaja, mutta toisaalta se voi lisätä stressiä, kuormitusta ja sosiaalisen tuen puutetta. (Pohjanen & Mäkelä 2021.) Henkilökohtaisen motivaation lisäksi etäopiskelu edellyttää toimivaa teknologiaa, kuten verkkoyhteyden, audio- ja videolaitteiston ja tietokoneen, sekä rauhallisen digiympäristön, jossa keskittymistä eivät katkaise jatkuvat sähköpostit tai ilmoitukset (Schroderus 2020).

Ihminen työskentelemässä pöydän ääressä tietokoneella.
Kuva 1. Verkko-opiskelu edellyttää toimivaa teknologiaa, osaamista ja asennetta. (Kuva: Kaboompics 2015)

Haasteita ja hyötyjä

Opiskelijat ovat saaneet kahden vuoden aikana paljon hyviä ja huonoja kokemuksia verkko-opiskelusta. Ilman verkkoa opiskelu ei ole mahdollista. Videoluentoihin perustuvalla kurssilla katkeileva yhteys voi heikentää opiskelumotivaatiota. Myös opettajat joutuvat panostamaan, sillä luennosta ei ole hyötyä, jos opiskelija ei saa selvää puheesta huonon äänenlaadun tai ilmaisun takia.

Oppiminen on opiskelijan vastuulla, mutta korostuneesti verkkokursseilla. Harjoitukset ja palautukset riippuvat opiskelijan omista resursseista. Oppilaitosten tunnuksilla pääsee nykyään käsiksi erilaisiin sanakirjoihin ja lähteisiin, mikä mahdollistaa laajatkin itsenäiset esseet, mutta joskus vastaukset ovat tuntien etsinnän takana. Etänä saatu tuki ei aina korvaa kasvotusten saatavaa apua.

Verkkokurssi voi myös helpottaa opiskelua. Itseohjautuva opiskelija voi edetä omaan tahtiin. Kun videoluennot tallennetaan, ei niitä tarvitse katsoa tiettyyn aikaan, mikä helpottaa kurssien yhteensovittamista. Kun tehtävät eivät rajoitu tietylle aikavälille, niitä voi miettiä huolellisemmin. Internetistä löytyy ainakin useimpiin kysymyksiin todennäköisesti vastaus oikeilla hakusanoilla.

Pääsy oppilaitokselle ei sekään ole huolena, kun kannettavan tietokoneen kanssa voi mennä minne tahansa, kunhan nettiyhteys toimii. Paikan vapaus auttaa myös niitä, jotka keskittyvät paremmin kampuksen sijasta kodin hiljaisuudessa.

Tasapaino ja osaaminen keskiössä

Haasteistaan huolimatta etätyöskentely on ollut suuri apu pandemia-aikana. Digiympäristössä toimiminen edellyttää opiskelijalta myös digiosaamista, eli ymmärrystä erilaisista alustoista, teknologioista ja ylipäänsä siitä, miten opiskelu eroaa perinteisestä lähiopetuksesta. Tämä ei toteudu itsekseen, vaan oppimisen edellytyksiin, niin henkisiin, sosiaalisiin kuin teknologisiinkin, on kiinnitettävä riittävästi huomiota etäopiskelun suunnittelussa (Tammilehto 2021). LAB-ammattikorkeakoulu on mukana OKM:n rahoittamassa Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeessa, jossa on toteutettu 30 opintopisteen verkkokoulutus (XAMK 2021). Valtakunnallisen verkkokurssin aikana on lisätty etenkin aikuisopiskelijoiden digitaalisia taitoja ja valmiuksia kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Kirjoittajat

Olga Taavitsainen on LAB-ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opiskelija. Hän on opiskellut etänä jo pari vuotta ja toiminut harjoittelijana Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeessa.

Ari Hautaniemi työskentelee TKI-asiantuntijana Muotoiluinstituutissa LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimii Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkönä.


Lähteet

Lukinmaa, T. 2021. Verkko-opintojen suosio ampaisi ylös koronakevään yhteishaussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu kolmanneksi suosituin. Yle Uutiset. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11866720

Pohjanen, K. & Mäkelä, A. 2021. Koronakevään haasteet jakoivat tuntemuksia korkeakouluissa – opiskelija: “Vuorovaikutusta muiden kanssa ei pääse syntymään”. Yle Uutiset. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11871281

Schroderus, A. 2020. Ota etäopiskelu haltuun – viisi vinkkiä joiden avulla onnistut varmasti. Alma Talent. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://koulutus.almatalent.fi/blogi/muu/ota-etaopiskelu-haltuun/

Tammilehto, M. 2021. Koronapandemian oppeja ja opetuksia ammatilliselle koulutukselle. HAMK Unlimited. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/koronapandemian-oppeja-ja-opetuksia-ammatilliselle-koulutukselle/#.YbiJCPFBxJU

XAMK. 2021. Digiosaajasta yrittäjyyteen. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiosaajasta-yrittajyyteen/

Kuvat

Kuva 1. Kaboompics. 2015. Tekniikkaa Kannettava Tietokone Näppäimistö. Pixabay. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-791029/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *