Eurooppalainen toimintamalli verkko-opintojen järjestämisessä puutekniikan alalla

Virtual Wood University on Erasmus plus projekti, jossa neljän korkeakoulun kanssa rakennetaan yhteisiä puutekniikan ammattiaineiden verkkokursseja. Projekti alkoi vuoden 2021 syksyllä ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun asti. Projektissa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, FH Salzburg, Taltech Tallin ja DHBW Mosbach. Tähän menneessä projekti on tehty yhteensä kahdeksan kansainvälistä verkkokurssia ja seuraavat neljä uutta kurssia valmistuvat syksyllä. (Moilanen & Tarvainen 2022)

Virtual Wood University kurssit toteutetaan LABin MOOC -alustalla ja opetetaan englanniksi.  Toistaiseksi opintokokonaisuus on tarjolla vain hankkeessa olevien korkeakoulujen opiskelijoille ja kurssien suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä avoimen korkeakoulun kautta. Kukin korkeakoulu myöntää opintopisteet hallinnoimansa opintojakson osalta.

Lähikuva koivumetsä, taustalla kellastuneita lehtiä
Kuva 1. Puutekniikan korkeakoulutusta tarjoaa Suomessa vain LAB-ammattikorkeakoulu (PxHere 2017)

Verkkokurssin hyviä käytänteitä

Kokonaisuudessa on ollut sekä sellaisia kursseja, joissa on tietty suoritusaikataulu sekä sellaisia, jotka voidaan suorittaa tietyn aikaikkunan sisällä oman aikataulun mukaisesti. Kiinteät suoritusaikataulut mahdollistavat paremmin opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen, mutta toisaalta vapaampi suoritustapa tukee opiskelijoiden oman aikataulun mukaan etenemistä. Yksi opiskelua tukeva hyvä käytänne on ollut rakentaa kurssi siten, että sisällöt aukeavat suoritettavaksi sitä mukaa, kun opiskelija etenee kurssilla. Näin varmistetaan, että edellinen asia on tuttu ennen siirtymistä seuraavaan ja kurssi muodostaa loogisen kokonaisuuden.

Verkkokurssissa olisi tärkeää, että kurssi toimii itsenäisesti sekä opiskelijalle että opettajalle. Olisi ihanteellista, että kurssi olisi rakennettu siten, että siellä voi olla jopa sadoittain opiskelijoita ilman, että opettajan työmäärä kasvaa kohtuuttomasti. Kurssin toteutuksissa toimivaksi käytänteeksi on havaittu selkeä aikataulutus kurssin aloitukselle ja lopetukselle, jonka sisällä opiskelijat voivat sitten toimia oman aikataulunsa mukaisesti.

Virtual Wood University opintojaksoilla palautteen keruu opiskelijoilta on erittäin tärkeää. Kun opintojakson toteutus päättyy, on kurssilla pieni huoltotauko, jolloin saadut palautteet käydään läpi. Näin palautteen perusteella tehtäviä korjauksia ja kehittämisehdotuksia voidaan huomioida heti seuraavassa toteutuksessa. Palautteen tarkemman analysoinnin avuksi on laadittu myös AMK-opinnäytetyö (Moilanen 2022).

Eurooppalaisen yhteistyön oppeja

Verkkokurssia laadittaessa on tärkeää huomioida erilaiset tekijänoikeudelliset ja lisensointiin liittyvät kysymykset sekä sopia kurssin tuottajien kesken tekijyyden merkitsemisestä. Virtual Wood University kurssien sisällöt on lisensoitu CC-lisensseillä soveltuvin osin ja lisäksi ulkopuolisten tuottamien aineistojen käyttöön on pyydetty lupa. Kansalliset käytänteet voivat tässä vaihdella, joten asiasta on hyvä puhua yhteisesti jo kurssia laadittaessa.

Toimivan yhteistyön syntyminen verkkokurssien laatimisessa vie aikaa. Vaikka materiaali ja kurssit olisi mahdollista avata jopa koko maailmalle, tulee ylläpito kuitenkin järjestää jollain ydinryhmällä. Toki CC-lisensointi mahdollistaa aineiston ainakin osittaisen kopioimisen ja muokkaamisen sekä ylläpidon myös jonkun toisen korkeakoulun omassa verkko-opiskelujärjestelmässä.

Kirjoittajat

Riikka Sinisalo toimii tietoasiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulua ja LUT-yliopistoa palvelevassa LUT-tiedekirjastossa ja edistää työssään oppimisen avoimuutta.

Ilkka Tarvainen toimii puutekniikan lehtorina ja Virtual Wood University -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Moilanen, A. 2022. Opiskelijoiden kokemukset verkko-opinnoista – Virtual Wood University -hanke. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, puutekniikka. Lahti. Viitattu 7.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204084808

Moilanen, A. & Tarvainen, I. 2022. Kansainvälinen yhteistyö puutekniikan verkko-opinnoissa. LAB Focus. Viitattu 5.7.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/kansainvalinen-yhteistyo-puutekniikan-verkko-opinnoissa/

PxHere. 2017. landscape, tree, forest, branch, plant, wood. Viitattu 10.8.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/173358

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *