Vertaisoppia Rovaniemeltä

LAB Paja II -hankkeessa tavoitteena oli luoda fyysinen tila, jossa yritykset voivat muun muassa vertaisoppia toisiltaan kehittäessään liiketoimintaansa nopeiden kokeiluiden avulla (LAB 2023). Tästä syystä kirjoittaja ja yksi Pajan asiantuntijoista, Pasi Rantanen, lähdimme lokakuussa vierailulle Lapin ammattikorkeakouluun. Matkan tarkoituksena oli vertaisoppia, kuinka Lapissa on luotu heidän nopeiden protoiluiden tila nimeltä Tequ.

Vertaisoppijat jakavat oppeja keskenään

Vertainen voi yritysmaailmassa olla vaikka toinen yrittäjä eri alalta. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa (tutkimus, kehittäminen ja innovointi) se on toinen ammattikorkeakoulun TKI- toiminnassa mukana oleva asiantuntija.

Vertaisilta oppiminen ja vertaisille oppien antaminen on osa oppimisen prosessia, jossa samaan sosiaaliseen ryhmään kuuluvat henkilöt jakavat oppeja keskenään. (Vertaisoppiminen kouluttajan työkalupakki 2016.)

[Alt-teksti: pyöreitä julkisteita, joissa tekstejä tequ.fi build it digital ja tequ talk lapin ammattikorkeakoulu prototype in 1 month.]
Kuva 1. Tequ-markkinointimateriaalia. (Kuva: Minna Tynkkynen)

Strateginen toiminta

Tequn arvolupaus yrityksille on tuottaa yrityksen ongelmasta prototyyppi kuukaudessa. Tämä lupaus vaatii ison tiimin sekä jatkuvuutta. Lapin amk:ssa tämä on toteutettu niin, että paikan päällä työskentelee puolenkymmentä vakituista henkilöä sekä tällä hetkellä 20 täyspäiväisesti TKI:tä tekevää ammattilaista. Vakituisena Tequssa työskentelee tiiminvetäjä, insinöörit, mediatuottaja sekä bisnesasiantuntija. TKI-ammattilaiset työskentelevät erilaisissa projekteissa, ja heitä on monialaisesti kaikilta toimialoilta. Myös opiskelijoita hyödynnetään harjoittelijoina. (Vatanen 2023.)

Arvolupauksen pitämiseksi siis tarvitaan henkilöstöä ja sen pysyvyyttä, mutta sen lisäksi yhteen hileen puhaltavaa tiimiä ja monikanavaista viestintää. Tequssa panostetaankin omaan markkinointiviestintään muun muassa tarinoiden ja videoiden keinoin; tästä syystä siellä myös työskentelee vakituisesti mediatuottaja, jotta markkinointimateriaali on yhtenäistä ja siitä näkyy Tequn kädenjälki. Yritysten uusien taitojen oppimista ja uusia asiakkaita tavoitetaan myös Tequ Talk -tapahtumatuotannolla, joka voi olla esimerkiksi livetapahtumia tai videoita. (Tynkkynen 2023.)

Tequn tekemissä protoissa toistuu aina teknologia, design ja bisnes. Kaikissa hankkeissa toistuu aina sama strategia ja toimintatapa, joka mahdollistaa tehokkuuden, kun uusien toimintatapojen oppimiseen ei mene aikaa. Yritysten ajankohtaiset ongelmat ja ajankohtaiset teknologiailmiöt tietysti muuttuvat ja ovat perusteena projektikohtaisille rahoituksille. (Vatanen 2023.)

Yhteenveto

Tequn työtilat on luotu useille toimijoille, periaatteessa tila on avoin, mutta erilaisia lohkoja on luotu sermeillä, tekstiileillä ja hiljaisen työn kuutioilla. Työkulttuurissa kaikki kunnioittavat toistensa rauhaa, puhelut ja Teamsit hoidetaan muualla kuin työpisteillä. Avointa keskustelukulttuuria ja joustavaa työn tekemistä pidetään tärkeässä arvossa. Yhteiset illanvietot parantavat tiimien yhteen hitsautumista.

LAB Pajassa tila on saatu luotua, ja erilaisia toimintatapoja on kokeiltu. Tequssa saatuja oppeja hyödyntäen voimme luoda omanlaisen innovaatiokokeilukulttuurin ympäristön, joka hyödyntää niin paikallista elinkeinoelämää kuin ammattikorkeakouluakin.

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija. Hän työskentelee LAB Pajan projektipäällikkönä ja työstää YAMK-opinnäytetyötä liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta

Lähteet

European Peer Training Organisaation. 2016. Vertaisoppiminen kouluttajan työkalupakki. 17–19.

LAB. 2023. LAB Paja II. Hanke. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-paja-ii

Tynkkynen, M. 2023. Muistiinpanot. Vierailu Tequ, Lapin ammattikorkeakoulu. 19.10.2023. Vatanen, M. 2023. Vierailuisäntä Tequ, Lapin ammattikorkeakoulu. 19.10.2023.