YAMK-opinnäytetyöstä ponnahdus Euroopan puolustuksen kiertotalouden työryhmiin

LAB-ammattikorkeakoulun Uudistavan johtamisen insinööri (YAMK) -koulutuksesta vuoden 2019 lopulla valmistuneen Susanna Uusi-Uiton (2019) opinnäytetyö on herättänyt paljon keskustelua paitsi Suomen myös muiden Pohjoismaiden puolustusvoimissa. Lisäksi se on avannut oven Euroopan puolustusviraston kiertotalouden työryhmiin. 

Opinnäytetyössään Uusi-Uitto tutki Puolustusvoimien hylätyn vaatetusmateriaalin kierrätysmahdollisuuksia ja niiden soveltuvuutta Puolustusvoimille uudelleenkäyttöön sekä poltettavan tekstiilijätteen vähentämistä. Lisäksi työssä kartoitettiin kiertotalouden mukaisen toimintamallin edistämistä Puolustusvoimien vaatetusmateriaalien elinjaksonhallintaan.  Puolustusvoimissa syntyy vuosittain noin 160 000 kiloa poistotekstiiliä, joista tutkimuksen aikaan noin 80 prosenttia hävitetiin polttamalla. Ratkaisuksi kiertotalouden mukaisen toiminnan lisäämiseksi työssä esitettiin toimia suunnittelu- ja hankintavaiheessa sekä kunnossapidossa. (Uusi-Uitto 2019, 32, 38.)

Naamiointikuvioitua kangasta
Kuva 1. Uusi-Uiton opinnäytetyössä tutkittiin vaatetusmateriaalien kierrätettävyyttä. (chenspec 2021)

Puolustusvoimissa vaatteita huolletaan, korjataan ja pestään

Puolustusvoimilla on jo pitkään toteutettu kiertotalouden mukaista toimintaa vaihtovaatetuksen, eli vaateet kiertävät varusmieheltä toiselle, sekä Pohjoismaisittainkin ainutlaatuisen vaatetuskorjaamon osalta. Puolustusvoimien Vaatetuskorjaamon toimipisteet sijaitsevat Säkylässä ja Mikkelissä ja niissä huolletaan, korjataan ja pestään yli 3,2 miljoonaa kiloa vaatetusmateriaalia vuodessa. (Uusi-Uitto & Heikinheimo 2020, 14–16.) 

Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen puolustusvoimien materiaalihankinnoista vastaavat kollegat kokoontuvat joka toinen vuosi, ja vuoden 2021 marraskuussa tapaamisessa Norjassa Uusi-Uitto piti esityksen Suomen puolustusvoimien vaatetuksen kiertotaloudesta sekä Puolustusvoimien Vaatetuskorjaamon korjaus- ja pesutoiminnasta. Uusi-Uiton (2022) mukaan: ”Muissa maissahan ei tällaista korjaamoa ole. Herätti kyllä kateutta ja kysymyksiä. Muut Pohjoismaat tästä innostuneina ovat myös suunnittelemassa jonkinlaista korjaustoimintaa”.

Kiertotalous esillä myös Euroopan puolustuksessa

Uusi-Uitto piti 18.11.2021 Nordefco Green Defence -webinaarissa vastaavan esityksen, jota kiiteltiin hyvin konkreettisesta lähestymistavasta. Tämän seurauksena hän sai kutsun osallistua European puolustusviraston eli EDA:n työryhmiin, joissa vauhditetaan puolustusalan siirtymistä kiertotalouteen mm. rakentamalla ylikansallisia hankkeita. Nämä hankkeet edistävät puolustusalan ympäristön kestävyyttä ja edistävät EU:n Green Deal -ohjelmaa tehostamalla resurssien käyttöä. Vuoden 2022 alussa Incubation Forum for Circular Economy in European Defence (IF CEED) -työryhmän tavoitteista julkaistiin lehdistötiedote. (EDA 2022.) ”Innolla odotan mitä siellä puuhataan, meneekö korkealla ja kovaa”, toteaa Uusi-Uitto (2022).

Kirjoittajat

Lea Heikinheimo TkT, toimii yliopettajana Uudistava johtaminen, insinööri (YAMK) -koulutusohjelmassa sekä asiantuntijana Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimissä.

Susanna Uusi-Uitto, insinööri YAMK, toimii projektipäällikkönä Puolustusvoimissa.

Lähteet

chenspec. 2021. Naamiointi Camo Raidat Linjat. Pixabay. Viitattu 10.03.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/images/id-6286188/

EDA European Defency Agency. 2022. EDA’s New Forum for Circular Economy in European Defence Underway. Viitattu 11.2.2022. Saatavissa https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/01/27/eda-s-new-forum-for-circular-economy

Uusi-Uitto, S. 2019. Puolustusvoimien vaatetusmateriaalin kierrätyksen ja kiertotalouden edistäminen. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, teknologia. Lahti. Viitattu 11.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120424471

Uusi-Uitto, S. & Heikinheimo, L. 2020. Puolustusvoimat kehittävät vaatetusmateriaaliensa kiertotaloutta. Tekstiililehti. (3), 14-16.  

Uusi-Uitto, S. 2022. Projektipäällikkö. Puolustusvoimat. Haastattelu 28.1.2022.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *