Yhteistä matkaa kohti luovaa yrittäjyyttä jo yli kymmenen vuotta

LAB- ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle saapuvat European Creative Futures (ECF) Erasmus intensiivikurssin opiskelijat ja opettajat Irlannista, Norjasta ja Hollannista helmikuussa 2022.  Se on järjestyksessään jo 13. kerta, kun kyseinen kurssi pidetään. Intensiivikurssit ovat koonneet yhteen opiskelijoita ja opettajia eri maista erityisesti kulttuuri- ja liiketalouden aloilta jakamaan kokemuksia ja näkökulmia sekä oppimaan yrittäjyydestä yhdessä käytännön kautta.

Sarjan aloittivat Lahden ammattikorkeakoulun toteuttamat kolme Towards Creative Entrepreneurship (TCE) -intensiivikurssia vuosina 2010–2012. Sen jälkeen kurssia ryhdyttiin toteuttamaan uudella nimellä European Creative Futures (ECF). Kurssi kehitettiin erityisesti kulttuurialan opiskelijoille omien yrittäjyysideoiden herättelyyn, mutta se toimii myös liiketalouden opiskelijoille ja muille tutustumisretkenä kulttuurin ja taiteen potentiaaliin yritystoiminnassa. 

Itse yritystoiminta luovilla aloillahan on periaatteessa samanlaista kuin muillakin aloilla, mutta luovilla aloilla yrittäjyys lähtee usein liikeideasta, joka on uusi, ennennäkemätön ja ideankeksijän omaan osaamiseen perustuva.  Esimerkiksi kuvataiteilijan jokainen työ on uniikki ja muotoilijan suunnittelema tuote erilainen kuin aikaisemmat. Luovien alojen yrittäjältä vaaditaankin oivaltavuutta ja uskallusta tehdä sitä, mitä sydän sanoo.

Konkreettiset kulttuuriin ja taiteeseen perustuvat liikeideat

TCE/ECF-intensiiviviikon aikana osallistujien tehtävänä on ollut tunnistaa erityisesti kulttuuriin ja taiteeseen liittyvän yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä samalla kehittää käytännöllistä pedagogiikkaa yrittäjyyden opiskeluun. Kursseilla ei opiskella teoriaa luentosaleissa, vaan kyse on ollut konkreettisten liikeideoiden kehittämisestä ja niiden työstämisestä aidoksi tuotteeksi tai palveluksi. Alun perin kurssin lopuksi jopa harjoiteltiin ideoidun tuotteen tai palvelun myymistä. Ei siis vain Learning by Doing, vaan Learning by Earning.

Kuva 1. Ensimmäinen TCE Lahdessa 2010 ja yhden ryhmän toteuttamat erilaiset Ystävänpäivän (Valentine’s Day) kortit myynnissä. (Kuva: Minna Karppanen)

Kurssilla opiskelijat jaetaan monialaisiin pienryhmiin, jotka yhdessä ideoivat ja toimivat tiiviinä tiiminä, opettajien toimiessa prosessinohjaajina ja ryhmien sparraajina. Oppimistuloksena on tietoa luovien alojen liiketoiminnan luonteesta ja kokemus siitä, että yhdessä monialaisesti ja monikulttuurisesti sekä ryhmän vahvuudet ennakkoluulottomasti yhdistäen, voi olla mukana synnyttämässä luovaa yrittäjyyttä.

Jatkokehittäminen

 TCE/ECF -intensiivikurssilla kehitettyjä metodeja käytetään tällä hetkellä LABin Muotoiluinstituutin ja muiden intensiiviviikoilla mukana olleiden partnereiden omilla yrittäjyyskursseilla. Pienryhmissä konkreettisten liikeideoiden yhteiskehittäminen kasvattaa uskallusta ja luovien alojen liikeidean kirkastamisessa näyttää parhaiten toimivan konkreettiset tehtävät.

ECF-tiimin jäsenet ovat myös innostuneet ideoimaan uusia luovaan talouteen liittyviä intensiivikursseja. Keväällä 2022 järjestetään Business & Arts Innovation Lab – Overhaul of Utility Thinking (BAIL-OUT) Brysselissä, jossa taiteen ja liiketalouden ristipölytys jatkuu siitä lisäarvoa saavien ratkaisujen parissa.

Kirjoittaja

Minna Liski toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Muotoiluinstituutin TKI-päällikkönä. Hän oli alkuperäisen TCE -intensiivikurssin valmistelija ja koordinaattori.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *