Melkein esteetöntä 

Ymmärrys esteettömyyden merkityksestä ja esteettömien palvelujen tarpeesta on kasvanut Suomessa viime vuosien aikana. Erilaiset hankkeet, kuten LAB-ammattikorkeakoulun, Paralympiakomitean ja Metsähallituksen toteuttama Luonto kaikille -hanke sekä Paralympiakomitean, Metsähallituksen ja Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn Esteetön Eräpolku -hanke ovat lisänneet tietoisuutta aiheesta. 

LAB-ammattikorkeakoulun Luonnon lumoa kaikille (LuLu) -hankkeessa on kartoitettu ja kehitetty luontokohteiden esteettömiä palveluja Etelä-Karjalassa. Useissa kohteissa on törmätty samaan ilmiöön: esteettömiä palveluja halutaan tarjota, mutta niiden toteutuksessa ilmenee erilaisia puutteita. Ongelmat voivat johtua joko huonosta suunnittelusta tai riittämättömästä ylläpidosta. 

LuLu-hanke on nostanut sarjakuvien muodossa esiin kolme tyypillistä esteettömyyshaastetta. Sarjakuvat kertovat epäkohdista huumorin keinoin, niin että lukija voi itse oivaltaa, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Tarinoissa LuLu-karhu kohtaa Etelä-Karjalan alueella muinoin eläneen villamammutin, joka edustaa vanhanaikaisia asenteita. Herttaisen hölmö hahmo on historiaa, esteettömät palvelut tätä päivää. 

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa pyörätuolia käyttävä karhuhahmo tulee infopisteeseen, jossa on töissä villamammutti. Karhu sanoo: ”Hei, ehtisitkö sä tulla avaamaan invavessan?” Villamammutti sanoo: ”Joo totta kai!” Toisessa ruudussa villamammutti kävelee avain kädessään ja karhu rullaa hänen edellään. Villamammutti sanoo: ”Niin siis pitäisikö sun päästä sinne vessaan tuon tuolin kanssa?” Karhu näyttää hämmästyneeltä. Kolmannessa ruudussa villamammutti avaa vessan oven. Vessa on täynnä siivoustarvikkeita. Villamammutti sanoo: ”Siellä on nimittäin vähän ahdasta.”
Kuva 1. Esteetön WC ei ole enää esteetön, jos se täytetään tavaralla niin ettei tilassa mahdu kääntymään pyörätuolin tai muun apuvälineen kanssa. (Kuva: Kaisa Leka)

Vessa vai varasto? 

Esteettömiin wc-tiloihin kulkeutuu usein tavaraa, joka ei sinne kuulu. Ne mielletään tyhjiksi tiloiksi, joita voi käyttää vaikkapa siivousvälineiden säilytykseen. Todellisuudessa esteettömissä tiloissa ei kuitenkaan ole hukkaneliöitä, vaan pyörätuolin tai muun apuvälineen käyttäjä tarvitsee vapaata tilaa mahtuakseen kääntymään. Invalidiliiton esteettömän wc- ja pesutilan oppaan (2022) mukaan vapaan tilan on rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen oltava halkaisijaltaan vähintään joko 1300 mm tai 1500 mm. Tilan on oltava aidosti käytettävissä riippumatta siitä, ehtiikö työntekijä tulla tyhjentämään sen. 

Esteettömien wc-tilojen pitämistä lukittuina perustellaan turvallisuudella ja siisteydellä. Liikuntarajoitteinen arvostaisi kuitenkin enemmän sitä, ettei vessaan päästäkseen joutuisi kulkemaan pitkiäkin matkoja vastaanottoon tai infotiskille pyytämään, että tila avattaisiin. 

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa pyörätuolia käyttävä karhu on jyrkän luiskan edessä. Luiskan vieressä on myös portaat. Esiliinaan pukeutunut villamammutti sanoo karhulle: ”Meidän esteetön sisäänkäynti on täältä keittiön kautta, tätä luiskaa pitkin.” Toisessa ruudussa karhu yrittää kelata pyörätuolilla ylös luiskaa pitkin ja hikoilee. Karhu sanoo: ”Tämä kannattaisi tarkistaa ihan kaltevuusmittarilla...” Kolmannessa ruudussa karhu on päässyt luiskaa pitkin ylös tasanteelle. Villamammutti nousee portaita. Karhu sanoo:”...mutta minusta tuntuu, että tämä luiska on vähän jyrkempi kuin lakisääteiset 8 %.” Villamammutti näyttää hämmästyneeltä.
Kuva 2. Vaikka esteetön sisäänkäynti täyttäisi lain vaatimukset, voidaan kysyä, tunteeko liikuntaesteinen kävijä itsensä tervetulleeksi joutuessaan kulkemaan sisään takaoven kautta. (Kuva: Kaisa Leka)

Keittiön kautta

Vanhojen rakennuksien pääsisäänkäynti on usein jyrkkien portaiden päässä, ja esteetön sisäänkäynti on järjestetty rakennuksen toiselle puolelle henkilökunnan oven yhteyteen. Ratkaisu jakaa palvelujen käyttäjät kahteen eriarvoiseen ryhmään. 

Kuten Invalidiliiton verkkosivuilla (2022) todetaan, luiskan suositeltu kaltevuus on 5 % ja korkein sallittu kaltevuus 8 %. Jyrkemmän luiskan on oltava ulkonakin kuiva ja puhdas. Rahdin kuten raskaiden elintarvikepakkauksien siirtelyyn sopivat rampit eivät ole turvallisia eivätkä tarkoituksenmukaisia ihmisten kulkuväyliä. 

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa pyörätuolia käyttävä karhu yrittää lukea sorapäällysteisen luontopolun opaskylttiä, joka on liian korkealla. Kumisaappaisiin pukeutunut villamammutti seisoo karhun takana ja sanoo: ”Meidän luontopolku on siis periaatteessa ihan esteetön!” Toisessa ruudussa karhu ja villamammutti ovat puron luona. Puron yli johtaa silta, joka on osittain romahtanut. Villamammutti astuu sillan ensimmäiselle lankulle ja sanoo: ”Tämä silta on vaan vähän huonossa kunnossa...” Kolmannessa ruudussa villamammutti ottaa pitkä loikan puron yli ja sanoo:”...mutta siitä pääsee kyllä helposti loikkaamaan yli!” Ärtyneen näköinen karhu kääntyy kelaamaan pyörätuolillaan paluusuuntaan, pois purolta.
Kuva 3. Luontopolulla on mennyt pieleen sekä suunnittelu että ylläpito – opaskyltti on liian korkealla ja silta puoliksi romahtanut. (Kuva: Kaisa Leka)

Kyllä siitä pääsee

Hyväkuntoinen, keskimittainen aikuinen ei välttämättä huomaa etuoikeutettua asemaansa ennen kuin syystä tai toisesta päätyy liikkumaan lastenvaunujen tai kyynärsauvojen kanssa. Sarjakuvan luontopolku on kävelevän villamammuttihahmon mielestä esteetön, pyörätuolia käyttävän karhuhahmon mielestä ei. 

On olennaista, että esteettömien palvelujen käyttäjät ovat mukana jo suunnitteluvaiheessa. Luontokohteiden ylläpito on esteettömyysnäkökulmasta myös erityisen tärkeää, ja mahdollisista puutteista on viestittävä selkeästi. 

Kirjoittaja

Kaisa Leka
on sarjakuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, joka toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa tuntiopettajana ja TKI-asiantuntijana.  

Lähteet

Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. 2022. Luiska. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/tasoero/luiska

Wäre-Åkerblom, S. 2018. Esteetön wc- ja pesutilaopas. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/esteettoman-wc-ja-pesutilan-opas

Linkit

Linkki 1. Paralympiakomitea. 2022. Luonto kaikille. Viitattu 16.12. Saatavissa https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

Linkki 2. Paralympiakomitea. 2020. Esteetön eräpolku -hankkeen raportti antaa ohjeet luontoreittien kartoittamiseen ja kuvailuun. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://www.paralympia.fi/ajankohtaista/uutiset/8240-esteetoen-eraepolku-hankkeen-raportti-antaa-ohjeet-luontoreittien-kartoittamiseen-ja-kuvailuun

Linkki 3. LAB. 2022. LULU – Luonnon lumoa kaikille –projektisivu. Viitattu 16.12.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lulu-luonnon-lumoa-kaikille

Linkki 4. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. 2018. Esteettömän wc- ja pesutilan opas. Viitattu 16.12. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/esteettoman-wc-ja-pesutilan-opas

Linkki 5. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE. 2022. Luiska. Viitattu 16.12. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/tasoero/luiska

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *