Kestävän palveluasumisen ratkaisuja

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti toteuttaa Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen vuosina 2021–2023. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan palveluasumisen kokonaisuus, mistä kerätään havaintoja, tietoa ja kokemuksia samankaltaista yritystoimintaa suunnittelevien palveluntarjoajien käyttöön.

Tarve yksityisten palveluasumisen kohteiden kehittämiselle on oleellista ajassamme, jossa ikääntyneiden määrä kasvaa ja samalla tuen tarve lisääntyy. THL:n mukaan vuoden 2020 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian laitos- ja asumispalveluita käytti yhteensä 80 000 ihmistä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021)

Hankkeen tunnus sekä rahoittajien ja partnerien logot.
Kuva 1. KEKO-hankkeen visuaalisen ilmeen on suunnitellut Harri Heikkilä, joka toimii käyttökokemussuunnitteluasiantuntijana hankkeessa. (Kuva: Harri Heikkilä)

Palveluasumisen referenssikohde ja testausympäristöt

Hollolan Kukkilaan toteutetaan hankkeen aikana referenssikohde, joka tarjoaa palveluasumista. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva-, hoito- ja ateriapalveluja. (Kuntaliitto 2020) Referenssikohteen suunnittelussa ovat mukana palveluntarjoajana toimiva Ruskorinne, LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat sekä tulevat asukkaat ja eri palveluiden tarjoajat. Kohteen suunnittelua tehdään monipuolisesti ottaen huomioon tila-, teknologia- ja palveluratkaisut. Ruskorinteen kohde on vanhan maatilan vieressä, jonne voidaan helposti sijoittaa muun muassa  hyötypuutarha ja muita aktiiviseen elämään kannustavia toimintoja (Ruskorinne 2021).

Referenssikohteen lisäksi hankkeessa luodaan LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle demo- ja testausympäristö, johon yrityksillä on mahdollisuus tulla testaamaan omia tuotteitaan ja palveluitaan. Palvelusta tullaan tiedottamaan myöhemmin lisää, kun tilat ovat valmistuneet. 

Ylhäältä kuvattu maatila peltoineen.
Kuva 2. Alue, johon referenssikohde tullaan rakentamaan. (Ruskorinne 2021)

Ihmislähtöisyys on tärkeä osa suunnittelua

LABin Muotoiluinstituutti sekä sosiaali- ja terveysala tuovat oman osaamisensa yhteissuunnitteluun ja kohteen toteuttamiseen. Yhteissuunnittelu tulee olemaan avainasemassa hankkeen toteutuksessa. Yhdessä tehden toteutetaan toimiva palvelukokonaisuus ottaen huomioon niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin palveluntarjoajien tarpeet. Hankkeen aikana tullaan järjestämään työpajoja, joissa kehitetään tiloja ja palveluita yhdessä palveluasumisesta kiinnostuneiden, palvelun tarjoajien sekä ammattilaisten kanssa.

KEKO investointihanke

Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeen rinnalla kulkee investointihanke, jonka tarkoituksena on rahoittaa testausympäristön laitteistot, ohjelmistot sekä testaustilojen rakentaminen ja sisustaminen.

Molempia hankkeita rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja niitä rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kirjoittajat

Sini Roine toimii projektisuunnittelijana LAB-ammattikorkeakoulun vetämässä KEKO-Kestävän palveluasumisen ekosysteemi -hankkeessa.

Ulla Saarela, TKI-asiantuntija toimii projektipäällikkönä KEKO-Kestävän palvelu asumisen ekosysteemi -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kuntaliitto. 2020. Asumispalvelut ja laitoshoito. [Viitattu 18.11.2021]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaalihuolto/iakkaiden-palvelut/asumispalvelut-ja-laitoshoito

Ruskorinne. 2021. Tilat ja ympäristö. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://www.ruskorinne.fi/tilat-ja-ymparisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2021. Tilastoraportti 39/2021: Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen kokonaisasiakasmäärä kasvoi hieman. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143302/Tr39_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Linkit

LAB. 2021. Kestävän palveluasumisen ekosysteemi- KEKO. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko

LAB. 2021. KEKO investointihanke. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/keko-investointihanke

Ruskorinne. 2021. Etusivu. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://www.ruskorinne.fi/

Kuvat

Kuva 2. Ruskorinne. 2021. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavissa: https://www.ruskorinne.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *