Päivittäiset arkistot: 1.12.2021

7 artikkelia

Ammattilaisten lisäkoulutus usein tarpeen moniammatillisessa varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatushenkilöstön muodostaman moniammatillisen tiimin tulee varhaiskasvatuslain (540/2018, 3§) mukaan toimia tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lapsen tarpeen mukaisen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamiseksi. Tämä […]

Kestävän palveluasumisen ratkaisuja

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti toteuttaa Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen vuosina 2021–2023. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan palveluasumisen kokonaisuus, mistä kerätään havaintoja, tietoa ja kokemuksia samankaltaista yritystoimintaa suunnittelevien […]