Ympäristövastuullisia palveluja asukasyhteisöille

Asuminen ja kuluttaminen aiheuttavat ison osan suomalaisen kuluttajan hiilijalanjäljestä. Tämä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uudenlaisia kestäviä palveluja, jotka auttavat kuluttajia siirtymään kohti vähähiilisempää elämäntapaa. Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektissa kehitetään kolmea ympäristövastuullista palvelua asukasyhteisöille. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry ja Asunto Oy Jalkarannan-Metsä.  

Ilmastohaasteet vaikuttavat jo monien kulutuskäyttäytymiseen. Kuluttajia tulisi myös kannustaa muutokseen tuottamalla sellaisia vähähiilisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja sopivat käyttäjien kiireiseen arkeen. (Kälviäinen 2020) Askel-projektissa mukana olevat yritykset lahtelainen Torikauppa Pupu, ohjelmistoyritys CoReorient ja energiayhtiö Lahti Energia ovat ottaneet haasteen vastaan. Palveluja kehitetään yhdessä asukasyhteisöjen kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen.  

A group of people sitting at a table eating food

Description automatically generated
KUVA 1. Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys on tehnyt paljon työtä ympäristövastuullisuuden edistämiseksi alueella. (Kuvat: Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys)

Yhteisöllisyys kestävän elämäntavan mahdollistajana 

Yhteisöllinen asuminen voi tarkoittaa esimerkiksi tilojen, tavaroiden tai palvelujen yhteiskäyttöä, ja tarjoaa asukkaille tapoja muuttaa asumistaan vähähiilisemmäksi. Yritys voi toimia asukkaiden välisenä kohtauttajana esimerkiksi luomalla alustan, jonka avulla tavaran lainaaminen toiselta asukkaalta helpottuu. Yrityksen näkökulmasta potentiaalinen asiakas ei ole vain yksittäinen asukas, vaan koko asukasyhteisö.  

Anttilanmäki-Kittelän alue on yhteisöllinen kaupunginosa Lahdessa. Alue tunnetaan idyllisenä puutaloalueena, jossa halutaan panostaa ympäristövastuullisuuteen, ja kestävyysajattelu on mukana monen asukkaan arjessa. Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys on tehnyt alueen kehittämiseksi oman kiertotalouden toimintasuunnitelman.  

Asunto Oy Jalkarannan-Metsä on puolestaan taloyhtiö, jossa on halu tehdä yhteisönä kestäviä valintoja ja näin luoda houkutteleva ja arvonsa säilyttävä asuinympäristö olemassa oleville ja tuleville asukkaille. Muuttuvassa maailmassa vähähiiliseen asumiseen ja kuluttamiseen liittyvät palvelut koetaan molemmissa yhteisöissä tarpeellisiksi.  

A person standing in front of a building

Description automatically generated
KUVA 2. Asunto Oy Jalkarannan-Metsä toimii projektin toisena testiympäristönä. (Kuvat: Mervi Koistinen)

Jotta palvelu skaalautuu erilaisiin asukasyhteisöihin, on tärkeää ymmärtää kohderyhmää, testata palveluja erilaisissa ympäristöissä ja kerätä testaajilta palautetta. Askel-projektissa on kartoitettu asukkaiden tarpeita ja toiveita tekemällä haastatteluja ja pitämällä työpaja Anttilanmäellä. Kehitettävien palvelujen pilotointi alkaa testiversioilla vaiheittain vuoden 2021 alussa. Ensimmäisistä kokeiluista yritykset saavat arvokasta tietoa palvelujensa kehittämiseen, ja parannusten jälkeen testiympäristönä on Jalkarannan-Metsän taloyhtiö. Palvelujen testaaminen pienellä kynnyksellä jo kehityksen varhaisessa vaiheessa voi tuoda esiin uusia haasteita ja kehityskohtia, joita ei ole osattu ajatella.  

Kirjoittaja 

Mervi Koistinen toimii viestinnän TKI-asiantuntijana Askel-projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa 

Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen on LAB-ammattikorkeakoulun toteuttama projekti, jota rahoittaa Päijät-Hämeen liitto. Askel pohjautuu LAB-ammattikorkeakoulun vetämään ja Interreg Europe rahoittamaan CECI-hankkeeseen (Citizen involvement in circular economy implementation), joka pyrkii edistämään asukkaiden osallistumista kiertotalouteen, keskittyen erityisesti jakamistalouden ratkaisuihin. Askeleen tulokset julkaistaan Anttilanmäen kyläjuhlassa elokuussa 2021 osana Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden ohjelmaa. 

Lähteet 

Kälviäinen, M. 2020. Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 5. LAB-ammattikorkeakoulu: Lahti. [Viitattu 27.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-332-8 

Linkit 

LAB. 2020. Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen. [Viitattu 27.11.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/askel 

LAB. 2020. CECI Citizen involvement in circular economy implementation. [Viitattu 25.1.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ceci-citizen-involvement-circular-economy-implementation 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *