KymiRing-innovaatioekosysteemiprojekti vietiin tuloksellisesti maaliin

KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin tavoitteena oli vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista mm. selvittämällä, miten TKI-toiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Projektin tavoitteena oli kuvata KymiRingin TKI-ekosysteemimalli ja rakentaa tiekartta moottoriradan ympärillä syntyvän liiketoiminnan ja TKI-toimijoiden yhteistyön kehittämiseksi. 

LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima, EAKR-rahoitteinen projekti alkoi syyskuussa 2019 ja se saatettiin päätökseen vuoden 2020 lopussa. Projektin aikana iski koronapandemia, minkä myötä sekä maailma että tapamme toimia muuttui radikaalisti. On siis hienoa, että projekti saatiin vietyä loppuun tuloksellisesti ja lähes tavoitteiden mukaisesti.  

Uudet toimintamallit siivittivät tuloksia 

Benchmarking toteutettiin etäyhteyksin, ja siitä saatua tietotaitoa ollaan jo työstetty ja jalostettu eteenpäin. Verkossa järjestettiin myös ylimaakunnallinen keskustelutilaisuus, joka kokosi yhteen korkean tason päättäjiä ja toimijoita yli toimialarajojen. Tämän tilaisuuden tärkein anti oli yhteinen tahtotila ja ensimmäiset askeleet kohti yhteistyötä. 

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön marraskuun keskustelutilaisuudessa esittelemä ”Ajoharjoittelu- ja testausympäristö Smart mobility” -suunnitelma oli konkreettinen esitys siitä, mitä mahdollisuuksia KymiRingin TKI-ekosysteemi ja sen mukanaan tuoma oppilaitosyhteistyö tulevaisuudessa voi olla.  

Ajantasainen ekosysteemikuva hahmottamaan tiekarttaa 

Projektin tuloksena tuotettiin uusi kuva KymiRingin rata-alueen TKI-innovaatioekosysteemistä vuosia vanhan visiokuvan tilalle. Uuden kuvan luominen todettiin hyvin tärkeäksi, koska kuvat ohjaavat ihmisten ajatuksia ja mielikuvia voimakkaasti. Projektin aikana havaittiin vanhentuneen visiokuvan ohjaavan ihmisten mieliä helposti suuntiin ja ajatuksiin, jotka eivät ole vallitsevassa todellisuudessa mahdollista sellaisenaan toteuttaa. 

”Uuden normaalin” ennustamisen hankaluudesta seuraa vaikeus luoda yksiselitteistä tiekarttaa. On selvää, että esim. rata-alueen viimeistely, radan toiminnallisuudet ja niiden kehittäminen sekä palveluliiketoimintojen suunnittelu tulisi aloittaa heti, kun yhteiskunnan avautuminen antaa siihen mahdollisuuksia. Nämä asiat ovat kuitenkin konkreettisuudessaan niin isoja, että niiden toteutumisen aikajänteeksi voidaan ennustaa 5-10 vuotta, ennen kuin ekosysteemissä saadaan kaikki osiot liikkeelle ja operatiiviseksi.  

Kuva 1. Hankkeen tuloksena luotiin uusi kuva KymiRingin rata-alueen TKI-innovaatiosysteemistä

Uusia ideoita ja jatkohankkeita 

Jatkohankeajatuksia on virinnyt jonkin verran palveluliiketoiminnan muotoilun ja mm. hiilijalanjäljen vähentämisen suhteen. Näitä hankeideoita jalostavat mm. LAB, LADEC ja XAMK. 

Sen lisäksi, että projekti on ollut tuloksellinen ja saavuttanut poikkeusoloista huolimatta sille asetetut tavoitteet lähes täysin, se on toiminut myös generoijana uusien innovaatioiden ja ideoiden suhteen, mikä sen ydintavoitteena olikin.  

Tämä artikkeli on neljäs ja viimeinen osa KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin blogisarjaa. Ensimmäisessä osassa keskityttiin projektin esittelyyn ja toinen kertoi Silverstonen moottoriradan etäyhteyksin tapahtuneesta benchmarking-matkasta. Kolmannessa blogiartikkelissa käytiin läpi KymiRing Smart Mobility -keskustelutilaisuuden antia. 

Kirjoittajat 

Arto Ahola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin projektipäällikkönä.  

Anu Haapalainen on moottoriurheiluviestinnän ammattilainen ja KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin viestintävastaava. 

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. KymiRing-innovaatioekosysteemiprojekti. [Viitattu: 28.12.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/kymiring-innovaatioekosysteemi 

Linkki 2. KymiRing ratayhtiö. 2020. [Viitattu: 28.12.2020]. Saatavissa: https://www.kymiring.fi/ 

Linkki 3. Ahola, A. & Haapalainen, A. 2020. Korona siirsi innovaatioekosysteemiprojektin benchmarking-matkan verkkoon. [Viitattu 28.12.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/korona-siirsi-innovaatioekosysteemiprojektin-benchmarking-matkan-verkkoon/  

Linkki 4. Ahola, A. & Haapalainen, A. 2020. KymiRingin TKI-ekosysteemi syntyy yhteistyöllä. [Viitattu 28.12.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/kymiringin-tki-ekosysteemi-syntyy-yhteistyolla/  

Linkki 5. Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö. 2020. [Viitattu: 28.12.2020]. Saatavissa: https://www.taitajantie.fi/ 

Kuva 

Kuva: Arkkitehdit Sankari Osakeyhtiö. Tuomas Klaus. 2020. [Viitattu 28.12.2020]. Julkaisematon. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *