Yrityspalvelutoimijoiden päivystysrinki Länsi-Saimaan kunnissa

EAKR-rahoitteisessa Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahankkeessa kokeiltiin syksyn 2023 aikana yrityspalvelutoimijoiden päivystysrinkiä Luumäellä, Taipalsaarella, Lemillä sekä Savitaipaleella. Kokeilu toteutettiin laajalla yrityspalvelutoimijajoukolla, joten kokeilu ei vaatinut kovin suurta työpanosta yhdeltä organisaatiolta.

Tarve on syntynyt kunnissa

Länsi-Saimaan kunnissa ei ole ollut useampaan vuoteen enää tarjolla yrityspalvelua. Yrittäjät sekä kunnan henkilöstö ovat kokeneet tämän puutteena. Tähän puutteeseen Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahanke lähti toteuttamaan kokeilua, jossa yrityspalvelut tuodaan joka parillinen tiistai kuntien kunnantalolle. (Tankka 2023). Kokeilun tavoitteena on luoda päivystysringistä pysyvä toimintamalli, joka vastaa kuntien palvelutarpeeseen. Yrittäjien toivotaan saapuvan paikalle hyvin matalalla kynnyksellä. Palvelun tarkoituksena on tuoda yrityspalvelut lähelle pienten kuntien yrittäjiä, jotta heidän ei tarvitse matkustaa esimerkiksi Lappeenrantaan.

[Alt-teksti: kaksi miestä keskustelemassa vastakkain pöydän ääressä konttorituoleilla istuen pienessä neuvotteluhuoneessa.]
Kuva 1. Yritysneuvoja Vesa Punkka työskentelee. (Kuva: Kaisa Taina )

Päivystäjiä oli eri organisaatioista: ELY, TE-palvelut, Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan Yrittäjät, Länsi-Saimaan Leader sekä Business Mill (Tankka 2023.). Päivystysringin yhtenä tarkoituksena oli, että vaikka päivystäjä ei ollut esimerkiksi työllisyyspalveluiden ammattilainen, sai yrittäjä heti avun, kun hänet ohjattiin heti verkostossa oikealle asiantuntijalle. Päivystysrinki lisäsi näin myös päivystäjien yhteistyötä sekä tutustutti heitä kuntien henkilökuntaan.

Kokemuksia syksyltä

Päivystysrinkiin osallistui yrittäjiä keskimäärin yksi tai kaksi per kunta. Yrittäjien tarpeet liittyivät yrityksen perustamiseen, omistajanvaihdoksiin sekä yleisiin kehittämisideoihin.

Vilkkainta olivat päivystäjillä ne vuorot, kun yrittäjiä kävi useampi aamun aikana ja kunnan henkilöstöä kävi esittäytymässä sekä tutustumassa päivystäjään. Tällaista vilkkautta tapahtumilta toivotaan jatkossa entistä useammin.

Toteutus vaatii markkinointia

Päivystysringistä toteutettiin markkinointikampanja loppusyksystä ulkoisen toimijan voimin. Kampanjan näkyvyys oli hyvä, mutta toteutus olisi vaatinut tarkempaa kohdentamista, puhuttelevampaa sisältöä sekä selkeämmän Call to Action -painikkeen eli toimintakehotteen. Kampanjalle asetetut tavoitteet eivät täyttyneet. Markkinointi ei kohdistunut yrittäjiin, ja se koettiin etäiseksi.

Toiminta jatkuu myös keväällä 2024, mutta hieman supistettuna versiona. Päivystysrinki on jatkossa kerran kuukaudessa ja päivystäjistä ovat paikalla ainakin ELY-keskus, Business Mill, Länsi-Saimaan Leader sekä Etelä-Karjalan liitto. Kuntiin on myös valmistumassa TE2024-uudistus, joka uudistaa sekä tehostaa yrityspalvelukenttää, ja ehkä tämä kokeilu voisi jäädä osaksi uudistusta. Kevään markkinointi on siirretty kuntiin, ja sen toivotaan olevan yrittäjiä puhuttavampaa.

Kirjoittajat

Kaisa Taina, tradenomi, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa asiantuntijana.

Vesa Punkka toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa kehittämisasiantuntijana sekä Länsi-Saimaan kuntien elinvoimahankkeessa asiantuntijana.

Lähteet

Tankka, S. 2023. Länsi-Saimaan alueen yrittäjät ja sellaisiksi aikovat saavat jatkossa lähipalvelua. Luumäen Lehti. 31.8.2023.