Blogisarja: Metataidot – Osa 3. Metataitojen OPSista korkeakoulun kilpailutekijä?

Blogisarjan toisessa osassa kerrottiin, miten metataitoja voidaan oppia ja niiden osaamista arvioida. Kuten kirjoituksessa todettiin, kannattaa metataitojen osaamisen kehittymistä seurata säännöllisesti. Kun kyse ei ole minkään yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten taitojen ja osaamisen karttumisesta, pitää asia ottaa huomioon myös opetussuunnitelman (OPS) laatimisen yhteydessä.

Samat metataidot kaikkien opintojaksojen sisältöihin

Helppo ratkaisu olisi ehdottaa metataitojen sisältyvän kaikkien OPSin opintojaksojen sisältöihin. Käytännössä tällaisesta ratkaisusta voisi seurata aihepiirin unohtuminen kokonaan opetussuunnitelman sisällöistä. Siksi onkin mielekästä huomioida opintojaksojen tasolla, miten metataitojen karttuminen ja sen seuraaminen voidaan toteuttaa.

Metataitojen kehittymisen jatkumo

LAB ammattikorkeakoulussa käytössä ollut Ammatillisen osaamisen kasvu –opintojakso tarjoaa hyvän mallin sille, miten metataitojen oppiminen voitaisiin ottaa osaksi opetussuunnitelmaa. Kun opintojakson toteutus on jaettu useammalle lukuvuodelle, antaa se samalla mahdollisuuden jakaa teeman aiheita sopiviin kohtiin opintojen varrelle. Tällä samalla mallilla voitaisiin seurata myös metataitojen kehittymistä. Jos metataitojen kehittymisen seuranta olisi osa säännöllisiä HOPS-keskusteluja (HOPS = henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), voitaisiin varmistaa kehittymisen systemaattinen seuraaminen.

Kun HOPS-keskustelussa oppija ja ohjaaja ovat yhdessä keskustellen tunnistaneet metataidot, joita erityisesti seuraavaksi pitäisi kehittää, voidaan valita opintojaksot tai projektit, joissa opiskelijan on mahdollista niitä kehittää. Metataitotavoitteista kannattaisi keskustella opintojaksoilla ja projekteissa, jotta kaikki olisivat tietoisia, mitä metataitoja kukin opiskelija kehittää. Pääasiassa opiskelija kantaa itse vastuun metataitojen kehittymisestä. Seuraavassa HOPS-keskustelussa voidaan sitten arvioida, kuinka metataidot ovat kehittyneet.

Metataitojen OPS ja opintojaksokohtaiset tasot

Mikäli metataitojen kehittymistä halutaan vahvemmin tukea, voidaan OPSin rinnalle tehdä metataidojen OPS (kuva 1). Korkeakoulutasolla valitaan keskeiset koulun profiilin mukaiset metataidot ja niiden kehittämisen mahdollisuudet tunnistetaan OPSin opintojaksoista. Jokaiseen opintojaksoon merkitään, mitä metataitoja ja millä tasolla ko. opintojaksolla niitä voi kehittää. Näin opintojakson opettaja voi kohdentaa huomionsa tiettyihin metataitoihin ja niiden oppimisen tukemiseen muun sisällön rinnalla sekä samalla opiskelijoiden huomio kiinnittyy myös metataitojen oppimiseen. Halutessaan opiskelija voi samalla opintojaksolla lisäksi asettaa muita omia metataitotavoitteita.

Kuva 1 Metataidot osana OPSia (Kuva: Minna Ulmala)

Blogisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa käsiteltiin tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa osaamista, johon metataidot hyvin vastaavat. Kannattaisiko korkeakoulun linjata, mitä metataitoja heiltä valmistuneilla opiskelijoilla on? Voisiko korkeakoulu sen avulla jopa vahvistaa profiiliaan ja kilpailukykyään?  


Kirjoittajat

Sami Heikkinen toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä

Tapio Kari toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä.

Minna Ulmala toimii lehtorina LAB Liiketoiminta-yksikössä.

Kaikki kirjoittajat ovat suorittaneet MTO-koulutuksen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *