Yritysten palvelukanava on ovi opiskelijayhteistyöhön

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ja Suomen Yrittäjät julkaisivat selvityksen Pk-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta. Selvityksen tavoitteena on muun muassa parantaa korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä sekä sen edellytyksiä, joista yhtenä pidetään korkeakoulujen selkeitä ja helposti tavoitettavia palvelukanavia. (Arene ry ym. 2018.)

LAB-ammattikorkeakoulun Yritys-Hunter-projektissa (LAB 2022) koordinoidaan yrityksille suunnatun palvelukonseptin toimintaa. Projektin tavoitteena on luoda Lahteen alueellinen oppilaitosten yhteistyömalli, joka tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sijoittumista ja työllistymistä yrityksiin sekä tuo oppilaitoksiin uusia yrityskontakteja.

Työelämälle suunnattu palvelukonsepti sisältää monikanavaiset väylät yrityksien yhteydenottojen helpottamiseksi, tarvekartoituksen sekä jatkotoimenpiteet kunkin yhteydenoton eteenpäin viemiseksi. Yritykset voivat olla yhteydessä korkeakouluun yrityksille@lab.fi-kanavan kautta, lab.fi/yrityksille-nettisivujen Kysy lisää -lomakkeen kautta sekä chatbotin kautta.

Nämä kanavat on suunniteltu jokaisen organisaation hyödynnettäviksi, mutta etenkin niille, joilla ei ennestään ole kontakteja oppilaitosten opettajiin ja asiantuntijoihin. Eri tavoin tulevat yhteydenotot kanavoidaan taustalla toimivaan järjestelmään, ja asiantuntijoiden verkosto huolehtii asiakkaan tarvekartoituksesta sekä oikean osaamisen räätälöidysti jokaiseen toimeksiantoon.

Merkittävänä palvelukonseptin osana on yrityksiltä tulevien opiskelijayhteistyötä koskevien yhteydenottojen edistäminen yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Nopea vasteaika, tarvekartoitus ja oikeiden resurssien löytäminen tarvetta vastaavaksi tehdään jokaisen yrityksen kohdalla räätälöidysti. LABin 8500 opiskelijan, asiantuntijoiden tai alueen muiden palvelujen joukosta etsitään sopivimmat tekijät ja toteutusmuodot. Palvelukonseptin sisällä myös toimivat aktiiviset yhteydet Koulutuskeskus Salpaukseen, LUT-yliopistoon sekä alueen muihin liiketoimintaa tukeviin toimijoihin.

[Alt-teksti: Ammattinimikkeistä koostuva sanapilvi, jossa esiintyvät muun muassa sanat sovelluskehittäjä, asiakaspalvelija, ohjelmistokehittäjä ja graafinen suunnittelija.]
Kuva 1. Haetuimpia nimikkeitä opiskelijayhteistyössä vuonna 2021. (Kuva: Kaisu Isomäki)

Oikea asiantuntija korkeakoulusta

Vuoden 2021 aikana vastaanotettiin runsaat 450 yhteydenottoa keskitettyjen palvelukanavien kautta. Runsas kolmannes yhteydenotoista tuli Lahden seudulta. Yhteistyömuodon mukaan tarkasteltuna eniten yhteydenottoja oli opiskelijoille tarjottavien työpaikkojen aiheesta koko vuoden tasolla. Syksyllä 2021 opiskelijaprojektien toimeksiantojen määrä ylitti työpaikkojen määrän, koska yrityksiä ohjataan ilmoittamaan työpaikat JobTeaser-työpaikkaportaalissa. Harjoittelupaikkailmoituksia ja opiskelijaprojektien toimeksiantoja oli molempia noin kolmannes ja opinnäytetyöpaikkoja tarjolla vähiten.

LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikön koulutussisältöihin ohjautui eniten yhteydenottoja, 24 %. Teknologia-yksikköön lähes saman verran 23 %, Muotoiluinstituuttiin 16 % ja Hyvinvointi-yksikköön 9 %. Toimeksiantoja, jotka soveltuvat usean alan opiskelijalle, oli 10 % yhteydenotoista ja muita yhteydenottoja 18 %, muun muassa asiantuntija- ja hankeyhteistyöhön liittyen. Palvelukonsepti tarjoaa yrityksille ketterän väylän saavuttaa oikea asiantuntija korkeakoulusta, mutta se on edellyttänyt myös sisäistä organisoitumista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä.

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Yritys-Hunter- ja TwinInno ‒ Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun -hankkeissa.

Lähteet

Arene ry. 2018. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry & Suomen Yrittäjät ry. 2018. Selvitys: PK-yritysten näkemyksiä korkeakouluyhteistyöstä ja sen vaikuttavuudesta. Viitattu 30.3.2022. Saatavissa http://www.arene.fi/wp-content/uploads/PDF/2018/Pk_selvityksen_yhteenveto_verkko.pdf

Linkit

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 30.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter