opiskelijat

25 artikkelia

Tavoitteena kansainvälinen innovaatioekosysteemi

Lappeenranta-Imatran kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toimeenpanokohtaan on kirjattu yhdeksi kokonaisuudeksi TalentHUB Etelä-Karjala -toimintamallin käyttöönotto, oppimisen kytkeminen yritysten kehittämiseen sekä liikeideoiden kaupallistaminen (TEM 2020, 6). Kokonaisuutta on kehitetty […]

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 3/3

Hyvinvointia opiskelijoille yhteistyön keinoin Tikissä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) kehitettiin opiskelijahyvinvointia yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian kesken (Halonen & Kangas 2022). Hankkeessa pilotoitiin matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja […]

Osaajien koulutus nousemassa yrityksissä yhä tärkeämmäksi 

LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtivat kevään 2022 Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter -projektin (LAB 2022) toimeksiantona, miten korkeasti koulutetut vastavalmistuneet saadaan jäämään Lahden seudulle ja miten työllistymistä voidaan […]