Päivittäiset arkistot: 22.5.2020

4 artikkelia

Varhaiskasvatus lapsen yhdenvertaisuuden puolustajana

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapsen oikeus kasvaa ja kehittyä oppimista edistävässä ympäristössä ja mahdollistaa lapsen yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan hänen ominaisuuksistaan ja puutteistaan huolimatta (Varhaiskasvatuslaki […]