Lahden seudun yritykset hakevat kasvua meriteollisuudesta

Meriteollisuuden risteilijäalusrakentaminen tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia alaan liittyville yrityksille. Lahden seudun Meriklusteri edistää alueemme yritysten kasvua ja sen yhteistyön kehittymistä kohti meriteollisuutta. Uusia risteilijäaluksia rakennetaan pääasiassa Euroopan talousalueen telakoilla ja Suomessa risteilijäaluksia rakentaa Meyer Turun telakka.

KUVA 1. Valtamerillä liikennöivät risteilijäalukset ovat kuin pienikokoisia kaupunkeja. (Kuva: Shutterstock, Inc.)

Risteilijäalus on Suomen kallein vientituote

Risteilijäalusten (kuva 1) rakentamiskustannukset kohoavat jopa yli miljardin euron ja näin ollen risteilijäalus on Suomen kallein yksittäinen vientituote. Risteilijäaluksen rakentaminen työllistää hyvin laajasti eri toimialoja ja aluksen rakentamiseen osallistuu suoraan noin 1250 yritystä (Turun kaupunki 2020). Meyer Turun telakalla rakennetussa risteilijäaluksessa telakan oma työosuus on noin 15 prosenttia ja loppu jäljelle jäävä työosuus noin 85 prosenttia hankitaan erilaisista yhteistyöverkostoista alihankintana (Mylly 2019).

Lahden seudun Meriklusteri kokoaa yhteen jo yli 110 yritystä

Lahden seudun Meriklusterin toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja kehittää alueen yritysten välistä yhteistyötä ja madaltaa yritysten kynnystä hakeutua lähemmäs meriteollisuuden toimintaverkostoa. Lahdessa meriklusteritoimintaa on järjestetty vuoden 2017 keväästä alkaen. Alueen meriklusteriyritysten ja meriteollisuuden sidosryhmien yhteistyön edistämiseksi on Lahdessa järjestetty BUUSTIa meriteollisuudesta -yhteistyöpäivä (kuva 2). LAB-ammattikorkeakoulussa tehty YAMK-opinnäytetyö ”Yritysklusterin kehittäminen kohti meriteollisuuden toimialaa” kokoaa yhteen Lahden seudun Meriklusteritoiminnan toimintamallin muodostamisen kuvauksen ja klusteritoiminnan toimintamallin arvioinnin ja kehittämisen (Uimonen 2020).

KUVA 2. BUUSTIa meriteollisuudesta -yhteistyöpäivä Lahdessa. (Kuva: Jani Wallenius, Promedia)

Klusteriyrityksemme ovat verkostoituneet keskenään ja muodostaneet alihankintaketjuja, jotka pystyvät tarjoamaan telakoille ja niiden päätoimijoille suurempien osakokonaisuuksien suunnittelua ja valmistusta, mainitsee Uimonen.

Lahden seudun Meriklusterilla on yrityslähtöinen johtoryhmä, jonka muodostaa Halton Marine, Pedro, Holmet, Makron, TMT. Malinen, Purvac ja Oilon. Lahden seudun Meriklusterijulkaisusta löytyy lisätietoa ja kuvia klusteriyritysten palvelu- ja tuoteratkaisuista meriteollisuuden toimialalle.

Kirjoittajat

Ville Uimonen toimii liiketoimintakehittäjänä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä ja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla, uudistavaa johtamista. Osana LADECin työtä Ville toimii projektipäällikkönä Lahden seudun Meriklusteri-hankkeessa, johon liittyen on tehty LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö keväällä 2020.

Lea Heikinheimo, TkT, toimii yliopettajana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

BUUSTIa meriteollisuudesta -yhteistyöpäivä. 2019. Lahden seudun Meriklusteri. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=nq2uAgEjyuc

Lahden seudun Meriklusteri. 2020. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://www.ladec.fi/ladec/hankkeet/hanke/lahden-seudun-meriklusteri

Lahden seudun Meriklusterijulkaisu. 2019. Lahti Region Maritime Cluster. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://ejulkaisu.grano.fi/grano/ladec_meriklusteri

Mylly, T. 2019. Meyer Turku Oy –yhteistyömahdollisuuksia. Esitys BUUSTIa Meriteollisuudesta -yhteistyöpäivässä 19.11.2019. [Viitattu 1.4.2020]. Saatavissa: https://www.ladec.fi/application/files/1315/7493/8602/3_Meyer_Turku_company_presentation_2019_jaettavaksi.pdf

Turun kaupunki. 2020. Turun telakan talouskasvu heijastuu koko maahan. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://www.turku.fi/turun-telakan-aluetaloudelliset-vaikutukset

Uimonen, V. 2020. Yritysklusterin kehittäminen kohti meriteollisuuden toimialaa. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 12.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202005118213

Kuvat

KUVA 1. Shutterstock, Inc. 2020. Risteilyalus Ankkuroitu Karibialla. [Viitattu 5.5.2020]. Saatavissa: https://www.shutterstock.com/fi/image-photo/cruise-ship-anchored-caribbean-48918724

KUVA 2. Jani Wallenius. 2019. Promedia. Saatavissa: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *