Päivittäiset arkistot: 29.3.2022

3 artikkelia

Sähköinen anestesiasuunnitelma; kohti parempaa tiedonkulkua

Leikkauspotilaan hoidossa kirjaaminen on yksi tärkeimmistä hoidon osa-alueista, ja sitä pyritään jatkuvasti kehittämään erilaisilla teknologisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla. Leikkauspotilaan virallisena dokumenttina toimii anestesialomake, jonka tiedoista […]