potilasturvallisuus

32 artikkelia

Laadukkaalla perehdyttämisellä kohti potilasturvallisuuden toteutumista sydänasemilla

Sydänsairauksien toteamiseksi ja hoitamiseksi on saatavilla erilaisia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä erikoissairaanhoidossa (HUS Sydän- ja keuhkokeskus 2024). Sydänasemilla invasiivisessa kardiologiassa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset ja kardiologisen hoitotyön […]

Vakioitu arvioiminen voi parantaa kriittisesti sairaan potilasturvallisuutta

Perusterveydenhuollon yksiköissä hoidetaan monenlaisista oireista kärsiviä potilaita vauvasta vaariin. Erityisesti potilaan systemaattiseen tutkimiseen ja kriittisesti sairaan potilaan tunnistamiseen vastaanotoilla tulee kiinnittää huomiota. Perusterveydenhuollon yksiköissä systemaattinen […]