Opiskelijat innovoivat keinoja alumniverkoston kehittämiseen

YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis- ja tutkimuspohjaisia liikeideoita eteenpäin sekä lisäämään mahdollisuuksia omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten jatkuvuudelle Etelä-Karjalan alueella. Vahva LAB-ammattikorkeakoulun alumnitoiminta sekä alumniverkoston tavoitettavuus ovat YRRE-hankkeenkin kannalta tärkeitä.

Alumnitoiminnan kehittämiseksi järjestettiin 22.3.2021 LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijoille innovointitapahtuma, jossa opiskelijat saivat ideoida alumnitoiminnan kehittämistä. Opiskelijaryhmät saivat aamulla tehtävänannon ja heillä oli tämän jälkeen 12 tuntia aikaa innovoida omissa pienryhmissään. Tulokset julkistettiin samana iltana. Innovointiin osallistui yhteensä 15 opiskelijaa markkinointiosuuskunta Hypestä ja Decasista.

Kuva 1. Alumnitoiminnan kehittämisessä hyödynnettiin LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskuntien innovointia. Kuvituskuva. (StartupStockPhotos 2015)

Alumnitoiminnan kehittämisen pilotiksi valikoitui Lappeenrannan kampuksen Liiketoiminta-yksikkö ja sen alumnit. Tässä innovoinnissa käsiteltiin sekä valittua pilottiyksikköä että koko LAB-ammattikorkeakoulun alumnitoimintaa.

Alumni toiminnan keskiössä

Alumnitoiminnan tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä esille nousi alumnin itsensä saamat hyödyt verkostoon kuulumisesta. Jotta alumni haluaisi liittyä sekä erityisesti sitoutua alumniverkostoon ja -toimintaan, tulee tästä olla hyötyä itse alumnille. Näitä voivat olla mm. erilaiset edut, räätälöidyt koulutukset, workshopit, tapahtumat, tapaamiset ja juhlat.

Myös tunnelma nousi omana teemanaan voimakkaasti esille. Yksi alumneja houkutteleva tekijä on mahdollisuus kokea opiskeluaikaisia hetkiä uudelleen mm. tapaamalla vanhoja opiskelutovereita erityisesti vapaamuotoisemmissa tilaisuuksissa, kuten vaikkapa vuosittaisissa gaalaillallisissa tai vuosijuhlissa. Ja jotta alumnitoimintaan liittyminen ja siihen sitoutuminen olisi alumnille mahdollisimman helppoa, tulisi tämän toiminnan olla jo valmiiksi tuttua korkeakoulusta valmistumisen hetkellä.

Alumnitoimintaan tutustuttaminen ja siihen ”rekrytoimisen” tulisikin tapahtua pitkälti jo opiskeluaikana. LAB-ammattikorkeakoulussa on useita koulutusaloja sekä toimintaa kahdella kampuksella. Tästä syystä käytännön alumnitoimintaa tulisi tehdä erityisesti omissa yksiköissä. Näin opiskeluaikainen ”omaan porukkaan kuuluminen” saadaan jatkumaan valmistumisen jälkeen alumniverkostossa tehokkaammin. Tätä kautta verkostoon sitoutumisen uskotaan olevan myös voimakkaampaa.

Yllä mainittuja innovoinnin tulosten merkittävimpiä pääpointteja tullaan hyödyntämään alumnitoiminnan pilotissa kevään ja kesän 2021 aikana. Innovoinnin tuloksena saatiin runsaasti arvokkaita uusia ajatuksia ja tekijöitä, joita ei muuten välttämättä olisi osattu ottaa pilotissa huomioon. Ovathan kyseiset innovoijat tulevia alumneja ja siten myös innovoinnin tulevaa kohderyhmää.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä YRRE-hankkeessa.

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen. [Viitattu 23.4.2021] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/yrre-yrittajareservien-kehittaminen

Kuva

StartupStockPhotos. 2015. Käynnistys, ihmiset. Pixabay. [Viitattu 7.4.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/k%C3%A4ynnistyksen-k%C3%A4ynnistys-ihmiset-593343/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *