Arjen Apu meni ZOOMiin!

Maahanmuuttajat kohtaavat arjessa pulmatilanteita, joihin vastaamiseen ei tarvita virallisia ohjauspalveluita. Näihin pulmatilanteisiin pyrkii vastaamaan Arjen Apu -hanke tarjoamalla omankielistä tukea ja neuvoja arjen kysymyksiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti afganistanilais- ja eritrealaistaustaiset maahanmuuttajat Lahden alueella. Hanketta rahoittaa AMIF eli Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto. LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa toimivat Lahden Diakoniasäätiö DILA ja Sylvia-koti yhdistys ry / Kaupunkikylä-yksikkö.

Kuva 1. ZOOM-yhteys mahdollisti kohtaamisen korona-aikana. (Shvets 2020)

Olohuone ZOOMissa

Koronatilanteen vuoksi hankkeessa toteutettiin keväällä 2021 Olohuoneita ZOOMissa. Olohuonetapaamisissa tavoitteena oli luoda mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada apua arjen kysymyksiin sekä mahdollistaa kohtaamispaikka maahanmuuttajille ja hankkeessa toimiville vapaaehtoisille. Eritrealaisille ja afgaaneille muodostettiin omat ZOOM-olohuoneet, joissa he kokoontuivat joka tiistai. Mukana kokoontumisissa oli omankielinen ohjaaja sekä vapaaehtoisia ja hankkeen työntekijöitä.

Olohuonetapaamisissa oli joka viikolle oma teema, jonka osallistujat valitsivat edellisellä viikolla. Olohuonetta valmisteli maahanmuuttajista koottu ryhmä yhdessä hankkeen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Olohuoneissa käsiteltiin kevään aikana kaikkiaan 16 eri teemaa. Teemoja olivat muun muassa apteekissa asiointi, kodin ensiaputilanteet, kuntakokeilu, KELA-etuudet, matematiikan sanasto, koulutusmahdollisuudet, liikennesäännöt ja koronarokotukset. Kaikkiaan tilaisuuksissa oli 212 osallistujaa.

Osallistujat kokivat olohuoneet mukaviksi. He kokivat saaneensa uutta tietoa arjen asioihin. ZOOMin kautta viestiminen koettiin toimivaksi, vaikka kasvokkaisia tapaamisia ja juttutuokioita kaivattiin.

Tietopajat ZOOMissa

Kevään aikana järjestettiin myös viisi tietopajaa ZOOMin kautta. Tapahtumat tulkattiin tigrinjaksi ja dariksi. Tietopajojen aiheet olivat Suomen kansalaisuuden hakeminen, terveydenhoidon toimiminen Lahdessa, suomalainen työkulttuuri, kierrätys ja pikkulapsen hoito ja ravitsemus. Tietopajoja toteuttamassa olivat LABin opiskelijat. Tietopajoihin osallistui yhteensä 59 maahanmuuttajaa, joista 29 antoi palautetta.

Palautteessa kysyttiin aiheen kiinnostavuudesta, tärkeydestä ja hyödyllisyydestä. Lisäksi kysyttiin, kuinka paljon oppi uutta, voiko oppimaansa hyödyntää omassa arjessaan ja kuinka kiinnostavasti aihe esitettiin. Kaikkiin näihin arviointikohteisiin vastaajilta pyydettiin arviota asteikolla 1-6.

Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä tietopajoihin. Kaikissa arviointikohteissa annettujen arviointien keskiarvo oli yli 5,4. Arviointikohde, kuinka kiinnostavasti aihe esitettiin, sai parhaan arvioinnin (keskiarvo 5,7). Osallistujat arvioivat myös omaa suomen kielen ymmärtämistään tietopajoissa. Tämän arviointikohdan keskiarvo oli 4,8.

Palautekyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta. Palaute oli positiivista − tietopajat koettiin hyviksi ja tärkeiksi. Erään osallistujan palaute:

”Kaokki olo hyvä ja opin paljon asiota ja mukava mulle.”

Kirjoittaja

Sari Lappalainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun lehtorina ja yhtenä Arjen Apu -hankkeen asiantuntijana.

Linkit

LAB 2021. Arjen apu – vapaaehtoiset kotoutumisen tukena. Hanke. [Viitattu 17.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/arjen-apu-vapaaehtoiset-kotoutumisen-tukena

Kuvat

Kuva 1. Shvets, A. 2020.  Kadet – ihmiset – naine -lappari. Pexels. [Viitattu 16.6.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-ihmiset-naine-lappari-4226140/