Asikkalan kunnan ICT-palvelutuotanto uudistettiin kokonaisulkoistuksella

Asikkalan kunta uudisti käytössä olleet ICT-järjestelmänsä siirtämällä omana palvelutuotantona toteutetut ratkaisut kokonaisulkoistuksella inhouse-yhtiönsä Kuntien Tieran toteutettavaksi. Uudistukset tehtiin osana Henri Skogin insinööri (ylempi AMK) Digitaaliset teknologiat –opinnäytetyötä, jossa etsittiin ratkaisuja Asikkalan kunnalla käytössä olleiden vanhentuneiden ICT-ratkaisujen uudistamiseksi vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kokonaisulkoistuksen yhteydessä tehtyjen uudistuksien tavoitteena oli parantaa kunnan käytössä olleiden ICT-palveluiden laatua ja järjestelmien toiminnan luotettavuutta. (Skog 2020)

Kuva 1. Asikkalan kunnan ICT-järjestelmät päivittyivät nykyaikaan. (Kuva: Henri Skog.)

Laadukkaat ja luotettavasti toimivat ICT-järjestelmät ovat merkittävä osa tämän päiväistä toimintaympäristöä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kuntasektorilla ICT-palveluita käytetään lähes jokaisella toimialueella, jolloin järjestelmien luotettava toiminta on merkittävässä asemassa työntekijöiden päivittäisten työtehtävien suorittamisessa (Kuntaliitto 2018). Pilvipalveluiden nopea yleistyminen ja tietoliikenneyhteyksien nopeuksien kasvaminen ovat asettaneet omat vaatimuksensa toimintaympäristöille, jolloin työskentely myös kuntasektorilla on muuttunut enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Asikkalan kunnalla käytössä olleet ICT-ratkaisut eivät enää soveltuneet vastaamaan näihin vaatimuksiin, sillä vanhentuneet ratkaisut aiheuttivat paljon yhteensopivuusongelmia eri järjestelmien välillä. Ongelmien seurauksena työaikaa meni hukkaan, jolla oli vaikutusta myös työntekijöiden työmotivaatioon ja työhyvinvointiin (Hanhela 2019).

Ongelmien poistamiseksi aloitettiin kokonaisulkoistusprosessi

Asikkalan kunta päätti ulkoistaa kaikki ICT-palvelunsa kumppanuusperiaatteena toimivana yhteistyönä Kuntien Tieran toteutettavaksi. Kokonaisulkoistusprosessin myötä kunnan ICT-palvelutuotanto saatiin siirrettyä kokonaisuudesta vastaavan palvelutuottajan käsiin, jolla yhdessä kattavan yhteistyökumppaniverkoston kanssa on aina uusin tieto ja osaaminen käytettävissään.

Ulkoistuksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla Asikkalan kunnan käytössä olleet järjestelmät saatiin päivitettyä nykyaikaan. Kunnan talousjohtaja Aapo Pispa kuvailikin, että ”ICT-palveluiden ulkoistus Kuntien Tieralle mahdollisti sen tiikerinloikan, jolla tulimme melkein kivikaudelta tälle vuosituhannelle ja vuosikymmenelle” (Kuntien Tiera 2020). Uudistettu toimintaympäristö toteutettiin täysin Microsoftin Azure AD:n päälle, jolloin laitehallinta saatiin toteutettua hyödyntäen Intunea ja Autopilotia. Myös kunnan tietoliikenne- ja palomuuriratkaisut uudistettiin täysin sekä loppukäyttäjille tarjottavia käyttötuen ja lähituen palveluita parannettiin. Tehtyjen muutoksien myötä kunnassa pystyttiin keskittymään sen ydintoimintoihin, jolloin kunnan oman tietohallinnon resurssit saatiin hyödynnettyä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Laadukkaan ja toimintavarman ICT-toimintaympäristön ylläpito edellyttää jatkuvaa työtä ja perehtymistä vallitseviin digitalisaation trendeihin. (Skog 2020)

Kirjoittajat

Henri Skog, valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta, Tekniikan alan (ylempi AMK), Digitaaliset teknologiat –koulutuksesta ja työskentelee tietohallintopäällikkönä Asikkalan kunnassa.

Lehtori Minna Asplund, TkL, toimii koordinaattorina insinööri (ylempi AMK), digitaaliset teknologiat -koulutuksessa.

Lähteet

Hanhela, M. 2019. Työmotivaatiotekijöiden vaikutus työhyvinvointiin. AMK-opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 17.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903273905

Kuntaliitto. 2018. Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018. [Viitattu 17.5.2020]. Saatavissa: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tietotekniikkakartoitus2018_loppuraportti.pdf

Kuntien Tiera. 2020. ICT-palveluiden ulkoistus mahdollistaa Asikkalan kunnan edelläkävijyyden. [Viitattu: 17.5.2020]. Saatavissa: https://www.tiera.fi/asiakkaamme-kertovat/ict-palveluiden-ulkoistus-mahdollistaa-asikkalan-kunnan-edellakavijyyden/

Skog, H. 2020. Kuntien Tieran palvelutuotannon käyttöönotto – Case Asikkalan kunta. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 17.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052012477

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *