Askel kohti kestävän asumisen palveluja

Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektissa kehitetään yritysten kanssa ympäristövastuullisia palveluja, joiden kohderyhmänä on esimerkiksi yhteisöllinen kaupunginosa tai kerrostaloyhteisö. Projektin yhteistyökumppanina toimii Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry. Askel-projektissa järjestettiin syyskuussa työpaja, jossa kartoitettiin alueen asukkaiden ajatuksia kehitettävistä vähähiilisistä palveluista. 

Kuva 1. Asukkaita osallistettiin palvelujen kehittämiseen Askel-työpajassa. Kuvat: Mervi Koistinen ja Annika Himberg

Projektin tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään omaa vähähiilistä palvelua, joka olisi skaalattavissa erilaisiin asukasyhteisöihin. Työpajassa mukana oli kolme yritystä ja palveluaihiota: paikallisen Torikauppa Pupun Kasviskassi, ohjelmistoyritys CoReorientin Lainaamo-alusta ja energiayhtiö Lahti Energia Reiot-palvelulla. Kasviskassin idea on tutustuttaa asiakkaat helppojen reseptien ja kasvispainotteisen ruoan kautta kotimaisiin satokauden tuotteisiin ja ruoanlaiton helppouteen kiireisenkin arjen keskellä. Reiot -kodin olosuhdemittauspalvelun avulla asukas voi lähteä tutkimaan esimerkiksi lämmitysenergian tai vedenkäytön kulutusta ja sitten tehdä toimenpiteitä kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi omassa asunnossaan. Digitaalinen lainaamoalusta yhteiskäyttötavaroille helpottaa paikallista lainaamista ja näin vähentää tarvetta ostaa uusia tavaroita. Palvelut osuvat aihealueisiin, jotka suomalaiskodeissa aiheuttavat paljon ilmastopäästöjä: asuminen, ruoka ja kuluttaminen (Sitra 2018). 

A group of people looking at a computer

Description automatically generated
Kuva 2. Työpajaa fasilitoi LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun YAMK-ryhmä. Kuvat: Olli Punto.

Työpajassa vetovastuussa olivat LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun YAMK-opiskelijat, kurssinvetäjä palvelumuotoilija Elina Järvinen sekä LABin Muotoiluinstituutin yliopettaja Mirja Kälviäinen. Kälviäinen on juuri julkaissut tutkimuksensa ympäristövastuullisesta palvelumuotoilusta, joka avaa esimerkiksi sitä, miten kuluttajia voi kannustaa ilmastotavoitteiden kannalta välttämättömiin muutoksiin tuottamalla heille omaan arkeen sopivia, vähähiilisiä palveluja. Keskeistä palvelujen kehittämisessä on käyttäjälähtöisyys. Kun käyttäjät pääsevät vaikuttamaan palveluun jo kehittämisen alkuvaiheessa, saadaan todennäköisemmin aikaan haluttava ja kannattava palvelu. Opiskelijat olivat työstäneet työpajaa varten yrityskohtaisesti useita palvelupolkuja, joiden pohjalta lähdettiin työpajassa rakentamaan käyttäjän kannalta kiinnostavaa palvelua. 

”Laadullinen käyttäjätutkimus ja käyttäytymisen muutokseen pyrkivä psykologinen tutkimus kertovat, että muutoksen aikaansaamiseksi kiireisen arjen keskelle tarvitaan muutosta tukeva prosessi. Sen pitäisi olla sekä palveluprosessi että löytämistä, innostumista, osaamista ja tavaksi oppimista tukeva prosessi. Kuluttajia ei auta pelkästään käskeä tekemään asioita toisin, vaan sekä julkisen sektorin että yritysten tulisi auttaa heitä omaksumaan uusia, ympäristövastuullisia toimintatapoja”, toteaa Mirja Kälviäinen. 

A picture containing indoor, table, computer, computer

Description automatically generated
Kuva 3. Työpajassa kartoitettiin palvelupolkujen avulla asukkaiden tarpeita ja toiveita. Kuva: Karoliina Koski ja Elina Köngäs.

Seuraavan vuoden aikana palveluja testataan Anttilanmäellä sekä toisessa asukasyhteisössä, Asunto Oy Jalkarannan-Metsän taloyhtiössä. Projektin tulokset julkaistaan osana Anttilanmäen kyläjuhlaa elokuussa 2021 Lahti Green Capital -vuoden yhteydessä. Askel-projektia rahoittaa Päijät-Hämeen liitto. 

Kirjoittaja  

Mervi Koistinen, toimii viestinnän TKI-asiantuntijana Askel-projektissa LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

Sitra. 2018. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki. Artikkeli 15.2.2018. [Viitattu 7.10.2020]. Saatavilla: https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/  

Linkit 

LAB. 2020. Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen. [Viitattu 27.10.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/askel 

Kälviäinen, M. 2020. Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 5. LAB-ammattikorkeakoulu: Lahti. [Viitattu 7.10.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-332-8 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *