Avainasemassa sujuva arki – vapaaehtoiset kotoutumisen tukena

LAB-ammattikorkeakoulun ulkoisen hankerahoituksen hankkiminen on käynnistynyt navakassa myötätuulessa. Uuden ammattikorkeakoulun ensimmäinen rahoitushakemus lähetettiin 17.1.2020 ja se sai myönteisen rahoituspäätöksen. Hankkeen nimi on Arjen apu, ja rahoittaja on Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Kuva 1: Arjen apu -hankkeessa yhdistyy eri toimijoiden osaaminen ja voimavarat. Fauxels, Pexels

Kotoutuminen lomittuu arkeen

Uuteen maahan ja kulttuuriin muuttaessaan ihminen aloittaa pitkän kotoutumisen prosessin. Kotoutumiseen eli integraatioon liittyy erilaisia osa-alueita kuten osallistuminen koulutukseen ja työelämään, mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä tunne johonkin kuulumisesta. Kotoutuminen etenee eri osa-alueilla eri tahtiin, yksilöllisesti. (Kärkkäinen 2011)

Uusi tulokas kohtaa arjessa monenlaisia haasteita, kuten nettipankin käyttäminen, erilaisten lomakkeiden täyttäminen tai asunnon vuokraaminen. Monenlaiset käytännön asiat ovat vaikeita, kun kulttuuri on erilainen ja kieli vieras. Pienten arkisten asioiden takkuaminen vaikeuttaa kotoutumista, jättää ulkopuolelle erilaisista palveluista ja yhteisöistä sekä syrjäyttää. 

Kuva 2. Ilman tukea ja ohjausta kotoutuminen on yksinäinen prosessi. Kuva: Alex Fu, Pexels

Virallisten ohjauspalveluiden resurssit eivät riitä antamaan maahanmuuttajille riittävää ohjausta ja tukea erilaisissa arjen pulmatilanteissa (Puukari & Korhonen 2013, 16; VALKO II 2016). Syksyllä starttaava Arjen apu -toiminta organisoi vapaaehtoiset maahanmuuttajien avuksi. 

Arjen apu käytännössä

Arjen avun kautta maahanmuuttajat saavat koulutetuilta vapaaehtoisilta apua sellaisissa arjen pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta, ja jotka johtuvat puutteellisesta kielitaidosta tai kulttuurin vieraudesta. Arjen apu tarjoaa maahanmuuttajille arkilähtöistä henkilökohtaista tukea ja neuvoja sekä omakielisiä tieto- ja taitopajoja eri aiheista. Hankkeessa keskitytään erityisesti afganistanilais- ja eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin.  Toiminta tukee kotoutumista sekä lisää osallisuutta ja hyvinvointia.

Yhteistyöllä yhteinen hanke

Ajatus toiminnasta, jossa vapaaehtoiset auttaisivat maahanmuuttajia jokapäiväisissä arjen asioissa, syntyi Suomen pakolaisavun Lahden vapaaehtoisten piirissä. He toivat idean Kotona Suomessa -hankkeen järjestämälle Hanketorille, jossa iso joukko eri toimijoita innostui yhdessä pohtimaan toiminnan organisoimista. LAB-ammattikorkeakoulu otti vastuun hankevalmistelusta ja vuoden 2019 aikana idea tarkentui rahoitushakemukseksi. 

Hankekonsortion muodostavat kolme organisaatiota. LAB-ammattikorkeakoulu vastaa koordinoinnista, verkostoyhteistyöstä sekä tieto- ja taitopajojen organisoinnista. Lahden Diakonialaitos (Dila) keskittyy vapaaehtoisten rekrytointiin, perehdyttämiseen ja tukemiseen. Sylvia-koti ry:n Kaupunkikylä-yksikköön rekrytoidaan kaksi ohjaajaa, joilla on samanlainen tausta kuin kohderyhmällä. Yhdistyksen keskellä kaupunkia sijaitsevat yhteisölliset tilat sopivat erinomaisesti erilaisiin arjen kohtaamisiin ja koulutuksiin.

Yhteistyötä hanke tekee muun muassa Lahden seurakuntayhtymän diakoniatyön, Lahden helluntaiseurakunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän maahanmuuttajatyön, Lahden kaupungin Alueellisen integraatiopalvelupiste Alipin, Koulutuskeskus Salpauksen sekä erilaisten järjestöjen kanssa.

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä projektipäällikkönä ja hankevalmistelijana. Hänen työtehtävänsä keskittyvät osallisuuden edistäminen ja turvallinen arki -teemaan.

Lähteet

Kärkkäinen, K. 2011. Maahanmuuttajien integraatiosta. Teoksessa Lasonen, Johanna ja Jani Ursin (toim) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuutta ja katkoksia. Suomen Kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 53: Jyväskylä.

Puukari, S., & Korhonen, V. 2013. Monikulttuurinen ohjaus kotoutumista tukevassa työssä. Teoksessa Anne Alitolppa-Niitamo, Stina Fågel & Minna Säävälä (toim.) Olemme muuttaneet–ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä. Helsinki: Väestöliitto, 32-47.

VALKO II. 2016. Valtion kotouttamisohjelma vuosille 2016–2019 – VALKO II. Työ-ja elinkeinoministeriö.

Linkit

Sisäministeriö. 2020. EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta tuetaan kymmentä uutta hanketta. Tiedote 49/2020. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-turvapaikka-maahanmuutto-ja-kotouttamisrahastosta-tuetaan-kymmenta-uutta-hanketta

Kuvat

Kuva 1: Fauxels. 2019. Photo Of People Holding Each Other’s Hands. Pexels. [Viitattu 31.5.2020].  Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-holding-each-other-s-hands-3184423/

Kuva 2: Alex Fu. 2019. Wide Road With Street Lights. Pexels. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/man-walking-on-the-empty-street-3289156/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *