Resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta Pietarissa

Tänä keväänä Crea-Re-RU-projekti vei neljä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa Pietariin kiertotalouden maailmaan. LABia edustivat palvelumuotoilun ja matkailun opiskelijat. Projektissa mukana oli opiskelijoita isäntäkorkeakoulu ITMO-yliopiston lisäksi Gävlen yliopistosta Ruotsista sekä Latvian yliopistosta. Jokaisesta korkeakoulusta osallistui neljä opiskelijaa. Intensiiviviikon aikana tutustuimme Pietarissa toimiviin yritysyhteistyöyrityksiin, toisiimme sekä kiertotalouteen.

Kuva 1. ITMO-yliopisto. (Kuva: Erika Tapaninen)

Resurssitehokkuus-caset

Jakauduimme neljän hengen ryhmiin, joissa jokaisessa oli kukin maa edustettuna. Caset tehtiin neljälle pietarilaiselle yritykselle, joita olivat Baltika Breweries, leipomo-kahvila Bushe, Unilever ja TPV. Aloitimme pohjatyön caseja varten yhteisellä kiertotalous-työpajalla, jossa pohdimme siirtymistä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen ja näiden kahden eroja. Arvioimme mitkä teot ja muutokset ovat kiertotaloutta ja perehdyimme yhdeksän R:n esimerkkeihin, joista muutaman mainitaksemme olivat REthink, REduce ja REuse. Päällimmäisenä työpajasta jäi mieleen, että tärkeintä on asioiden uudelleen miettiminen, jotta voitaisiin luoda uusia ratkaisuja tulevaisuuden kulutusmalleihin. Nämä ajatukset korvan takana lähdimme tutustumiskäynneille yrityksiin.

Baltika Breweries

Vierailu Baltikalla oli avartava. Baltikalla on monia arvostettuja oluen panemiseen liittyviä palkintoja ja kunnianhimoinen, emoyhtiö Carlsberg Companyn luoma, kestävyyteen tähtäävä ohjelma. Tehtävämme oli perehtyä ja analysoida Baltikan energiatehokkuusohjelmaa, arvioida energiansäästömahdollisuuksia sekä kehittää energiansäästöohjelma, joka perustuu parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin sekä kiertotalousmalliin. Tavoittelimme dokumentteja energiatehokkuus-ohjelmasta ja kaipasimme informaatiota panimolla käytettävistä energianlähteistä, mutta yritykseltä emme näitä valitettavasti saaneet. Projekti vietiin loppuun etätyöskentelyllä ja päädyimme tutkimaan kiertotalouden malleja sekä parhaita saatavilla olevia tekniikoita, joiden avulla Baltikan energiatehokkuutta voitaisiin parantaa.

Kuva 2. Tuotantolinja Baltikan tehtaalla. (Kuva: Erika Tapaninen)

Unilever Russia

Unilever on maailman johtavia kuluttajatuoteyrityksiä, joka valmistaa tunnettuja merkkejä ruoan, henkilökohtaisen hygienian ja siivousaineiden kentällä. Vierailimme Unilever Russia -tehtaalla, jossa valmistetaan henkilökohtaisen hygienian tuotteita. Tehtävämme oli tutkia ja ehdottaa parannuksia heidän vedenpuhdistusjärjestelmäänsä. Vierailimme yrityksen tiloissa, joissa meille järjestettiin esittely yrityksestä sekä tutustuminen tuotantotiloihin. Saimme kuulla tuotannon vaiheista koneiden humistessa ympärillä.

Työskentely kansainvälisessä ryhmässä

Lähdimme rohkeasti tutustumaan kiertotalouteen vieraalla kielellä. Pääsimme näkemään ITMO-yliopiston ja tutustumaan eri maiden opiskelijoihin. Tällaiset lyhyet intensiiviviikot sopivat useille opiskelijoille täydellisesti, varsinkin jos ei ole mahdollisuutta lähteä puolen vuoden vaihtoon.

Ryhmiemme monipuolinen osaaminen toimeksiantojen aihepiireistä helpotti työskentelyä. Viikon lopuksi jokainen ryhmä esitteli ryhmän firman toimeksiannon sekä suunnitelman tulevaan etätyöskentelyyn. Yhteistyö eri taustoista tulevien ihmisten kanssa on rikastavaa, onnistui työskentely sujuvasti tai yhteentörmäysten kera. Samanlaista työskentely on pohjimmiltaan aina, riippumatta kielestä tai kansallisuudesta. Mahdollisuus osallistua tällaiseen projektiviikkoon vieraassa maassa kannattaa ehdottomasti käyttää!

Crea-RE-RU on osa Crea-RE -projektia, jonka aikana on tehty opiskelijoiden kiertotalouteen liittyviä opintomatkoja Latviaan, Ruotsiin, Suomeen ja nyt viimeiseksi Venäjälle, Pietariin. Crea-RE on Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittama projekti, joka päättyy vuoden 2020 lopussa. Crea-RE-RU-osuuden rahoittaa Swedish Institute.

Kirjoittajat

Palvelumuotoiluopiskelijat Sanni Nieminen ja Meri Vainikkala osallistuivat intensiiviviikolle Pietarissa.

Erika Tapaninen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Crea-RE-projektissa projektisuunnittelijana.

Linkit

Crea-RE. 2020. Crea-RE Creating Aligned Studies in Resource Efficiency. Projektin nettisivut. [Viitattu 29.5.2020]. Saatavissa: www.creareproject.eu

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *