Avoin mieli auttaa teknologiakokeiluissa

Tamro Oyj osallistui LAB-ammattikorkeakoulun KOHOTE- (kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota) hankkeeseen (LAB 2023) hakien kokemuksia yhteistyömahdollisuuksista yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten kanssa. Kokeilussa oli Smila-hoivapalvelu, joka yhdistää lääkeautomaatin ja etäpalvelun (Tamro Oyj 2023).

”Lääkkeesi on tulossa” -ääni havahduttaa asiakkaan. Asiakas saa ajantasaisesti ja itsenäisesti otettua lääkkeensä annostelijan syöttämästä annospussista. Tilanne on optimaalinen. Teknologisten ratkaisujen tavoitteena on auttaa asiakasta turvallisessa ja itsenäisemmässä kotona asumisessa ja näin ollen vapauttaa hoitajille aikaa kohtaamaan asiakasta kiireettömämmin (Mills 2023).

Yritykset kokeiluun löytyivät KOHOTE-hankkeen kautta. Kokemukset olivat pääasiassa positiivisia, toki haasteitakin koettiin. Kokeilujen tuloksia purettiin yhteistyössä sote-yritysten kanssa. Yksityinen sektori on vielä vieraampi Smila-asiakas Tamrolle, joten kokeilun merkitys oli tärkeä.

Kokeiluissa oli rohkeutta ottaa laite käyttöön asiakkailla, jotka eivät ole niin itsestäänselviä käyttäjiä. Heitä ovat esimerkiksi muistisairaat. Tämä kokeilu osoitti kuitenkin sen, että muistisairas voi oppia käyttämään laitetta hyvin ja huolehtimaan itsenäisemmin lääkehoidon.

[Alt-teksti: messutapahtuman tila, jossa muutamia henkilöitä.]
Kuva 1. Tamro Oyj:n myyntipäällikkö Tea Mills jakaa tietoa Smilasta LWT-viikolla. (Kuva: Teemu Rasi)

Mitä yhteistyössä tulee ottaa huomioon?

Tamro Oyj:n myyntipäällikkö Tea Mills painottaa vuorovaikutuksen merkitystä. Matalan kynnyksen keskustelu sote-alan yritysten kanssa on äärimmäisen tärkeää tiedon kulun sekä luottamuksen parantamiseksi. Hankkeen kokemukset toivat esille sen, että on tärkeää määrittää niin sanottu prosessinomistajuus eli se, kenellä ja miten on vetovastuu etenemisestä. Yhteistyössä on kuitenkin tärkeää, että vuoropuhelua tapahtuu aina silloin, kun sille on tarve. Kaikki hyvin, jos mitään ei kuulu? Näin ajatellaan ja toivotaan. Siitä huolimatta avoin yhteydenpito molempiin suuntiin on tärkeää (Mills 2023).

Yhteistyön alkaessa tulee määrittää selkeät tavoitteet ja suunnitelma, mitä odotuksia ja toiveita sote-yrityksillä on laitteen suhteen. Teknologiatoimittaja sekä hankkeen toimijat voivat olla tässä apuna, sillä riittävää osaamista ja tietoa ei sote-yrittäjillä välttämättä ole. Sote-yrityksissä on tärkeää, että kaikki ovat saaneet koulutuksen sekä sitoutuneet laitteen käyttöön, henkilöstöllä tulee olla johdon tuki mm. ongelmatilanteiden varalta.

Käyttöönottoprosessin kehittäminen

Kokeilujen myötä Tamrolla otettiin käyttöön Smila-laitteiden uudenlainen käyttöönottoprosessi. Tämä takaa entistä paremman yhteistyön ja kokemuksen niin sote-yritykselle kuin asiakkaallekin ja madaltaa kynnystä laitteen käyttöönotolle. Laitetoimittajalta tulee joku konkreettisesti paikan päälle, vaikka laitteen käyttöönotto on todella helppo (Mills 2023).

Kokonaisuudessaan kokeilu oli hyvä kokemus Tamrolle, yrityksille ja LABille. Avoin mieli kokeiluun ja laitteiden käyttöönottoon auttaa teknologiatoimittajia, mutta ehdottomasti myös niitä tärkeimpiä eli asiakkaita.

Kirjoittaja

Marja Timperi, LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön TKI-asiantuntija, on mukana KOHOTE- ja TUULI-hankkeissa.

Lähteet

LAB. 2023. KOHOTE ‒ Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota. Hanke. Viitattu 22.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kotihoitopalveluihin-teknologiaa-ja-digitalisaatiota

Mills, Tea. 2023. Myyntipäällikkö. Tamro Oyj. Teams-keskustelu. 20.6.2023.

Tamro Oyj. 2023. Smila-hoivapalvelu. Viitattu 22.6.23. Saatavissa https://www.tamro.fi/fi/palvelut/sosiaali-ja-terveydenhuollolle/smila-hoivapalvelu