teknologia

18 artikkelia

LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä

LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälinen rooli vahvistuu neurologisen kuntoutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa tulevina vuosina kansainvälisen Technology-supported innovative rehabilitation -tutkimus- ja kehittämisverkoston myötä. Mitä tämä verkosto sisältää, ja mitä […]

Toimintakykytiedon kirjaaminen mobiilisovelluksella

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä kuntoutuksen ja palvelutarpeen arvioinnin prosesseissa käytetään asiakkaan toimintakykytiedon kirjaamiseen mobiilisovellusta. Tässä artikkelissa kerrotaan perehtymisestä sovellukseen ja sen käyttöön asiakastyössä fysioterapeuttiopiskelijan kolmannella ammatillisella harjoittelujaksolla, […]