kehittäminen

13 artikkelia

Palvelumuotoilun avulla kilpailukykyä ja parempaa asiakaskokemusta pk-yritysten liiketoimintaan

Monet pienyritykset eivät tiedä palvelumuotoilun tuomista hyödyistä palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Pk-yritysten tarpeisiin perustuvaa palvelumuotoilun täydennyskoulutusta kehitettiin LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyössä.  Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen uudistaa ja […]

Kehittämispäivät monialaista yhteistyötä vahvistamassa

Yhteiset kehittämispäivät eri viranomaisten kesken voivat olla vastaus monialaisen yhteistyön haasteisiin suhteessa lasten luvattomiin poissaoloihin sijaishuollosta. Poissaolot vaarantavat lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä kasvun ja […]

Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeudet

Sosiaalihuoltolaissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, joten työntekijän tulee arvioida laajasti palvelutarve ja myöntää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakastietojen käyttöoikeuksista ei ole kuitenkaan käyty riittävästi yhteistä keskustelua organisaatioissa, ja […]